Home เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ Melton College

Melton College เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดการเรียนการสอนมากว่า 50  ปี โดยได้รับการยอมรับจาก British Coucil และ Quality English รวมไปถึง IALC ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ สถาบันจะตั้งอยู่ในเมือง York ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจาก London และ Manchester ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

Description

Melton College, York

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Melton College, York

Melton College เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดการเรียนการสอนมากว่า 50  ปี โดยได้รับการยอมรับจาก British Coucil และ Quality English รวมไปถึง IALC ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ สถาบันจะตั้งอยู่ในเมือง York ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจาก London และ Manchester ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นสถาบันที่เก่าแก่ได้รับการยอมรับจาก British Coucil, Quality English และ IALC
 • เป็นศูนย์สอบ IELTS ของเมือง
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูงเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับ ทุกวัย
 • คอร์ส General English เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยม และเป็นคอร์สที่เน้นความสมดุลทางการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักาะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียนภาษาอย่างสูงสุด
 • มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน ไว้สำหรับบริการนักเรียน
 • มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม
 • มีระบบ Guided E-Lerning System สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • มีโปรแกรมหรือติวเตอร์คอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนไปในทางที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง และรวดเร็ว
 • การเดินทางสะดวกสบาย มีร้านค้าและร้านอาหารอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียน
 • ถึงแม้โรงเรียนจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่บริเวณโดยรอยโรงเรียนก็มีความเงียบสงบไม่วุ่นวาย เอื้ออำนวยต่อการเรียน

คอร์สที่เปิดสอน

General English Course เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้มีประสิทธิภาพครบทั้ง4 ด้าน มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีซิตประจำวัน นักเรียนแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัวคอยให้คำแนะนำและติวเข้มนัก เรียน นักเรียนทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีความมั่น ใจในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันมากขึ้น จำนวนนักเรียนไม่เกิน 14 คนต่อห้อง รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ระดับภาษา Elementary to Advanced

 • General English Course part A : Half-Day Programme // เรียนจันทร์-ศุกร์ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ // 09.00-13.00 น.
 • General English Course part B : Full-Day Programme // เรียนจันทร์-ศุกร์ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ // 09.00-15.30 น.

Summer Courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการทำ กิจกรรม ทัศนศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ ชาวอังกฤษ การเรียนจะเป็นลักษณะเรียนภาษาในช่วงเช้า ทำกิจกรรมในช่วงบ่าย และทัศนศึกษาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไป (ในช่วงเดือนสิงหาคมสามารถรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป) ชั่วโมงเรียนเฉลี่ย 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และพัก Homestay กับครอบครัวชาวอังกฤษ

 • เปิดเรียนช่วง 7 June – 7 September 2014 (สำหรับนักเรียนอาบุ 14 ปีขึ้นไป)
 • เปิดเรียนช่วง 27 July 24 Auguest 2014 (สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป)

Young Learners Course เป็นหลักสูตรคล้ายกับ Summer Courses คือมีหลักสูตรเรียนภาษาไปพร้อมกับการทำกิจกรรม และทัศนศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง โปรแกรมนี้นักเรียนจะได้พัก Homestay กับครอบครัวชาวอังกฤษเพื่อเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ครอบครัวโฮมสเตย์จะดูแลให้ความช่วงเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี การเรียนจะเรียนเฉลี่ย 18ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเสริมอีก 6 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน

 • เปิดเรียน 3 ช่วง คือ Winter (5 January – 2 March 2014), Easter (6 April – 18 may 2014), October (28 September – 2 November 2014)

Gold Courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ มีทั้งการเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ชั่วโมงเรียนเฉลี่ยน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รับนักเรียนช่วงอายุ 40-50 ปีขึ้นไป เปิดเรียนช่วง

Group Courses เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนและการทำ กิจกรรมไว้ด้วยกัน เสริมด้วยการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ การเรียนเป็นแบบกรุ๊ป(ทางโรงเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับกรุ๊ปของนัก เรียนได้ตามความต้องการและความเหมาะสม) มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดโปรแกรม จำนวนนักเรียนต่อกรุ๊ปอยู่ที่ 15-75 คนต่อกรุ๊ป (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในกรุ๊ป)

Exam Preparation เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและ มุ่งเน้นเทคนิควิธีการทำข้อสอบ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ การเรียนเป็นลักษณะเน้นให้นักเรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนมาใช้ได้ในสถา ณการณ์จริง นักเรียนจะมีความมั่นใจและสามารถทำข้อสอบได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ชั่วโมงเรียนเฉลี่ย 7.5 ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์

One to One Courses เป็นการเรียนแบบรายบุคคล เรียนติวเข้มแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน จะมีการออกแบบการเรียนให้เข้ากับนักเรียนมากที่สุด สร้างความมั่นใจให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน
 • มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบ Internet ไว้บริการนักเรียน
 • มีห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีบริการแนะนำการเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 12 สัปดาห์
 • มีพื้นที่เป็นสนามกีฬา (เทนนิส บาสเก็ตบอลและโต๊ะปิงปอง)
 • มีสวนสำหรับพักผ่อนและจัดปิกนิค
 • โรงเรียนอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร
 • มีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียน

ที่พัก

 • Homestay พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ ทางสถาบันมี Host Families ที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันกว่า 140 ครอบครัวในเมือง York นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจาก Host Families ที่เราจัดหาไว้ให้

 

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com