Home มัธยมนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Middleton Grange School

Middleton Grange International School ตั้งมานานกว่า 45 ปี ในพื้นที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยสวนสวย และต้นไม้ Top Location Campus อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง Christchurch Unique Christian  School คือเป็นโรงเรียนที่มี 4 โรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมปลาย และโรงเรียน International College Excellent Study Programes โดยนักเรียนจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ในทุกระดับ มีการติวภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น มีการสอนหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยครูที่มีประสบการณ์สูงและมีการศึกษาสูง นักเรียนต่างชาติของโรงเรียน มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์ มาโดยตลอด Best Care Support ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและเข้าใจ จากครูและเพื่อนนักเรียน นักเรียนจะรู้สึก ว่าโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่ สอง อย่างรวดเร็ว โรงเรียนจัดหาผู้ปกครองที่ดีที่สุด และติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

Description

Middleton Grange School 

โรงเรียน Middleton Grange School เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1964 ในพื้นที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยสวนสวยและต้นไม้ ตั้งอยู่ในเมือง Chrischurch ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์  อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย  University of Canterbury เพียง 5 นาที บรรยากาศรอบๆ โรงเรียนเป็นย่านที่พักอาศัย สงบ และปลอดภัย นักเรียนสามารถเดินเล่น หรือปั่นจักรยานไปรอบๆ ได้ หากต้องการเข้ามาในเมืองเพื่อพักผ่อน ซื้อของ ก็สามารถนั่งรถประจำทางเข้ามาโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Middleton Grange School เป็นโรงเรียนคริสเตียนแบบบูรณาการ เปิดสอนนักเรียนในชั้นปีที่ 1 – 13 โดยมี 4 โรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมปลาย และวิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาเชิงวิชาการอย่างจริงจัง ซึ่งนักเรียนหญิงและชายจะสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนตามความสามารถ ความสนใจเฉพาะบุคคลได้ นักเรียนจะได้รับการขัดเกลาให้เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียร และกล้าตัดสินใจ

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของของโรงเรียน พร้อมสนับสนุนคนหนุ่มสาวในการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศและผลสมฤทธิ์ทางวิชาการภายใต้มาตรฐานของ New Zealand National Certificate of Education
Achievement (NCEA)

ที่ตั้ง: 50 Acacia  Avenue, Upper Riccarton, Christchurch 8041, New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 1 -13 (นักเรียนต่างชาติ Year 9 – 13)
ประเภทโรงเรียน: รับนักเรียนทั้งชาย หญิง
จำนวนนักเรียน 1,300  คน

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Middleton Grange School

 • ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อรับการรับรองจาก NCEA
 • มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ในแต่ละระดับชั้น และการเตรียมพร้อมเพื่อสอบ IELTS
 • โอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ในชั้นปีที่ 13
 • โอกาสมากมายในการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำ การให้บริการ การปฏิบัติภารกิจ และกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งทริปการเดินทางไปต่างประเทศ
 • การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยศาสนาจารย์ใน Vertical House Group
 • นักเรียนต่างชาติของโรงเรียน มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์ มาโดยตลอด

การรับเข้าเรียนที่ Middleton Grange School

1. นักเรียนชาย หญิง เข้าเรียนได้ในทุกระดับ ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่บ้าง

2. นักเรียนจะต้องทดสอบระดับภาษาอังกฤษ ในช่วงการปฐมนิเทศ และมีการจัดวิชาเรียนตามระดับภาษาอังกฤษ ความสามารถทางวิชาการ และความต้องการของนักเรียนเอง

3. ในช่วงแรก นักเรียนที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษ มากกว่าวิชาการอื่นๆ

4. ทางโรงเรียนอาจแนะนำให้เรียนในโรงเรียนสอนภาษา ก่อนเริ่มเข้าเรียนที่ โรงเรียน Middleton Grange School โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ หากเห็นว่าจำเป็น

นักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Middleton Grange School ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนต่างชาติ เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำ สนับสนุนการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนนั้นมีมาตรฐานที่สูงในการเรียนและพฤติกรรม นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในระดับโรงเรียนที่เข้มแข็ง ซึ่งมีการประสานงานกับผู้ปกครอง และผู้ดูแลนักเรียนเป็นประจำ เพื่อแจ้งความก้าวหน้าทางวิชาการและสวัสดิการทั่วไปของนักเรียน

มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น มีการสอนหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยครูที่มีประสบการณ์สูงและมีการศึกษาสูง นักเรียนต่างชาติของโรงเรียน มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์มาโดยตลอด ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและเข้าใจจากครูและเพื่อนนักเรียน นักเรียนจะรู้สึกว่า โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองอย่างรวดเร็ว โรงเรียนจะจัดหาผู้ปกครองที่ดีที่สุด และติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ค่าใช้จ่ายที่ Middleton Grange School

 • ค่าเทอมปีละ 16,200  เหรียญ หรือประมาณ 324,000  บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน 1,000 เหรียญ หรือประมาณ 20,000 บาท
 • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 14,560 เหรียญ (สำหรับ 52 สัปดาห์) หรือประมาณ 291,200  บาท
 • Student Care 1,000 เหรียญ หรือประมาณ 20,000 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพ 554.93 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 11,099  บาท

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2021)

เทอม 1 : 4 February – 16 April
เทอม 2 : 3 May – 9 July
เทอม 3 : 26 July – 1 October
เทอม 4 : 18 October – 11 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center: 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com