Home เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Wilkinson’s English Language School (WELS)

Wilkinson’s English Language School (WELS) เป็นหนึ่งในโรงเรียนภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสถาบันการศึกษา Cornell Group ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ สถาบันจัดอยู่ในสถาบันภาษาที่เป็น Category One Schools รับรองโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) มีคณะครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพดูแลและใส่ใจผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้และการสนับสนุนที่ถูกต้อง อีกทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Wilkinson ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนได้ตามความสนใจ ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ส ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

Description

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
Wilkinson’s English Language School (WELS)

Wilkinson’s English Language School (WELS) เป็นหนึ่งในโรงเรียนภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสถาบันการศึกษา Cornell Group ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ สถาบันจัดอยู่ในสถาบันภาษาที่เป็น Category One Schools รับรองโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) มีคณะครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพดูแลและใส่ใจผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้และการสนับสนุนที่ถูกต้อง อีกทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Wilkinson ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ส (Christchurch) ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

ที่ตั้ง: 22 Twigger St, Addington, Christchurch 8024เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Wilkinson’s English Language School (WELS)

จุดเด่นของ WELS

 • เป็นส่วนหนึ่งของ Cornell Group กลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์
 • มีคณะครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพดูแลและใส่ใจผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Wilkinson ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง
 • ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ส ในย่านใจกลางเมือง การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง
 • ภายในสถาบันมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่กว้างขวาง พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย
 • ทุกบ่ายวันศุกร์จะมีกิจรรมให้นักเรียนเข้าร่วมทำ นักเรียนจะเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอนและเพื่อนต่างชาติ
 • มีการติดตามผลและทดสอบวัดระดับภาษานักเรียนทุก 6 สัปดาห์
 • รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไป จำนวนนักเรียนเฉลี่ย 12-15 คน/ห้องเรียน
 • เปิดรับนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลก นักเรียนจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนนิวซีแลนด์ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนของ WELS

 • General English
  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ
  Beginner
  Elementary
  Pre-Intermediate
  Intermediate
  Upper Intermediate
  Advanced
 • IELTS
  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS ของ Wilkinson เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและถูกจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของแต่ละคน หลักสูตรนี้สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ซึ่งคุ้นเคยกับทุกแง่มุมของการสอบ IELTS และการศึกษาเชิงวิชาการ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเพิ่มคะแนนของนักเรียนและบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ มีการฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS เป็นประจำ

โปรโมชั่น 2019

 • ลงเรียน 12 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง N$2,995 และเรียนฟรี หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร
 • ลงเรียน 16 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง N$3,995 และเรียนฟรี หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร
  หลักสูตรระยะสั้น: Barista/Bartending/Flair Mixology/Pizza & Pasta with beverage matching

ค่าเรียน

ค่าเรียน ราคา/สัปดาห์ (NZD) ราคารวม (NZD) ราคารวม (THB)
3 เดือน $250 $2,995 65,890
6 เดือน $250 $5,995 131,890
9 เดือน $250 $8,995 197,890

*คำนวณค่าเรียนจากคอรส์ English Program – Full Time (20+hrs/wk)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Christchurch เพิ่มเติม
(NZD) (THB)  
ค่าลงทะเบียน $200 4,400
ค่าตำราเรียน $100 2,200
ค่าจัดหาที่พัก $240 5,280
ค่าที่พักเดือนละ $1,120 24,640 Homestay HB / Single
ค่ารถรับจากสนามบิน $100 2,200 One way from Airport
ประกันเดือนละ $63 1,386 Premium Coverage
ค่าวีซ่า 9,000 Student Visa

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1NZD=22THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 086-3064102, 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com