เรียนต่อ นิวซีแลนด์เรียนต่อนิวซีแลนด์ เป็นมากกว่าห้องเรียน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ประเทศที่ได้อันดับ 3 ประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุด (Ranked 3 rd Most Peaceful Country ) ด้วยปัญหาอาชญกรรมที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ นักเรียนของประเทศนิวซีแลนด์จึงสามารถโฟกัสในเรื่องเรียนเพียงอย่างเดียวและ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนไปด้วย

  • นักเรียนเรียนที่นิวซีแลนด์จะได้รับการดูแลอย่างดี

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชนชาติและวัฒนธรรม คนนิวซีแลนด์เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆ สบายๆ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รัฐบาลออกระเบียบบังคับให้มี Code of Practice for Pastoral Care เพื่อให้ทางโรงเรียนหรืออาจารย์ผู้ดูแลมีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลนักเรียน ต่างชาติ เพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขภาพกายและใจที่ดีของนักเรียน

  • ส่วนผสมที่ลงตัวของความทันสมัยและธรรมชาติที่สวยงาม

เรียนต่อในนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความเจริญและมีความทันสมัย ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนจะได้ประสบการณ์ในการค้นหาความท้าทายใหม่ๆ ในการเรียนที่นิวซีแลนด์

  • เรียนรู้จากการเรียนและการเล่น

เรียนต่อที่นิวซีแลนด์ไม่ได้เน้นเฉพาะการเรียน การเรียนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของการเรียนในห้องและการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นการเรียนที่ดีที่สุดในโลก Healthy Study Life / Balance นักเรียนสามารถเลือกเรียนในเมืองชนบทที่สวยงามของนิวซีแลนด์ ที่ตั้งไม่ไกลจากเมืองมากนัก หากต้องการช๊อปปิ้งหรือสังสรรค์กับเพื่อนๆ ก็เดินทางไปในเมืองใหญ่ได้ไม่ยาก

  • สุขภาพและร่างกายเมื่ออาศัยที่นิวซีแลนด์

เนื่องจากที่นิวซีแลนด์มีพื้นที่เปิดอย่างกว้างขวาง เป็นเรื่องไม่ยากที่จะมี Healty Lifestyle ทุกเมืองในนิวซีแลนด์ห่างจากทะเลไม่เกิน 120 กิโลเมตร ทุกๆ เมืองมีสวนสาธารณะ ทางสำหรับจักรยาน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ทางเดินป่า อากาศที่สดใสบริสุทธิ ให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ หลังจากการเรียน

  • งานแสดงศิลปะและดนตรี

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับดนตรี ศิลปะ การออกแบบ ดีไซด์ มีงานอีเวนท์แสดงผลงานอยู่เสมอ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ชมผลงาน หรือแสดงผลงานของตัวเองในงานแสดงต่างๆ ที่มีขึ้นตลอดทั้งปี

  • อากาศดีๆในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีสภาพอากาศแบบปานกลาง ไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไป แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล คือ หน้าหนาว ร้อน ใบใม้ร่วงและฤดูใบให้ผลิ นักเรียนจะได้ประสบการณ์ทั้งการเล่นสกีใหนหน้าหนาว และกีฬาทางน้ำในหน้าร้อน พร้อมทั้งการเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนให้เหมาะกับฤดูกาลอีกด้วย