เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เลือกโรงเรียนแบบไหนดี ?

น้องๆที่มองหาประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษและโอกาสการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อต่อยอดในอนาคต
ระบบของการเรียนในอังกฤษส่วนเป็นแบบเอกชน หากสนใจเข้าโรงเรียนของรัฐบาลน้องๆต้องเป็นผู้อาศัยหรือมีวีซ่าพำนักเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเรียนของทางเอกชนมากกว่าเพื่อความสะดวกในการขอวีซ่านักเรียนต่อไป

โดยแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาคการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 1 ในช่วง ฤดูหนาว (กันยายน – ธันวาคม)
 ภาคการศึกษาที่ 2 ในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม – มีนาคม)
 ภาคการศึกษาที่ 3 ในช่วง ฤดูร้อน (พฤษภาคม – กรกฎาคม)
โรงเรียนระดับมัธยมเปิดสอนมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่ 14-18 ปี ระดับ Senior Schoolตั้งแต่เกรด 9-13 มีแบบทั้งประจำและไป-กลับ สำหรับเป็นที่นิยมจะแบ่งหลักๆ คือ

1.โรงเรียนสหศึกษา

 • เปิดสอนรวมทั้งชายและหญิง มีทั้งแบบไป-กลับและประจำ มีทั้งรัฐบาลและเอกชน
  ค่าเทอมโดยประมาณ
 • โรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 12,400-12,500 ปอนด์/เทอม
  โรงเรียนเอกชนค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 44500-48950 ปอนด์/เทอม
 • แนะนำ Cambridge Regional College โดยต้องมีการสอบวัดผลระดับ A level,Foundation ข้อมูลเพิ่มเติม 
  Abbey College Cambridge โดยต้องมีการสอบวัดผลระดับ GCSE, A level, Foundation ข้อมูลเพิ่มเติม

2.โรงเรียนประจำหญิงล้วน

 • สำหรับนักเรียนที่เป็นผู้ญิงเท่านั้น มีทั้งแบบไป-กลับและประจำ เป็นโรงเรียนแบบเอกชน เน้นความปลอดภัยและสะดวกสบายค่า
 • ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 29,100-32,100 ปอนด์/เทอม
 • แนะนำ Adcote School for Girls โดยต้องมีการสอบวัดผลระดับ GCSE, A leve ข้อมูลเพิ่มเติม

3.โรงเรียนประจำชายล้วน

 • ส่วนใหญ่จะเป็นแบบประจำโดยจะแบบเอกชนที่ค่อนข้างเก่าแก่จะมีการสอนวิชาการและมารยาท ขนบธรรมเนียม การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตอีกด้วย
 • ค่าเล่าเรียนจะค่อนข้างสููงโดยประมาณ 33,000 ปอนด์/เทอม แต่ทั้งนี้สามารถทำการสอบขอทุนทางโรงเรียนโดยตรงได้โดยมีทุนทางโดรงเรียนอาจออกค่าใช้จ่ายให้ถึง 90 เปอร์เซนต์
 • แนะนำ Eton College ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.etoncollege.com/

ก่อนที่จะทำการเข้า เรียนต่อมัธยมอังกฤษ จะต้องมีการสอบวัดผลความรู้ตามนี้ก่อน

 • GCSE สำหรับน้องๆอายุ 14-15 ปี เทียบเท่ามัธยม 4-5 ในไทย เลือกเรียนวิชาได้หลากหลายด้าน Arts, Maths, Business, Sciences, Languages, และอื่นๆ ต้องสอบให้ได้เกรด C อย่างน้อยจะถือว่าผ่าน โดยมีหลักสูตร 2 ปี
 • GCE A Level  สำหรับน้องๆอายุ 16-18 ปีขึ้นเป็น ซึ่งหากผ่านการสอบระดับนี้จะเป็นเบิกทางที่ดีในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยเกรดที่มีแนวโน้มที่ดีจะเป็น AและB หลักสูตร 3 ปี

หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและสมัครเบื้องต้นในบทความครั้งต่อไปให้นะคะ สอบถามเพิ่มเติมหรือปรึษาพี่ๆได้ทาง

เรียนต่อต่างประเทศ กับ We Go Abroad สอบถามได้เลย ที่ >>
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

 

SHARE