Home เรียนออนไลน์ เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ Eurocentres Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Eurocentres Online สถาบันสอนภาษาที่เปิดดำเนินการมายาวนานกว่า 72 ปี และมีมากกว่า 50 แห่งใน 15 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันชั้นนำในด้านการสอนภาษาที่ดำเนินการโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การสอนและเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส สถาบันมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ ผ่าน Eurocentres Online ซึ่งเป็นการเรียนเสมือนจริง สามารถเรียนผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ที่บ้านของตนเอง 

Description

Eurocentres สถาบันสอนภาษาที่เปิดดำเนินการมายาวนานกว่า 72 ปี และมีมากกว่า 50 แห่งใน 15 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันชั้นนำในด้านการสอนภาษาที่ดำเนินการโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การสอนและเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส สถาบันมีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ผ่าน Eurocentres Online โดยสามารถเรียนผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ที่บ้านของตนเอง

เรียนภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส ออนไลน์ในห้องเรียนเสมือนจริง

✓ พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส และทักษะการสื่อสาร

✓ เรียนรู้จากครูที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักรและยุโรป

✓ ได้ประกาศนียบัตร 2 ใบ

✓สามารถทดลองเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และประหยัด 60%

ประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ 360 °

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อจำลองประสบการณ์การสอนที่นักเรียนได้รับเมื่อเดินทางมาเรียนสถาบัน ด้วยการผสมผสานระหว่างชั้นเรียนเสมือนจริง การทำงานแบบกลุ่มแบบโต้ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบฝึกหัดส่วนตัว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์ วิธีนี้สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนของเรา และนักเรียนกว่า 99% แนะนำหนึ่งในหลักสูตรออนไลน์

ชั้นเรียนสด

Eurocentres ได้จำลองสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนทางออนไลน์ ซึ่งชั้นเรียนเป็นแบบไดนามิกและโต้ตอบ จะได้ฝึกพูด ฟัง เขียน และอ่านกับนักเรียนต่างชาติมากถึง 11 คนต่อชั้นเรียน (โดยเฉลี่ย 6 คน)

บทเรียนส่วนตัว

ในการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนจะต้องได้รับการสนับสนุน ครูติวเตอร์ที่ได้รับการรับรองในด้านการสอนภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส จะประเมินทักษะของนักเรียนแต่ละคน และช่วยกำหนดแผนการเรียน และให้ข้อเสนอแนะ และยังเป็นการดีที่จะฝึกพูด และฟังกับครูติวเตอร์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของ Eurocentres คือทำให้นักเรียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วราวกับว่าได้เรียนในโรงเรียน นักเรียนจะต้องศึกษาด้วยตัวเองบนแพลตฟอร์มของสถาบัน ครูสอนพิเศษจะให้คำแนะนำและสนับสนุนในแต่ละโปรเจ็คของนักเรียนแต่ละคน

หลักสูตร English/ French Live

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

รับประกันความสำเร็จของผู้เรียนด้วยแผนการเรียนที่มีโครงสร้างซึ่งรู้จักกันดีในการพัฒนาทักษะภาษาใน 4 ทักษะหลักของภาษา ได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง

ครูที่ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์ด้านการสอน

ครูเจ้าของภาษาพร้อมให้คำแนะนำผู้เรียนทุกคน เพื่อไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านภาษา ผ่านบทเรียนแบบโต้ตอบ และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน ไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เก่งขึ้นอีกด้วย

ทักษะในการประสบความสำเร็จในการทำงาน

เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตนอกห้องเรียน และปรับปรุงความสามารถในการทำงานของผู้เรียน โดยการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของนายจ้าง และเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษนี้ ซึ่งรวมถึงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การเจรจา การรู้ดิจิทัล และทักษะการสื่อสาร

1. English/ French Live Light

 • ชั้นเรียนสด 2 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • การทำงานแบบกลุ่ม 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สามารถเข้าถึง my.Eurocentres ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนาน 3 เดือน

รายละเอียดหลักสูตร

 • บทเรียนละ 45 นาที
 • การทำงานแบบกลุ่ม ครั้งละ 30 นาที
 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง 4 – 8 คน
 • ระดับภาษา A2 – C1
 • สามารถเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์

ตารางเรียน

 • สามารถเลือกเรียนในเวลา 9.00 หรือ 13.00 หรือ 17.00 ตามเวลาประเทศอังกฤษ
 • เรียน 1 วันต่อสัปดาห์
 • ตารางเวลาเรียนสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เรียนหลังทำการจอง

2. English/ French Live Balanced

 • ชั้นเรียนสด 4 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • การทำงานแบบกลุ่ม 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สามารถเข้าถึง my.Eurocentres ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนาน 3 เดือน
 • กำหนดแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง
 • มีแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ
 • มีการทดสอบเพื่อประเมินผล
 • เพื่อสนองตอบจุดมุ่งหมายในการเรียนของแต่ละคน

รายละเอียดหลักสูตร

 • บทเรียนละ 45 นาที
 • การทำงานแบบกลุ่ม ครั้งละ 30 นาที
 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง 4 – 8 คน
 • ระดับภาษา A2 – C1
 • สามารถเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์

ตารางเรียน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเรียนในเวลา 9.00 หรือ 13.00 หรือ 17.00 หรือ 20.00 หรือ 23.00 ตามเวลาประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส สามารถเลือกเรียนในเวลา 9.00 หรือ 13.00 หรือ 17.00 ตามเวลาประเทศฝรั่งเศส
 • เรียน 2 วันต่อสัปดาห์
 • ตารางเวลาเรียนสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เรียนหลังทำการจอง

3. English/ French Live Intensive

 • ชั้นเรียนสด 10 บทเรียนต่อสัปดาห์
 • การทำงานแบบกลุ่ม 5 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สามารถเข้าถึง my.Eurocentres ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนาน 3 เดือน
 • กำหนดแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง
 • มีแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ
 • มีการทดสอบเพื่อประเมินผล
 • เพื่อสนองตอบจุดมุ่งหมายในการเรียนของแต่ละคน

รายละเอียดหลักสูตร

 • บทเรียนละ 45 นาที
 • การทำงานแบบกลุ่ม ครั้งละ 30 นาที
 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง 4 – 8 คน
 • ระดับภาษา A2 – C1
 • สามารถเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์

ตารางเรียน

 • สามารถเลือกเรียนในเวลา 9.00 หรือ 13.00 หรือ 17.00 หรือ 20.00 หรือ 23.00 ตามเวลาประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส สามารถเลือกเรียนในเวลา 9.00 หรือ 13.00 หรือ 17.00 ตามเวลาประเทศฝรั่งเศส
 • เรียน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ตารางเวลาเรียนสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เรียนหลังทำการจอง

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์

ระยะเวลาเรียน English Live Light English Live Balanced English Live Intensive
4 สัปดาห์ £100 / 4,100 บาท £190 / 7,790 บาท £480 / 19,680 บาท
8 สัปดาห์ £192 / 7,872 บาท £365 / 14,965 บาท £896 / 36,736 บาท
12 สัปด่าห์ £274 / 11,218 บาท £519 / 21,279 บาท £1,248 / 51,168 บาท

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสออนไลน์

ระยะเวลาเรียน French Live Light French Live Balanced French Live Intensive
4 สัปดาห์ £100 / 4,100 บาท £190 / 7,790 บาท £608 / 24,928 บาท
8 สัปดาห์ £192 / 7,872 บาท £365 / 14,965 บาท £1152 / 47,232 บาท
12 สัปดาห์ £274 / 11,234 บาท £519 / 21,279 บาท £1,632 / 66,912 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมและสมัครเรียนกับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com