Home มัธยมอังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ LVS Ascot Co-educational Day (Boarding School)

LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School  มีความภูมิใจที่โรงเรียนของเราประกอบไปด้วยผู้คนซึ่งมีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม โดยมีนักเรียนจากมากมายหลายประเทศ เรายินดีต้อนรับนักเรียนชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และเรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาอันเป็นเลิศให้แก่นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก เราผสมผสานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Language : EAL) ที่ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนเข้ากับการเรียนรู้ในเชิงลึกอันเลื่องชื่อของ โรงเรียนในอังกฤษ นักเรียนที่จบจาก LVS College Ascot Boarding School  ไปจะมีความพร้อมเต็มที่สำหรับชีวิตในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของอังกฤษหรือจะกลับไปศึกษาต่อในประเทศบ้าน เกิดก็ตาม

Description

LVS Ascot Co-educational Day (Boarding School)

LVS College โรงเรียนประจำ มัธยมอังกฤษ

LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School โรงเรียนมัธยมดังอังกฤษ

LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School  มีความภูมิใจที่โรงเรียนของเราประกอบไปด้วยผู้คนซึ่งมีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม โดยมีนักเรียนจากมากมายหลายประเทศ เรายินดีต้อนรับนักเรียนชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และเรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาอันเป็นเลิศให้แก่นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก เราผสมผสานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Language : EAL) ที่ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนเข้ากับการเรียนรู้ในเชิงลึกอันเลื่องชื่อของ โรงเรียนในอังกฤษ นักเรียนที่จบจาก LVS College Ascot Boarding School  ไปจะมีความพร้อมเต็มที่สำหรับชีวิตในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของอังกฤษหรือจะกลับไปศึกษาต่อในประเทศบ้าน เกิดก็ตาม

จุดเด่นของโรงเรียน LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School

 •  ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากลอนดอน เดินทางประมาณ 45 นาทีจากลอนดอน
 •  รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมปลาย มีนักเรียนประมาณ 900 คน
 •  มีผลการเรียนดีเด่น ทั้งในระดับ Junior และ Senior

ที่ตั้ง : เมือง Ascot , Berkshire  ของประเทศอังกฤษ
เปิดสอนในระดับ
 : A Level , GCSE Program รับนักเรียนอายุ7 -18 ปี

หลักสูตรที่เปิดสอน 

LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาและมีความยืดหยุ่น โดยผสมผสานจุดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนอันเลื่องชื่อของอังกฤษเข้ากับแนว การสอน EAL ที่เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับ วัฒนธรรมใหม่ๆ นักเรียนอาจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปกติของ LVS เช่น หลักสูตร GCSE และ A Level หรือออกแบบหลักสูตรของตนเองก็ได้ โดยเลือกวิชา EAL รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปกติ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความต้องการของนักเรียน

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำ Boarding School UK   / รับทั้งนักเรียนชายหญิง

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (1 ปี มี 3 เทอม)

ค่าเทอมพร้อม   Boarding £ 9010  ต่อเทอม หรือ ประมาณ 450,500 บาท

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าสอบ ค่าเรียนพิเศษ ค่าเรียนดนตรี การทัศนศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
 3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
 4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
 5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
 6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
 7. ขอวีซ่าอังกฤษ
 8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม LVS College

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

ชีวิตนักเรียนที่ LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School

นักเรียนที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ LVS College จะรู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่บ้าน ในช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนของทุกปีในเดือนกันยายน นักเรียนใหม่จากต่างชาติได้รับเชิญให้มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้ โดยการปฐมนิเทศนี้จะประกอบไปด้วยบทเรียนทบทวนภาษาอังกฤษ การพาไปทัศนศึกษา เที่ยวชมวัฒนธรรมและมีโอกาสได้พบปะกับเจ้าหน้าที่และเพื่อนนักเรียน และจะได้ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรด้วย

นักเรียน จะได้พักในบ้านสำหรับนักเรียนประจำหลังใดหลังหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 4 หลังด้วยกัน โดยแต่ละจะมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเหมาะกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยและแต่ละเพศ

 • Bass House เป็นบ้านสำหรับนักเรียนประจำรุ่นเยาว์ สำหรับเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 7 -12 ปี
 • Guinness House เป็นบ้านสำหรับนักเรียนประจำวัยรุ่น สำหรับเด็กชาย อายุ  12 – 16 ปี
 • Carlsbery House เป็นบ้านสำหรับนักเรียนประจำวัยรุ่น สำหรับเด็กหญิง อายุ 12 – 16 ปี
 • Gilbey House เป็นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับชายและหญิง อายุ 16 – 19 ปี

เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำของเรามีความเป็นมืออาชีพและมี คุณสมบัติครบถ้วน และจะคอยอยู่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจนักเรียนตลอดเวลา ในเวลาว่างนักเรียนจะมีกิจกรรมมากมายนานาชนิดให้ได้ลองสัมผัส เช่น ยูโด กอล์ฟ เรียนทำอาหาร และถ่ายภาพ นักเรียนยังสามารถเข้าใช้ศูนย์กีฬา ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ ศูนย์ดนตรี โรงละคร และสระว่ายน้ำนอกเวลาเรียนได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีการจัดทริปไปท่องเที่ยวสวนซาฟารี ศูนย์กีฬาทางน้ำ และโรงภาพยนตร์เป็นประจำอีกด้วย และเราจะจัดทริปไปท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยจะนำนักเรียนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่ขึ้นชื่อของอังกฤษ เช่น หอศิลป์แห่งชาติในกรุงลอนดอน

การรับเข้าศึกษา LVS Ascot Co-educational Day and Boarding School

เกณฑ์การรับเข้าศึกษานั้นจะแตกต่างกันไปตามอายุของนักเรียน ความรู้ภาษาอังกฤษและหลักสูตรที่ต้องการศึกษา เกณฑ์พื้นฐาน ได้แก่

 • ผู้สมัครต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง เนื่องจากในบ้านพักสำหรับนักเรียนประจำและในหลักสูตรปกติของเราจะใช้ภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนจึงจะได้เข้ารับการประเมินความจำเป็นใน การเรียนหลักสูตร EAL โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องเข้าเรียนในวิชาบังคับด้วย
 • ผู้สมัครต้องยื่นรายงานจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครจำนวน £75 โดยเงินจำนวนนี้ไม่อาจเรียกคืนได้ และเมื่อได้รับให้เข้าศึกษา จะต้องชำระค่ามัดจำ ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถเรียกคืนได้

บ่อยครั้งที่ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ แต่ไม่ทุกกรณี โดยอาจสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศ

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com