High School Exchange Program ข้อดีของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ต่างประเทศ (High School Exchange Program) เป็นความใฝ่ฝันของน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมหลายคนที่อยากจะไปลองเรียนที่ต่างประเทศดูสักครั้ง โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศยอดนิยมที่เด็กมัธยมอยากจะไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โดยทั่วไปแล้ว โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกา แบบ J-1 น้องๆ จะต้องสอบเพื่อเข้าโครงการซึ่งรับจำนวนจำกัดในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเลือกเมือง เลือกรัฐที่อยากไปเรียนได้ ที่สำคัญที่พักจะเป็นแบบอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันซึ่งเป็นอาสาสมัครที่อาสาเข้ามาดูแลนักเรียนต่างชาติเอง ทำให้บางครั้งเมื่อได้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะต้องรอที่พักเป็นเวลานาน จนเลยวันเปิดเรียนไปแล้วก็มี

พี่ๆ วีโกอะบรอด ขอแนะนำโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 ซึ่งค่าใช้จ่ายและการรับเข้าเรียนมีความแตกต่างกับประเภท J-1 เล็กน้อยเท่านั้น เรามาดูกันค่ะว่า ข้อดีของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 มีอะไรบ้าง

  1. Homestay หรือครอบครัวชาวอเมริกัน ที่น้องๆ จะมาพักอยู่ด้วย ทางโครงการจะเป็นผู้จัดหามาให้แบบจ่ายค่าตอบแทน ทำให้โฮสที่เข้าร่วมโครงการมีมากมาย และได้รับการคัดเลือกจากโครงการเป็นอย่างดี ทำให้น้องๆ ไม่ต้องรอที่พักเป็นเวลานาน และสามารถใช้ชีวิตในอเมริกาได้อย่างมีความสุข เพราะโฮสจะดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด หากน้องๆ ต้องการเปลี่ยนบ้านสามารถแจ้งได้ทันที
  2. School ทางโครงการจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนให้แก่น้องๆ โดยจะเลือกโรงเรียนจากความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก โดยน้องๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียน โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน และสามารถระบุวิชาที่สนใจเรียน กีฬาที่ชื่นชอบ เพื่อทางโครงการจะได้จัดหาโรงเรียนที่เหมาะกับความต้องการ ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกา แบบ J-1 น้องๆ จะไม่สามารถเลือกโรงเรียนได้เลย ทางโครงการจะเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  3. เมื่อนักเรียนส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 มาครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการ น้องๆ จะได้เข้าร่วมโครงการทุกคน ไม่มีการจำกัดจำนวน
  4. น้องๆ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 ในเกรด 12 จะได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา US Diploma ซึ่งสามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่อเมริกาได้
  5. เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ทำให้น้องๆ มีเวลาในการเตรียมตัวมากกว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ J-1 ซึ่งโครงการแบบ J-1 จะปิดรับสมัครภายในกุมภาพันธ์ของทุกปี
  6. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 แบบเป็นภาคเรียน (semester) หรือแบบปีการศึกษาได้ (1 academic year) ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับ 1 เทอมเพียง $12,650 หรือประมาณสี่แสนสี่หมื่นบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับ 1 ปี เพียง $16,650 หรือประมาณห้าแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายรวมค่าเรียน ค่าจัดหาที่พักและการดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ)
  7. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 14 – 18 ปี มี GPA2.0 ขึ้นไป และมีคะแนนสอบ ELTiS 205 ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ J-1 รับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้น ต้องมี GPA2.5 และต้องมีคะแนน ELTiS 211 ขึ้นไปเท่านั้น

น้องๆ ที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว สามารถวางใจได้ว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 จะจัดหาโรงเรียนที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของน้องๆ โครงการยังมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับน้องๆได้ ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายไม่แพง และมีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

 

หากน้องๆ คนไหนสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอเมริกาแบบ F-1 สามารถปรึกษาทีมงานวีโกอะบรอด ได้ที่
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7

📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE