Home เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Study in Auckland

AUCKLAND (เมืองโอ๊คแลนด์) เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ (แต่ไม่ใช่เมืองหลวง) ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศมีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าว Waitemata และอ่าว Manukau มีแม่น้ำ Waikato ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน โอ๊คแลนด์ถือเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศบริสุทธ์ และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ “City of Sails”

Description

Study in Auckland
-A place to learn, a place to live.>-

“เ มื อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์”

AUCKLAND (เมืองโอ๊คแลนด์) เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ (แต่ไม่ใช่เมืองหลวง) ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศมีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าว Waitemata และอ่าว Manukau มีแม่น้ำ Waikato ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน โอ๊คแลนด์ถือเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติสูง อากาศบริสุทธ์ และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ “City of Sails” ถือเป็นเมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และมีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนรวมกว่า 190 แห่งในโอ๊คแลนด์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ คือ The University of Auckland และ AUT University

แนะนำสถาบันที่น่าสนใจ…

 

1. Dominion English Schools

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Dominion English Schools

Dominion English Schools สถาบันภาษาที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 47 ปี (ก่อตั้งในปี 1969) ตั้งอยู่บนถนนควีนส์ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นสถาบันภาษาที่มีคุณภาพการเรียนการสอนดีเยี่ยม ได้รับการรับรองจาก NZQA และเป็นสมาชิกของ English New Zealand เปิดรับนักเรียนนานาชาติกว่า 40 ประเทศทั่วโลกในทุกๆปีจะมีนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลกมาเรียนภาษาที่ Dominion นอกจากนี้สถาบันยังมีคอรส์เรียนให้เลือกเรียนหลากหลายทั้งGeneral English Courses, EAP, Exam Preparation Courses, Teacher  Training Courses, Business English, Teenage Courses and 50 Plus Course

จุดเด่นของ Dominion

 • เป็นสถาบัน Category1 ได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้และเป็นสมาชิก English New Zealand
 • มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมากว่า 47 ปี พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร การเดินทางสะดวกสบายไม่ไกลจากสถานีรถไฟและป้ายรถเมล์อีกทั้งยังใกล้ท่าเรืออีกด้วย
 • หลักสูตรมีคุณภาพ มุ่งเน้นGrammar, vocabulary เน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกทำหลังเลิกเรียนและกิจกรรมในวันหยุด
 • มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่นักเรียน
 • มีนักเรียนนานาชาติกว่า 40ประเทศทั่วโลก สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • จำนวนนักเรียนเฉลี่ยไม่เกิน 15 คน/ห้องเรียน

   

General English

คอรส์เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Beginner to Advance เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 • Intensive Course: 20 hrs/week, Monday to Friday, 9.00 – 14.15 pm
โปรโมชั่นพิเศษ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าเรียน 25,760.00 77,280.00 146,280.00
ค่าลงทะเบียน 5,060.00 5,060.00 5,060.00
 • Super Intensive Course: 25 hrs/week, Monday to Friday, 9.00 – 15.30 pm
โปรโมชั่นพิเศษ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าเรียน 27,140.00 81,420.00 154,560.00
ค่าลงทะเบียน 5,060.00 5,060.00 5,060.00

—————————————————————————————————————————————-

2. Kaplan International English – Auckland

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ Kaplan International English

Kaplan International English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ World Class มีอาคารเรียนที่สวยงามตั้งอยู่ระหว่าง 2 ท่าเรือที่สวยงามของเมืองโอ๊คแลนด์(ท่าเรือWaitemataและท่าเรือ Manukau)มีบรรยากาศที่อบอุ่นและมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตราฐานการเรียนการสอนระดับนานาชาติ การรันตรีถึงคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ Kaplan นอกจากนี้สถาบันยังมีคอรส์เรียนให้เลือกเรียนหลากหลายทั้ง General and Vacation English, Intensive English, English for Academic Purposes, Business English,Exam Preparation Courses

จุดเด่นของKaplan

 • เป็นสถาบัน Category1 ได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้และเป็นสมาชิก English New Zealand
 • มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมากว่า 75ปีและมีสาขากว่า 40 สาขาทั่วโลก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์
 • มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ สวยงาม ล้อมด้วยสนามหญ้า ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ท่าเรือที่สวยงามในเมืองโอ๊คแลนด์ สร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม
 • หลักสูตรมีความหลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน
 • มีศูนย์การเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
 • มีระบบการเรียนที่ทันสมัย K+ Learning System หลักสูตรเฉพาะของ Kaplan
 • เปิดรับนักเรียนนานาชาติกว่า 40ประเทศทั่วโลก สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • จำนวนนักเรียนเฉลี่ยไม่เกิน 15 คน/ห้องเรียน

kie_akl_entry

English Language Course

คอรส์เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเสริมในสิ่งที่นักเรียนต้องการ หรือจุดอ่อนที่ต้องการเรียนเสริมควบคู่ไปได้ด้วย เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Elementary to Advance เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 • General English Course: 20+hrs/week, Monday to Friday, 9.00 – 14.30 pm
โปรโมชั่นพิเศษ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าเรียน 29,780.00 89,342.00 170,072.00
ค่าลงทะเบียน 5,980.00 5,980.00 5,980.00
 • IntensiveEnglish Course: 26+hrs/week, Monday to Friday, 9.00 – 15.30 pm
โปรโมชั่นพิเศษ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าเรียน 34,804.00 104,410.00 195,905.00
ค่าลงทะเบียน 5,980.00 5,980.00 5,980.00

—————————————————————————————————————————————-

3. ELA -The University of Auckland

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ The University of Auckland English Language Academy (ELA)

 

ELA – The University of Auckland ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ การเดินทางสะดวกสบาย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาลัยได้ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน มีหลักสูตร pathway เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

จุดเด่นของ ELA

 • ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอน และจัดเป็น Category One ได้รับการรับรองโดย NZQA
 • เป็นศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย The University of Auckland มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์
 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับโลก
 • ศูนย์ภาษาอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • มีหลักสูตร Pathway เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย The University of Auckland ได้โดยตรง
 • สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน
 • มีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และเป็นศูนย์สอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตรทางภาษาของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพสูง ช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 • ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทุ่มเทกับการสอน
 • มีอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัย พร้อมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่เปิดบริการทุกวัน
 • มีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ และนักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน พร้อมบริการเรื่องการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียน

      

General English

คอรส์เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการเตรียมตัวเรียนต่อในมหาวิทยาลัย การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ELA จะเปิดสอนตลอดทั้งปีและนักเรียนที่จบหลักสูตรจะได้รับการรับรองผลการเรียนเพื่อเตรียมสำหรับเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของโอ๊คแลนด์ได้ด้วย เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Elementary to Advance เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 • General English: 20 hrs+/week, Monday to Friday
ค่าเรียน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าเรียน 35,420.00 106,260.00 212,520.00
ค่าลงทะเบียน 6,325.00 6,325.00 6,325.00

————————————————————————————————————————–

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยนที่ NZD 1 = 23 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

น้องๆ ที่ลงเรียนภาษา 14 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำประมาณ N$17 ต่อชั่วโมง ทางโรงเรียนจะมี Free Job Club เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ในการเขียน resume การสัมภาษณ์งาน และแนะนำงานให้ด้วยค่ะ

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com