Home มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Massey University

Massey University มหาวิทยาลัยแมสเซย์ คือ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีวิทยาเขต 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเมือง Auckland , Wellington , Palmerston North มหาวิทยาลัยแมสเซย์มีนักศึกษามากกว่า 35,000 คน นักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัย Massey มีความเป็นเลิศทางด้านการสอนและการวิจัย คณาจารย์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะการวิจัยด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สถาบันการวิจัยและการอุตสาหกรรมได้รับความภาคภูมิใจของการใช้ความเชี่ยวชาญ ด้านนี้เพื่อทำงานร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาและมุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีและ ธุรกิจนี้ยังตอบสนองความต้องการระหว่างประเทศ

Description

Massey University

เรียนต่อที่นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Massey University คือ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีวิทยาเขต 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเมือง Auckland , Wellington , Palmerston North มหาวิทยาลัยแมสเซย์มีนักศึกษามากกว่า 35,000 คน นักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัย Massey มีความเป็นเลิศทางด้านการสอนและการวิจัย คณาจารย์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะการวิจัยด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สถาบันการวิจัยและการอุตสาหกรรมได้รับความภาคภูมิใจของการใช้ความเชี่ยวชาญ ด้านนี้เพื่อทำงานร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาและมุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีและ ธุรกิจนี้ยังตอบสนองความต้องการระหว่างประเทศ
*** มหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ *** ทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ***มีภาษาอังกฤษ Direct Entry เรียนที่มหาวิทยาลัยแมสเซย์
Massey University เรียนต่อนิวซีแลนด์

จุดเด่น เรียนต่อนิวซีแลนด์ Massey University

 • Massey University  เป็นมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ที่เก่าแก่อายุมากกว่า 125 ปี  ในการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
 • Massey University เป็นผู้นำด้านการเรียนทางไกล หรือ distance learning
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Massey เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยทำสิ่งที่แตกต่างให้โลกนี้เป็นโลกที่ดีกว่า สำหรับทุกคน
 • Massey University เป็นผู้นำของโลก ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์
 • Massey University เปิดสอนหลักสูตรนักบิน Aviation ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี

ที่ตั้ง Massey University มหาวิทยาลัยแมสเซย์ นิวซีแลนด์

Massey University เปิดสอนใน 3 วิทยาเขตอยู่ในเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์

 • Massey University วิทยาเขต Auckland ตั้งอยู่ในเมือง Albany ทางตอนเหนือของเมือง Auckland วิทยาเขตนี้มีนักศึกษามากกว่า 7,000 คน เรียนในสาขาต่างๆ มากกว่า 70 สาขา ทางด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบการศึกษา และคณะอื่นๆหลักสูตรการเรียนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ นอกจากนั้นบางหลักสูตรยังได้รับการแต่งตั้งและรับรองหลักสูตรจากต่างประเทศ สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ และด้านการทำวิจัยที่สรรหาการสอนแบบทันสมัยที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรง งาน
 • Massey University วิทยาเขต Palmerston North ตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North เป็นวิทยาเขตหลักของ Massey University เป็นวิทยาเขตที่สำคัญและใหญ่ที่สุดทางด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การปลูกพืชสวนและด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์อาหารและ เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สสารและการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตรในสาขาต่างๆ และเป็นสถาบันเดียวที่เปิดสอนปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Science) BVSc ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั้งในประเทศออสเตรเลียและอเมริกา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ฝึกงานได้ในทั้ง 2 ประเทศนี้
 • Massey Palmerston North ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของโลก ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในปี 1965
 • เป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ที่ก่อตั้งคณะเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) เป็นแห่งที่ 2 ในโลก
 • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ ที่สอนระดับปริญญาตรีสาขาการตัดต่อพันธุกรรม
 • วิทยาเขต Wellington ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศ New Zealand เปิดสอนทั้งหมด 4 คณะ ด้าน
 • Communication and Business
 • Helth and Well – being
 • Engineering and Technology
 • และด้าน Creative Arts

วิทยาเขตนี้ได้ชื่อว่าเป็นที่กำเนิดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ด้าน การออกแบบ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1886 นอกจากนั้น Massey University of Wellington ยังเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยของโลก เช่น

 • Center for Public Health Research
 • Sleep / Wake Research Centre
 • New Zealand Centre for Small and Medium Enterprise Research
 • Centre for Disaster Research (with GNS Science)
 • และ National Centre for Tertiary Teaching Excellence

สาขาวิชาที่เปิดสอน  : Massey University New Zealand

ทุกสาขาวิชา เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 • College of Creative Arts
 • College of Education
 • College of Humanities and Social Science
 • College of Sciences
 • College of Business

