Home เรียนออนไลน์ หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Online Trinity Cert TESOL

หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่ WSE เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นครู หรือผู้ที่สนใจในการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตรการรับรองเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกาศนียบัตรรับรองโดย Trinity College London และได้รับการยอมรับในระดับสากล (Level 5 OFQUAL qualification) และ British Council ที่ได้รับการรับรองในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ สถาบันได้รับรางวัล EL Gazette top performing UK Centre of Excellence* ซึ่งเป็นการรับรองของบริติชเคานซิล ถึงคุณภาพที่ประเมินผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักรของหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Description

หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษ Online Trinity Cert TESOL (Online TCT)

หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่ WSE เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นครู หรือผู้ที่สนใจในการสอนภาษาอังกฤษ หลายคนอาจสงสัยว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้อย่างไร? สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเดินทางสู่เส้นทางการสอนภาษาอังกฤษ สามารถได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตร Trinity Cert TESOL ของสถาบัน โดยหลักสูตรการสอนในศตวรรษที่ 21 ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านการสอนในประเทศของตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรการรับรองเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกาศนียบัตรรับรองโดย Trinity College London และได้รับการยอมรับในระดับสากล (Level 5 OFQUAL qualification) และ British Council ที่ได้รับการรับรองในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

หลักสูตรสอนโดยสถาบัน Wimbledon School of English ที่มีทีมครูผู้สอนที่ทุ่มเทและเป็นมืออาชีพ ที่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษา และต้องการช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง สถาบันได้รับรางวัล EL Gazette top performing UK Centre of Excellence* ซึ่งเป็นการรับรองของบริติชเคานซิล ถึงคุณภาพที่ประเมินผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักรของหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรการฝึกอบรมครูออนไลน์นี้ ระยะเวลาเรียนเพียง 5 สัปดาห์ และมีสิทธิประโยชน์ทั้งหมด เหมือนกับการเรียนในหลักสูตรปกติ พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมในการได้รับวุฒิการศึกษา จากความสะดวกสบายของการเรียนที่บ้านของตัวเอง!

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูดภาษาอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่นักเรียนแต่ละประเภทต้องเผชิญ และวิธีที่ครูสามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด

ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะอธิบายวิธีต่างๆ ในการแนะนำนักเรียน ผ่านความซับซ้อนของภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ นอกจากภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุน ฝึกปฏิบัติการสอนออนไลน์ 6 ชั่วโมง และจะได้รับความช่วยเหลือในการมองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของนักเรียน ด้วยการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในภาษาที่ไม่รู้จัก

 • อายุขั้นต่ำ 20 ปี
 • เรียน 30 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นสูงสุด 14 คน
 • วันเริ่มเรียน 7 กันยายน – 9 ตุลาคม 2020
 • ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์
 • CEFR Course Level ระดับ C1 ขึ้นไป

เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะ

 • เพิ่มความเข้าใจในการอธิบายโครงสร้างของภาษาอังกฤษ
 • ฝึกฝนการวางแผน และการนำเสนอบทเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสอนในห้องเรียนและออนไลน์
 • เข้าใจวิธีเตรียมสื่อการสอน สำหรับการใช้งานในชั้นเรียนและออนไลน์
 • เข้าใจวิธีประเมินความต้องการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน
 • สามารถหาวิธีเพื่อปรับเทคนิคการสอนให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียน
 • ได้รับคุณสมบัติในการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก

ตารางเรียน

130 ชั่วโมง + 70 ชั่วโมงนอกตารางเรียน เวลาเรียน 9.00 – 18.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตามเวลาประเทศอังกฤษ

ค่าเรียน

5 สัปดาห์ £995 + ค่าลงทะเบียน £30 หรือทั้งหมดประมาณ 43,050 บาท

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องซื้อหนังสือเรียนจริง เนื่องจากไม่มี e-book เวอร์ชันดิจิทัลให้บริการทางออนไลน์ WSE จะไม่เรียกเก็บค่าเอกสารประกอบการเรียนเมื่อสมัครเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องซื้อหนังสือเรียนก่อนเริ่มหลักสูตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com