อัพเดตวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ช่วงสถานการณ์ Covid-19

ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในนิวซีแลนด์ได้รับการจัดการเป็นอย่างดี มีผู้ป่วยรายใหม่เพียงรายเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ (อยู่ในระหว่างกักกัน) หมายความว่านักเรียนต่างชาติสามารถใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ได้อย่างอิสระ สามารถเดินทางไปเรียนที่สถาบันได้ปกติ และไม่ต้องสวมหน้ากากแล้ว

ถึงแม้ยังคงมีการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก แต่นิวซีแลนด์โชคดีมากที่ไม่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ และมีผู้ป่วยน้อยมาก ซึ่งมีการกักกันอย่างเข้มงวดในการเข้าประเทศ และตอนนี้นิวซีแลนด์มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ นักเรียนต่างชาติยังคงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการวางแผนของรัฐบาลสำหรับการเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ ขณะนี้รัฐบาลยังไม่อนุมัติให้นักเรียนต่างชาติยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ เพราะกำลังวางมาตราการเกี่ยวกับการกักกันที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการตรวจสอบ COVID-19 และงบประมาณสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางเข้ามา แล้วจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในช่วงกักตัว ถึงจะสามารถเปิดให้นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาเรียนต่อนิวซีแลนด์อีกครั้ง

หากสถานการณ์ในนิวซีแลนด์ดีขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มว่า นักเรียนต่างชาติจะสามารถมาเดินทางมาเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี 2564

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้านิวซีแลนด์สามารถเรียนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เมื่อมีการเปิดประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถแสดงหลักฐานการศึกษาออนไลน์ เพื่อเป็นเอกสารสนับสนุนการยื่นวีซ่าได้ หากเลือกที่จะเรียนออนไลน์ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถานทูตกำหนดเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง การเป็นนักเรียนที่ต้องการไปนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาเล่าเรียนจริง มีเงินเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ มีสุขภาพแข็งแรง และมีความประพฤติที่ดี

ข้อกำหนดสำหรับการสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบยังคงมีผลบังคับใช้ โดยต้องมีการศึกษาขั้นต่ำ 30 สัปดาห์ในนิวซีแลนด์ สำหรับคุณวุฒิระดับ 7 และสูงกว่า ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ หรือ 60 สัปดาห์สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ 4 ถึง 6 หากเลือกเรียนออนไลน์ เป็นครั้งแรกอาจมีผลกระทบต่อการสมัครขอวีซ่าทำงานภายหลังการศึกษา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในนิวซีแลนด์เปิดให้บริการแล้ว และได้เริ่มดำเนินการพิจารณาวีซ่านักเรียน แต่สำนักงานในปักกิ่ง มะนิลา มุมไบ และแปซิฟิกยังคงปิดทำการ โดยจะจัดลำดับความสำคัญของวีซ่าชั่วคราว รวมถึงวีซ่านักเรียน และหลังเรียนเรียนจบ สำหรับผู้สมัครในนิวซีแลนด์ก่อน

หากกำลังเรียนอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ และต้องการสมัครขอวีซ่านักเรียนประเภทอื่น จะต้องแสดงใบเสร็จค่าเล่าเรียนและหลักฐานทางการเงินจำนวน 15,000 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ต่อปี (สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินจำนวน 1,250 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ต่อเดือน สำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนต่ำกว่า 36 สัปดาห์) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความสามารถทางการเงินในขณะที่อยู่ในนิวซีแลนด์

ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับวีซ่านิวซีแลนด์ได้ที่ https://bit.ly/39AkcSJ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE