โปรโมชั่นเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

ราคาโปรโมชั่น 2020 หลักสูตรเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย **คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณ AUD1...

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่อังกฤษ

ราคาโปรโมชั่น 2021 หลักสูตรเรียนภาษาที่อังกฤษ **คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณ...

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ราคาโปรโมชั่น 2020 หลักสูตรเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ **คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณ NZD1...

ตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียน

ที่พักสำหรับนักเรียน

ประกันภัยนักเรียน