Home สถาบันแนะนำ Summer Camp Philippines – Philinter Youngster 2020

Description

โครงการ ซัมเมอร์แคมป์ Philinter Youngster 2020
เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2563

Youngster English Immersion Program ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของผู้เรียน สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 15 ปี โรงเรียนจะจัดหาครูผู้สอนที่มีทั้งความเชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กและกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ของน้องๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน

Philinter Education Center ก่อตั้งเมื่อปี 2003 โรงเรียนได้รับการรับรองจากหลากหลายองค์กร เช่น Philippine Immigration Office, the Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), a Philippine Education Department Agency เป็นต้น และเป็นสมาชิกของ Cebu Association of Language Academy (CALA) และ Association of Language Travel Organization (ALTO) นอกจากนี้ยังเป็นเป็นศูนย์การเรียน IELTS IDP อีกด้วย

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง ลาปู-ลาปู จังหวัดเซบู มีตึกเรียน 4 ชั้น มีห้องเรียนสำหรับการเรียน 1:1 แบบกลุ่ม และห้องเรียนรวม มีห้องสมุด ห้อง Multimedia และโรงหนังขนาดเล็ก โรงเรียนมีที่พักในบริเวณโรงเรียน สระว่ายน้ำ คลินิก ห้องซักรัด และห้องอาหารซึ่งบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ทั้งอาหารพื้นเมืองและนานาชาติ ให้นักเรียนเลือกรับประทานครบ 3 มื้อ

รายละเอียดโปรแกรม

 • รับนักเรียนอายุ 7 – 15 ปี
 • เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1:1 จำนวน 5 คาบเรียน และเรียนแบบกลุ่มจำนวน 3 คาบเรียน แบ่งตามระดับภาษา
 • กิจกรรมกลุ่มทั้ง Indoor และ Outdoor เช่น พาไปทัศนศึกษาที่ Fuerte de San Pedro, Cebu Ocean Park และ Oslob & Kawasan Falls – นักเรียนจะได้ว่ายน้ำกับฉลามวาฬ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเซบูที่เมืองออสลอบ พร้อมทั้งได้เที่ยวน้ำตกอันดับ 1 ของเซบูอย่างน้ำตกคาวาซาน
 • ที่พักแบบ Dormitory ของโรงเรียน 3 คนต่อห้อง
 • อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ครบ 3 มื้อทุกวัน (ยกเว้น วันที่ออกไปทัศนศึกษาจะเป็นอาหารกล่อง หรือทานที่ร้านอาหารแทน)
 • มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดการเดินทาง

หลักสูตรการเรียน
นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษโดยการเน้นการพัฒนาทักษะทักษะต่างๆ ได้แก่ Reading & Writing, Speaking, Listening และ Grammar & Pronunciation โดยจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษา เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

กิจกรรม น้องๆ จะได้ทำกิจกรรมทั้ง Indoor และ Outdoor รวมทั้งการไปทัศนศึกษา

Cebu Ocean Park พิพิธภัณฑ์สวนน้ำเปิดใหม่ทันสมัยของเมืองเซบู มีขนาดใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์

Fuerte de San Pedro โครงสร้างป้องกันทางทหารในเมืองเซบู ซึ่งสร้างขึ้นโดยกรรมกรชาวสเปนและเซบูในปี 1565

Oslob & Kawasan Falls นักเรียนจะได้ว่ายน้ำกับฉลามวาฬ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเซบูที่เมืองออสลอบ พร้อมทั้งได้เที่ยวน้ำตกอันดับ 1 ของเซบูอย่างน้ำตกคาวาซาน

ที่พัก
พักหอพักของโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนมีสระว่ายน้ำ และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมียามรักษาความปลอดภัย พักห้องละ 3 คน แยกชาย – หญิง

อาหาร
มีอาหารครบทุกมื้อ โดยรับประทานที่โรงอาหารของโรงเรียน อาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ สามารถเลือกรับประทานได้ตามสะดวก ส่วนวันที่ออกนอกสถานที่จะรับประทานที่ร้านอาหาร


ตารางเรียนและกิจกรรม

ค่าเข้าร่วมโครงการ 85,900 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์
 • ค่าทัศนศึกษา ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
  ค่าอาหาร 3 มื้อแบบบุฟเฟต์ทุกวัน [ยกเว้นวันที่ไปทัศนศึกษา รับประทานที่ร้านอาหาร]
 • ค่าประกันสุขภาพ วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (Dormitory) โดยจัดให้พักนักเรียน 3 คนต่อห้อง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าธรรมเนียม WEG และค่าดำเนินการ Notarization of Paper
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ค่าทำพาสปอร์ต ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ(ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
2. ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาทภายในวันที่สมัคร
3. ชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
4. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง พร้อมรับของที่ระลึกจาก Philinter Education Center

เงื่อนไข
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้และเป็นความผิดพลาดของบริษัท)
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ตามประกาศของสถาบัน Philinter Education Center
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางและรายการทัศนศึกษาตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 085-4845177, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com