มารู้จักประเภทของวีซ่านักเรียนอเมริกากันดีกว่า

รู้ไหมว่า วีซ่านักเรียนอเมริกา มีกี่ประเภท ถ้าต้องการไปเรียนต่ออเมริกาจะต้องสมัคร วีซ่านักเรียนอเมริกา ประเภทไหน ทีมงานวีโกอะบรอดมีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

รัฐบาลอเมริกาได้แบ่งประเภท วีซ่านักเรียนอเมริกา ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ F, J, และ M

  • วีซ่านักเรียน ประเภท F สำหรับการศึกษาที่วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง หรือเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา
  • วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J สำหรับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในการศึกษาระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย
  • วีซ่านักเรียน ประเภท M สำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรม ที่ไม่ใช่ทางวิชาการหรือสายอาชีพในสหรัฐอเมริกา

ก่อนที่จะสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนประเภท F, J หรือ M ได้ น้องๆ จะต้องสมัครเรียนและได้เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองโดย Student and Exchange Visitor Program (SEVP) ก่อนค่ะ

แม้ว่าสถาบันจะได้รับการรับรองจาก SEVP และสามารถออกแบบฟอร์ม I-20 และ DS-2019 เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนอเมริกาได้ ก็อาจไม่ได้รับการรับรองระดับชาติหรือระดับภูมิภาค โดยฐานข้อมูลการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และสภาเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสูง จะแสดงสถานะการรับรองสำหรับสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซึ่งสถาบันที่กำหนดโดยสำนักการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (วีซ่าประเภท J) จะต้องได้รับการรับรอง และการยอมรับหน่วยกิตและหลักสูตรของสถาบันอื่น และจากสหรัฐอเมริกาและนายจ้างระหว่างประเทศนั้น เชื่อมโยงกับการรับรองของสถาบัน

เมื่อได้รับการยอมรับจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง SEVP แล้ว โรงเรียนจะส่งแบบฟอร์ม I-20 หรือ DS-2019 จากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติของสถาบันให้นักเรียน เพื่อสมัคร วีซ่านักเรียนอเมริกา

สำหรับการศึกษาระยะสั้นสามารถใช้วีซ่านักท่องเที่ยว (วีซ่าประเภท B) ได้ โดยการลงทะเบียนในหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่เต็มเวลา (ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ซึ่งไม่ได้รับเครดิต สำหรับการศึกษาระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ใช้วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าประเภท B) ได้

วีซ่านักเรียนอเมริกา (ประเภท F และประเภท M) สำหรับนักเรียนใหม่สามารถออกได้ล่วงหน้า 120 วันก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรการเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนก่อน 30 วันนับจากวันเริ่มต้นเรียนของหลักสูตร เช่น ถ้าหลักสูตรเริ่มเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นักเรียนสามารถยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป และสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วีซ่านักเรียนอเมริกา (ประเภท F และประเภท M) สำหรับนักเรียนที่ลงหลักสูตรเรียนต่อเนื่อง วีซ่าอาจออกได้ตลอดเวลาตราบใดที่นักเรียนลงทะเบียนในโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก SEVP และ SEVIS นักเรียนสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดเวลาก่อนเริ่มชั้นเรียน

น้องๆ พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะ ว่าถ้าต้องการไปเรียนต่ออเมริกาจะต้องยื่นขอ วีซ่านักเรียนอเมริกา ประเภทไหน ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกา หรือ วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือต้องการให้พี่ๆ วีโกอะบรอดดำเนินการยื่นวีซ่าให้ ติดต่อเรามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE