น้องกาฟิวส์ ฝึกงานที่นิวซีแลนด์

ฝึกงานที่นิวซีแลนด์

 001124

“กาฟิวส์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่4 ค่ะ ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ โรงแรม Mercure Hotels เมือง Wellington เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมากเลยค่ะ ได้ทั้งประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้พัฒนาภาษา และได้เที่ยวไปพร้อมๆกัน เป็นความทรงจำที่ดีจริงๆค่ะ”
น้องกาฟิวส์ อายุ 23 ปี

SHARE