ไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า!

ประเทศไหนบ้างที่ไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า! น้องๆ บางคนอาจจะมีแพลนจะไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศแบบกะทันหัน หรือ อยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศแต่ไม่อยากขอวีซ่า สามารถไปเรียนที่ประเทศไหนได้บ้าง ทีมงานวีโกอะบรอด มีข้อมูลมาแนะนำกันค่ะ

ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า และมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ นักเรียนไทยนิยมไปเรียน และค่าใช้จ่ายไม่แพง ได้แก่

ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ สิงคโปร์ให้ความสำคัญต่อนโยบายการศึกษาโดยได้มีการปฏิรูปคุณภาพของระบบและมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ที่สำคัญการเรียนการสอนสองเป็นภาษา ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ ทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศยอดนิยมของนักเรียนไทย นอกจากนี้ คนไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ จะได้รับอนุญาติให้พักอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งระหว่างนี้ น้องๆ สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

SSTC Institute ประเทศสิงคโปร์

สถาบันได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (CPE) SSTC มีห้องเรียนที่หมด 16 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องจำลองการฝึกอบรมบาร์และห้องพักโรงแรมจำลอง (สำหรับนักเรียน Diploma) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนที่ SSTC มาจากประเทศสิงคโปร์เอง และประเทศใกล้เคียง เช่น บรูไน, กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, รัสเซีย, ไทย, ไต้หวันและเวียดนาม

SSTC เป็นสถาบันแรกในประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล Singapore Quality Class ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของสถาบัน ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นและได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากครูผู้สอน

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือนที่สิงคโปร์

ค่าเรียน ประมาณ 46,500 บาท

ค่าที่พัก ประมาณ 36,000 บาท

ค่าครองชีพ ประมาณ 16,000 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เริ่มต้นที่ 7,500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเรียนภาษา 1 เดือนที่สิงคโปร์ ประมาณ 106,000 บาท

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย คนไทยที่มีฐานะสมัยก่อนนิยมส่งลูกหลานไปเรียนที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในปัจจุบัน มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปเรียน เพราะนอกจากค่าครองชีพใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้ว รัฐบาลมาเลเซียได้กําหนดให้ทุกโรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซียควบคู่กันไป ทำให้คนมาเลเซียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอีกภาษาหนึ่งนอกเหนือจากภาษามลายู นักเรียนไทยที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซียจึงสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คนไทยสามารถเข้าพักอยู่ในมาเลเซียได้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า และระหว่างนี้สามารถลงเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นได้

Erican College ประเทศมาเลเซีย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษและฝึกอบรมที่ดีที่สุดกว่า 2 ทศวรรษ และมีหลายแคมปัสในมาเลเซีย สถาบันเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและระบบกลยุทธ์ที่โดดเด่นส่งผลให้ผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังด้วยพัฒนาการทางระดับภาษาโดยมีการสอบเพื่อวัดผลตามระยะเวลาที่กำหนดและออกใบประกาศนียบัตรรับรอง

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Erican College เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีคณะครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพดูแลและใส่ใจผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ภายในสถาบันมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่กว้างขวาง พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย เปิดรับนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลก นักเรียนจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือนที่มาเลเซีย

ค่าเรียน ประมาณ 20,000 บาท

ค่าที่พัก ประมาณ 8,000 บาท

ค่าครองชีพ ประมาณ 8,000 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเรียนภาษา 1 เดือนที่มาเลเซีย ประมาณ 41,000 บาท

ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย และเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เห็นได้ว่าโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทยมักจะจ้างคนฟิลิปปินส์มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนของครูฟิลิปปินส์ได้ ที่สำคัญหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล นักเรียนจะได้เรียนทั้งแบบกลุ่มเล็ก และการเรียนแบบตัวต่อตัวในราคาสบายกระเป๋า ซึ่งถ้าไปเรียนในประเทศอื่นๆ ค่าใช้จ่าจะสูงกว่าหลายเท่า คนไทย สามารถเข้าพักอยู่ในฟิลิปปินส์ได้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า และระหว่างนี้สามารถลงเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นได้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือนที่ฟิลิปปินส์

ค่าเรียนและที่พัก ประมาณ 52,000 บาท (รวมอาหารทุกมื้อ)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 8,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 4,000 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เริ่มต้นที่ 11,200 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเรียนภาษา 1 เดือนที่มาเลเซีย ประมาณ 75,200 บาท

เป็นอย่างไรบ้างคะ ถ้าอยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางได้ทันทีเมื่อพร้อมกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศเหล่านี้อยู่ไม่ไกลจากเมืองไทย สามารถเดินทางได้สะดวก ค่าใช้จ่ายไม่แพง นอกจากนี้ ประเทศเหล่านี้ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำให้น้องๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำให้ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น น้องๆ คนไหนสนใจเรียนภาษาอังกฤษ ระยะสั้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

SHARE