เรียนภาษาที่สิงคโปร์

** อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ SGD1 = 23 THB**

1. SSTC Institute

Certificate in General English

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
8 week $5,814.28 139,543
12 week $6,735.16 161,644
16 week $7,656.02 183,745
20 week $9,711.19 233,069
24 week $10,632.06 255,170

2. Spring College International

Certificate in English

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน $5,276 126,624
6 เดือน $8,207 196,968
12 เดือน $12,744 305,856

3. Spring College International

Certificate in Mandarin

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน $5,276 126,624
6 เดือน $8,528 204,672
12 เดือน $12,967 311,208

4. LSBF – London School of Business & Finance

Preparation Course of English

  •  Beginners – Advanced Level
 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
1 เดือน $1,440 33,120
2 เดือน $2,247 51,681
6 เดือน $5,700 131,100
8 เดือน $7,600 174,800
10 เดือน $9,000 207,000
12 เดือน $10,800 248,400