ค่าใช้จ่าย Massey University และ คุณสมบัตินักศึกษา

ปริญญาตรี ( 3 ปี ) :   โดยทั่วไปค่าเรียนต่อปี ระหว่าง   21,970-27,040  เหรียญ หรือ ประมาณ 549,250  – 676,000 บาท ต่อปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

( คณะบริหาร ค่าเรียนปีละ 23,870  เหรียญ )

**  เรียนจบ Foundation Year , A Level , IB

** มีผลสอบ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose ( ผลสอบไอเอล 5.5 หากเริ่มเรียนปี Foundation )

**  เปิดเรียน   เดือนกุมภาพันธ์และ เดือนกรกฎาคม

ปริญญาโท  ( 1.5-2  ปี ) :     โดยทั่วไปค่าเรียนต่อปี ระหว่าง   24,930 – 32,860  เหรียญ หรือ ประมาณ 623,250- 821,500 บาท ต่อปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

( ปริญญาโท ด้านการบริหาร ค่าเรียน ปีละ  25,460  เหรียญ )

** เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

** มีผลสอบ ไอเอล 6.5 ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose

**  เปิดเรียน   เดือนกุมภาพันธ์และ เดือนกรกฎาคม

ปริญญาเอก   : ค่าใช้จ่ายเท่ากับพลเมืองนิวซีแลนด์ ค่าเทอมที่ 5,920 – 7,310  เหรียญต่อปี หรือ ประมาณ 148,000- 182,750  บาท ต่อปีขึ้นอยู่กับคณะ

** มี Proposal วิทยานิพนธ์

** มีผลสอบ ไอเอล 6.5-7   ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose

**  เปิดเรียน   สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี

เรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Massey  University   ไม่ต้องสอบไอเอล

เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัย Massey  แล้วเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Messey   ได้ โดยไม่ต้องสอบไอเอล โดยเรียนที่สถาบันภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

คอร์สภาษาอังกฤษ Direct Entry ของมหาวิทยาลัย Massey ใช้เวลา 16 สัปดาห์ ค่าเรียน 9,200 เหรียญ หรือ ประมาณ 230,000 บาท

หากเรียน General English ที่ Massey University ค่าเรียนสัปดาห์ละ 440 เหรียญต่อสัปดาห์

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญนิวซีแลนด์  เท่ากับ 25  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( มีหอพักของมหาวิทยาลัย Otago University  )

( Living Expense เรียนต่อมหาวิทยาลัย Massey    สำหรับ 1 ปี เป็นจำนวน 150,000   เหรียญ หรือ ประมาณ 375,000 บาท )

หลักสูตรพื้นฐาน Foundation  ของมหาวิทยาลัย Massey

มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อม Foundation  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษและการเล่าเรียนเพิ่มเติม ก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพื้นฐานจัดสอนภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการและ สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ เปิดสอนในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน

หลังจากที่จบหลักสูตรพื้นฐานตามมาตรฐานที่ต้องการแล้ว นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย Massey ตามที่ได้รับการเตรียมพร้อมมา

เอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อ มหาวิทยาลัย Massey

1. ใบสมัคร (กรอกด้วยลายมือทุกข้อ)
2. สำเนา Passport
3. Transcript
4. ใบรับรองจบ หรือ ปริญญาบัตร
5. จดหมายรับรองจาก Reference
6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7.  CV (ถ้ามี)
8. ผลสอบไอเอล

การเดินทาง เรียนต่อนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Massey University

การเดินทางทำได้โดยบินไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เพื่อเดินทางด้วยสายการบินภายใน ต่อไปยังมหาวิทยาลัย Massey แคมปัสต่างๆ ( แคมปัสโอ๊คแลนด์ เดินทางโดยรถยนต์) ทางมหาวิทยาลัย Massey   มีบริการรับนักศึกษาที่สนามบิน

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแมสเซย์ Massey University

ทางมหาวิทยาลัย Massey มีบริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย หรือถ้าหากนักศึกษาต้องการพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ (Homestay) ชาวนิวซีแลนด์ ทางมหาวิทยาลัยก้อมีบริการให้แก่นักศึกษาเช่นกัน ทั้ง 3 วิทยาเขตการศึกษาพร้อมด้วยบริการไปรับนักศึกษาใหม่ที่สนามบินอีกด้วย

เลือกหอพักแบบที่มีอาหารด้วย หรือ ไม่มีก็ได้ ค่าใช้จ่ายต่างกันไปในแต่ละหอพัก

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com