Home มัธยมอังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ Prior Park College (Boarding)

Prior Park College (Boarding) ยึดมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบตัวและหลักสูตรจะส่ง เสริมให้นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในด้านการกีฬา ดนตรี และศิลปะการแสดง รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่น การเที่ยวชมและทัศนศึกษาที่จะช่วยเอื้อต่อการศึกษาและพัฒนาให้นักเรียนมี ความสนใจในการศึกษาไปตลอดชีวิต สนับสนุนให้มีการพัฒนาสติปัญญาอย่างเต็มที่และสนับสนุนพรสวรรค์ที่ได้รับการ พัฒนาพร้อมกระบวนการทางจิตวิญญาณและความพร้อมที่จะใช้ความสามารถในการช่วย เหลือผู้อื่น เพื่อเสริมตนเองให้พรั่งพร้อมด้วยความชำนาญและทำหน้าที่ที่ดีในอนาคต

Description

Prior Park College (Boarding)

Prior Park College (Boarding) โรงเรียนมัธยมดังอังกฤษ

Prior Park College (Boarding) เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ของคริสนิกายคาทอลิก จัดให้นักเรียนเข้าอยู่ทั้งประจำและไปกลับ ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่น สำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี เราภูมิใจในชื่อเสียงทางการศึกษาที่ดีเด่น นักเรียนได้รับโอกาสมากมายจากทางโรงเรียนในด้านการกีฬา ศิลปะ ดนตรี เรายังให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆมากมายที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ

Prior Park College (Boarding) ยึดมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบตัวและหลักสูตรจะส่ง เสริมให้นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในด้านการกีฬา ดนตรี และศิลปะการแสดง รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่น การเที่ยวชมและทัศนศึกษาที่จะช่วยเอื้อต่อการศึกษาและพัฒนาให้นักเรียนมี ความสนใจในการศึกษาไปตลอดชีวิต สนับสนุนให้มีการพัฒนาสติปัญญาอย่างเต็มที่และสนับสนุนพรสวรรค์ที่ได้รับการ พัฒนาพร้อมกระบวนการทางจิตวิญญาณและความพร้อมที่จะใช้ความสามารถในการช่วย เหลือผู้อื่น เพื่อเสริมตนเองให้พรั่งพร้อมด้วยความชำนาญและทำหน้าที่ที่ดีในอนาคต

จุดเด่นของโรงเรียน Prior Park College

 • ที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Bath ซึ่งเป็นเมือง World Heritage City ชื่อดังของอังกฤษ
 • Prior Park College เป็นโรงเรียนประจำขนาดใหญ่ของอังกฤษ มีนักเรียนประมาณ 600 คน
 • มีผลการเรียนดีเด่น ทั้งในระดับ Junior และ Senior
 • เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่เน้นความมีระเบียบวินัยและคุณภาพการศึกษา

ที่ตั้ง :โรงเรียน ตั้งอยู่เมือง Bath ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศอังกฤษ ปลอดภัยและตั้งอยู่ใจกลางเมืองเล็กๆ ซึ่งสามารถเดินทางไปที่เมืองอื่นได้อย่างง่ายดาย โรงเรียนมีอาณาบริเวณกว้างขวาง สามารถท่องเที่ยวชมท้องถิ่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมทางน้ำต่างๆใช้เวลาเดินทางเพียง 1.50 นาที จากสนามบิน Heathrow ที่ลอนดอน โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อท่านผู้ปกครองได้ว่าอาจารย์ใหญ่ของเราหรือคณาจารย์ ผู้อาวุโสของโรงเรียนจะไปเป็นผู้ไปรับนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโดยเครื่อง บินเองจากสนามบินโดยตรง ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าบุตรหลานของท่านจะเดินทางมาถึงโรงเรียนอย่าง ปลอดภัย


เปิดสอนในระดับ
 : A Level , GCSE Program รับนักเรียนอายุ 13 -18 ปี

หลักสูตรการเรียน

Prior Park เสนอการสอนแบบทันสมัยใช้วิธีการใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนที่มี จำนวนนักเรียนขนาดเล็กและสอนโดยคณาจารย์ผู้ชำนาญในวิชาชีพผู้ซึ่งมี คุณสมบัติพร้อมที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการดูแลนักเรียนแต่ละคน มาตรฐานการศึกษาของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจัดอยู่ในระดับสูง เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


ประเภทโรงเรียน
: โรงเรียนประจำ Boarding School UK   / รับทั้งนักเรียนชายหญิง

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (1 ปี มี 3 เทอม)

ค่าเทอมพร้อม   Boarding £ 9,445   ต่อเทอม หรือ ประมาณ 472,250 บาท
หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าสอบ ค่าเรียนพิเศษ ค่าเรียนดนตรี การทัศนศึกษา
นักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ EAL โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และนักเรียน Year 10 และ Year 11ที่เตรียมตัวสอบ IGCSE English as a Second Language จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากทางโรงเรียนเห็นว่า นักเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติม ในวิชาใดๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Prior Park College

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
 3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
 4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
 5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
 6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
 7. ขอวีซ่าอังกฤษ
 8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

ที่พัก Prior Park College

Prior Park College (Boarding) มีบ้านพักสำหรับนักเรียนประจำสองหลัง สำหรับชายหนึ่งหลังและสำหรับนักเรียนหญิงหนึ่งหลัง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัว ซึ่งเหมือนกับเป็นการจากบ้านหลังหนึ่งมาสู่บ้านอีกหลังหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้นักเรียนได้รู้สึกว่าได้รับการดูแลและได้ อยู่อย่างสบาย ในเวลาเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างครบครัน รวมถึงการจัดท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์และการท่องเที่ยวแบบไป – กลับในวันเดียวกัน ซึ่งอาจารย์หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำผู้มีประสบการณ์จะเป็นผู้ดูแล

ส่วนอาจารย์ประจำหอพัก (Houseparents) ของ Prior Park College ได้รับการสนับสนุนจากทีมคณาจารย์ประจำโรงเรียนและทีมแพทย์ประจำโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนประจำสารพัดอย่างสม่ำเสมอในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงห้องสันทนาการใหม่ที่รวมการเล่นเกม โทรทัศน์ สถานกีฬาในร่ม สนามกีฬาและสระว่ายน้ำ นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ติดต่อทางบ้านเสมอ โดยทางจดหมายอีเมล์สนทนาและเห็นหน้ากันด้วยสไกป์ (Skype Video Call) และพูดทางโทรศัพท์

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com