สหราชอาณาจักรย้ำความมั่นใจ มาตรการด้านความปลอดภัยโควิด-19 สำหรับนักเรียนต่างชาติ

มาตรการด้านความปลอดภัยโควิด-19
ข่าวดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร และผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการส่งออกแห่งสหราชอาณาจักร ได้ออกแถลงการณ์ในด้านความปลอดภัย สวัสดิการและการศึกษาของนักเรียนต่างชาติทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นในความปลอดภัย รวมไปถึงสวัสดิการและการศึกษาของนักเรียนต่างชาติทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนระบบอังกฤษในต่างประเทศ เนื่องจากมาตราการต่างๆ เริ่มคลี่คลายลงทั่วสหราชอาณาจักร จึงได้กำหนดให้มีการเปิดโรงเรียนและวิทยาลัยการศึกษา และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอิสระ เพื่อร่วมกันสำรวจปัญหาและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

สหราชอาณาจักรได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนเอกชน และสังคมในสหราชอาณาจักรในวงกว้าง และต้องการเน้นย้ำว่าสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในเชิงบวกมากเพียงใด จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโรงเรียนเอกชนและต้อนรับนักเรียนต่างชาติเข้าสู่โรงเรียนในอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ โดยที่โรงเรียนประจำ (Boarding School) ยังคงดำเนินไปในเชิงบวกและมีขั้นตอนที่เด็ดขาด เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนมีความปลอดภัยจากโควิด19 นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ความปลอดภัยของนักเรียนคือสิ่งสำคัญ และด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ในระดับสูงสุดตามมาตรฐานของโรงเรียนในอังกฤษ โดยหน่วยงานรัฐทุกแห่งทั่วสหราชอาณาจักรยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อมูลล่าสุด และคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการการระบาดของโควิด19 อย่างใกล้ชิด

NHS (National Health Service) หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ มีให้สำหรับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติจะสามารถเข้าถึงการรักษาของแพทย์ได้เสมอ และจะได้รับการพิจารณาทันทีที่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

รัฐบาลอังกฤษได้รับทราบถึงผลกระทบของการเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning) ของโรงเรียนหลายแห่ง ทำให้ตัดสินใจที่จะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศ ‘red list’ เดินทางกลับมาเรียนที่สหราชอาณาจักรได้ แต่ต้องถูกกักกันในที่พักที่จัดโดยโรงเรียนประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ได้กลับมาเรียนในโรงเรียนในเร็วๆ นี้ และนอกจากนี้ รัฐบาลยังให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่า โรงเรียนประจำทราบถึงการเตรียมการที่จำเป็นต่างๆ ที่ต้องจัดให้มีที่พักสำหรับกักกัน การรับนักเรียนจากสนามบิน และการทดสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องกักกัน โดยโรงเรียนประจำจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการกักกันนักเรียนโรงเรียนประจำ ซึ่งสหราชอาณาจักรมีกฏระเบียบสำหรับนักเรียนประจำและมีมาตรฐานที่สูงมาก กรมสามัญศึกษาตั้งใจที่จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนประจำซึ่งเป็นการเพิ่มระดับความมั่นใจสำหรับผู้ปกครองว่า โรงเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกักกันและการปกป้องนักเรียนทุกคนในโรงเรียนของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ยังมีการนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการปกป้องสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน และบุคลากรด้านการสอน รัฐมีได้ทำการทดสอบ COVID-19 สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยทุกแห่ง และนักเรียนจะได้รับการทดสอบเป็นประจำสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อช่วยค้นหาผู้ที่ป่วยแต่ไม่แสดงอาการ แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ นักเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งป้องกันหยุดชะงักด้านการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้การศึกษาได้ดำเนินต่อไป

โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรให้การศึกษาที่โดดเด่นแก่นักเรียนและเป็นอย่างมาก รัฐมุ่งมั่นที่จะจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาและมั่นใจว่านักเรียนที่เริ่มต้น หรือการกลับไปเรียนโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรสามารถทำได้ด้วยความมั่นใจ รัฐได้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษาที่จัดให้ยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก

SHARE