เรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด N$10,000

Otago International Excellence Scholarship

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ University of Otago มีทุนการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท (coursework) ที่มหาวิทยาลัย University of Otago ทุนการศึกษานี้เป็นรางวัลที่มอบให้ ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความหลากหลาย และมีศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี ทุนการศึกษายังได้รับการออกแบบมา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เพื่ออาชีพการงานในอนาคต

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอรับทุน

 • ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่ไม่ได้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ หรือมีวีซ่าถาวรของนิวซีแลนด์
 • ต้องสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลา ในสาขา Business, Humanities of Sciences ที่เป็น coursework และต้องเริ่มเรียนภายในปี 2021

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

ไม่มีขั้นตอนการสมัครอย่างเป็นทางการ นักศึกษาจะได้รับการประเมินเพื่อรับทุนการศึกษาเมื่อสมัครสำหรับเรียนหลักสูตรปริญญาโท และจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษาในเอกสารตอบรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน

1 พฤษภาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 สำหรับการเริ่มเรียนเทอมที่ 1, 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 สำหรับการเริ่มเรียนเทอมที่ 2

เงื่อนไขทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เป็น coursework 120 point ขึ้นไป
 • นักศึกษาต่างชาติ เป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่พลเมืองถาวร หรือผู้ถือวีซ่าพำนักในนิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย
 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน จะต้องได้รับเอกสารตอบรับการเข้าเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยโอทาโกมีสิทธิ์รับทุนนี้
 • ไม่สามารถขอเลื่อนการรับทุนได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19
 • ทุนการศึกษานี้ใช้สำหรับการศึกษา 1 ปีเท่านั้น
 • ทุนการศึกษานี้จะไม่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาของผู้รับทุน
 • ทุนการศึกษาจะจ่ายเป็นเงินคืนค่าเล่าเรียน
 • มหาวิทยาลัยจะจ่ายทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยโอทาโกในภาคเรียนที่ 2 และตั้งใจจะลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยโอทาโกในภาคเรียนที่ 1 ในปีถัดไป โดยปกติจะได้รับทุนครึ่งหนึ่งเมื่อเริ่มเรียน และจะได้รับเงินที่เหลือเมื่อเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของปีถัดไป
 • เมื่อได้รับทุนการศึกษานี้ จะไม่สามารถรับทุนการศึกษา Otago Coursework Master’s Scholarship ได้อีก
 • เมื่อได้รับทุนการศึกษานี้ อาจจะสามารถับทุนการศึกษาอื่นได้อีก ตราบใดที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อบังคับของทุนการศึกษาอื่นๆ ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบในตรวจสอบเงื่อนไขของทุนการศึกษาแต่ละทุนของมหาวิทยาลัย
 • ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียน และเรียนในหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับเข้าเรียน
 • ผู้รับทุนต้องตกลงยอมรับคำขอที่สมเหตุสมผลจากมหาวิทยาลัยโอทาโก เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาอย่างเหมาะสม
 • มหาวิทยาลัยโอตาโกอาจระงับหรือยุติทุนเมื่อใดก็ได้ หรือปรับสัดส่วนของทุนการศึกษาตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโอทาโก หากผู้รับทุนมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยโอทาโกหรือทุนการศึกษา
 • เมื่อนักศึกษายกเลิกการลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาจะถูกยกเลิก ในกรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยอาจขอการชำระคืนบางส่วน หรือทั้งหมดของทุนการศึกษาที่ได้รับไปแล้ว

University of Otago เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านการวิจัย วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Dunedin ทางเกาะใต้ ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์ และมีวิทยาเขตอื่นๆ กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ มีคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพใน วิทยาเขตไครสต์เชิร์ชและเวลลิงตัน

ผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก หากต้องการข้อมูลหลักสูตรการเรียนที่มหาวิทยาลัยโอทาโก สอบถามข้อมูลกับทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE