Home เรียนต่อที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ SSTC School for Further Education – Singapore

SSTC ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (CPE) SSTC มีห้องเรียนที่หมด 16 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องจำลองการฝึกอบรมบาร์และห้องพักโรงแรมจำลอง (สำหรับนักเรียน Diploma) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนที่ SSTC มาจากประเทศสิงคโปร์เอง และประเทศใกล้เคียง เช่น บรูไน, กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, รัสเซีย, ไทย, ไต้หวันและเวียดนาม

Description

SSTC School for Further Education – Singapore

sstc1 sstc-front-logo

เกี่ยวกับ SSTC

School for Further Education เป็นโรงเรียนวิชาการธุรกิจและภาษาที่จัดตั้งและจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี 1978 ได้รับรางวัลจากหน่วยการศึกษา EduTrust Singapore ว่าเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ตั้งอยู่ใจกลางของถนน Orchard/Penang ที่เป็นศูนย์ธุรกิจและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน       Dhoby Ghaut นักเรียนจะมีความสะดวกในการเดินทาง เข้าชั้นเรียน

บรรยากาศโรงเรียน

    

    

SSTC ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (CPE) SSTC มีห้องเรียนที่หมด 16 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องจำลองการฝึกอบรมบาร์และห้องพักโรงแรมจำลอง (สำหรับนักเรียน Diploma) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนที่ SSTC มาจากประเทศสิงคโปร์เอง และประเทศใกล้เคียง เช่น บรูไน, กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, รัสเซีย, ไทย, ไต้หวันและเวียดนาม

SSTC เป็นสถาบันแรกในประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล Singapore Quality Class ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของสถาบัน ชั้นเรียนขนาดเล็ก (1: 20) ทำให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นและได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากครูผู้สอน

การขอวีซ่า Student Pass สิงคโปร์ ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ (ขณะที่เรียนสถาบันอื่น จะใช้เวลา 4 สัปดาห์)

วิสัยทัศน์

 • SSTC เป็นโรงเรียนชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ที่เสนอการศึกษาที่มีคุณภาพราคาไม่แพง
 • SSTC สร้างและเลือกเฉพาะหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดจ้างงาน และไม่หยุดที่จะมองหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศอื่น ๆ
 • SSTC มีพยายามในการเสนอโปรแกรมที่ตอบสนองความท้าทายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก

พักหอพักของโรงเรียน พร้อมอาหาร ปลอดภัย พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง

โรงเรียน มีหอพักนักเรียน กินอยู่พร้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์

สถานที่ตั้ง

180 Kitchener Road #03-20 City Square Mall Singapore 208539

หลักสูตรของ SSTC มีดังนี้

1. CERTIFICATE IN GENERAL ENGLISH

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลา โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 หน่วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเรียนหน่วยละ 4 เดือน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความชำนาญรอบด้านในภาษาอังกฤษ มี 5 โครงสร้างหลักสูตรที่ต่างกันในแต่ละระดับ มีทักษะที่น่าสนใจ 5 ทักษะ ดังนี้

 • การฟัง
 • การพูด
 • การอ่าน
 • การเขียน
 • การใช้ภาษาอังกฤษ

เน้นความรู้อย่างละเอียดของไวยากรณ์และโครงสร้างของคำศัพท์ ครูของเราดำเนินการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและผ่อนคลาย การเรียนจะกลายเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นโดยไม่ต้องกดดันกับการสอนที่เป็นทางการ

เปิดรับ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งปี

วันเริ่มเรียน ปี 2018:  January 2,  January 29,  March 5,  April 2,  April 30,  May 28,  July 2, July 30,  August 27, September 24,  October 22 and  November 19

รับนักเรียนอายุ 7 ปีขึ้นไป

เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.15 AM-16.05 PM (พัก 5 ครั้ง)

ระยะเวลาเรียน: 16 สัปดาห์, 32 สัปดาห์, 48 สัปดาห์

ค่าเรียนภาษา: 1 Module(16 สัปดาห์) SGD7,657, 2 Module(32 สัปดาห์) SGD12,474, 3 Module(48 สัปดาห์) SGD15,910 (ยังไม่รวมค่าหอพัก SGD1,300 ต่อเดือน)

2. CERTIFICATE IN ENGLISH COMMUNICATION

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเน้นในด้านการพูด และการฟัง โดยทาง SSTC จะใช้เทคนิคการสอนแบบ FLAM Methodology ซึ่งพัฒนาโดย Dr. Robert Balhetchet นักเรียนจะได้รับรายงานความคืบหน้าให้การเรียนทุกเดือน ซึ่งการเรียนจะแบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น 2 โมดูลได้แก่

Module 1

เพื่อสร้างรากฐานในความสามารทางภาษาของนักเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคัพท์ของบทสนทนาที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว และการทำงาน

Module 2

พัฒนาทักษะที่ได้รับจากหน่วยที่ 1  รวมไปถึงการลงรายละเอียดของการสื่อสารในสถานที่ทำงาน ทางสังคมและชีวิตของบุคคลทั่วไป

เปิดรับ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งปี

วันเริ่มเรียน ปี 2018:  January 2,  January 29,  March 5,  April 2,  April 30,  May 28,  July 2, July 30,  August 27, September 24,  October 22 and  November 19

รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์  วันละ 3 ชั่วโมง (พัก 2 ครั้ง)

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์,  24 สัปดาห์

ค่าเรียนภาษา: 1 Module(12 สัปดาห์) ราคา SGD3,723, 2 Module(24 สัปดาห์) ราคา SGD6,478 (ยังไม่รวมค่าหอพัก SGD1,300 ต่อเดือน)

3. Preparatory Course for IELTS

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS โดยเน้นทักษะ 4 ทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนเรียงความให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และรวมไปถึงคำศัพท์ทางวิชาการที่จำเป็นในการสอบอีกด้วย

เปิดรับ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดทั้งปี

วันเริ่มเรียน ปี 2018:  January 2,  January 29,  March 5,  April 2,  April 30,  May 28,  July 2, July 30,  August 27, September 24,  October 22 and  November 19

รับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป

เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 9.00 AM – 12.30 PM หรือ 13.00 PM – 16.00 PM (พัก 2 ครั้ง)

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์

ค่าเรียน: 12 สัปดาห์ ราคา SGD3,723 (ยังไม่รวมค่าหอพัก SGD1,300 ต่อเดือน)

4. ติวสอบเข้าเรียนต่อ โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

เป็นการติววิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆของประเทศสิงคโปร์    ( การเรียนโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ จะมีค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบกับการเรียนต่อต่างประเทศในประเทศอื่นๆ เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้ด้วย)

เปิดรับ : April (2 Terms), June (1 Term)

วันเริ่มเรียน ปี 2018:  2 April, 25 June

รับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป

เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 9.00 AM – 15.30 PM (พัก 5 ครั้ง)

ระยะเวลาเรียน: 24 สัปดาห์

ค่าเรียน: 24 สัปดาห์ ราคา SGD9,484 (ไม่รวมค่าหอพัก เดือนละ 1,300 เหรียญ)

5. ติวสอบ Singapore Cambridge GCE O’ Level หรือ A Level

เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ  A Level ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่มีการยอมรับทั่วโลก นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ทั่วโลก

วันเริ่มเรียน ปี 2018: 1 January

รับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป (ต้องเรียนจบ Year 11, IELTS6.0)

เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 9.00 AM – 16.00 PM (พัก 5 ครั้ง)

ระยะเวลาเรียน: 10 เดือน หรือ 24 เดือน

ค่าเรียน: 10 เดือน ราคา SGD16,936,  24 เดือน ราคา SGD31,525 (ไม่รวมค่าหอพัก เดือนละ 1,300 เหรียญ)

6. Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Business

เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัล The Pearson BTEC Level 5 HND (Higher National Diploma) in Business จาก Pearson Education Limited ซึ่งแสดงถึงคุณภาพในหลักสูตร และนักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ต่อไป

เปิดรับ : Full time (18 เดือน):  2 January, 14 May, and 3 September

เวลาเรียน : Full time: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป (IELTS 5.5)

ค่าเรียน: ราคา SGD17,891 (ไม่รวมค่าหอพัก เดือนละ 1,300 เหรียญ)

Part time (24 เดือน): 2 January, 2 April, 2 July and 24 September

เวลาเรียน : Part time: 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป (IELTS 5.5)

ค่าเรียน: ราคา SGD13,367 (ไม่รวมค่าหอพัก เดือนละ 1,300 เหรียญ)

7. Diploma in Tourism and Hospitality Management

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจและสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกาบริการมีความรู้พื้นฐานในการดำเนินงาน รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับ  Advanced Diploma in Tourism & Hospitality Management or London Hotel School’s BTEC HND pathway ได้ต่อไป

วิชาที่เรียน

 • Principles of Marketing
 • Food & Beverage Operations
 • Front Office Operations
 • Food, Hygiene, Health & Security
 • Finance for Hospitality
 • Introduction to Business Operations
 • Housekeeping and Accommodation Operations
 • Introduction to Hospitality Management

**ในบางหน่วยวิชาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เปิดรับ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป (IELTS 5.5)

 

ค่าเรียน: ราคา SGD17,891 (ไม่รวมค่าหอพัก เดือนละ 1,300 เหรียญ)

8. Advanced Diploma in Commerce and Liberal Arts An American University Transfer Programme

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายทางด้านความคิด โดยนักศึกษาจะได้เรียนวิชาในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะกรรม จิตวิทยา และศึกษาด้านธุรกิจ เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถ Pathway เข้าเรียนต่อที่ University of Illinois at Springfield Bachelor Degree programmes with credit transfer ได้

เปิดรับ : เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน

รับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป (IELTS 6.0)

เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์

ระยะเวลาเรียน: Full time: 18 เดือน    Part time: 36 เดือน (เฉพาะนักเรียนสิงคโปร์เท่านั้น)

ค่าเรียน: Full time 18 เดือน ราคา SGD26,244 (ไม่รวมค่าหอพัก เดือนละ 1,300 เหรียญ)

เรียนต่อที่ประเทศมาเลเซีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com