Home มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University

Lincoln University มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ที่เน้นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์ เศรษฐกิจและการใช้ผืนดิน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ ที่เป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย Lincoln ประเทศนิวซีแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1878  มีชื่อเสียงทางด้านสาขาเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ 58 เอเคอร์ นักศึกษาจะได้รับความสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามากมาย มีสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการและช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สนามไดร์กอล์ฟ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยมีความเป็นกันเองและคอยช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ เป็นหนึ่งในจุเด่นของ Lincoln University

Description

Lincoln University

มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ที่เน้นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์ เศรษฐกิจและการใช้ผืนดิน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ ที่เป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย Lincoln ประเทศนิวซีแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1878  มีชื่อเสียงทางด้านสาขาเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ 58 เอเคอร์ นักศึกษาจะได้รับความสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามากมาย มีสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการและช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สนามไดร์กอล์ฟ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยมีความเป็นกันเองและคอยช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ เป็นหนึ่งในจุเด่นของ Lincoln University

Lincoln University ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างในหลากหลายอุตสาหกรรม ชั้นเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ความสนใจนักเรียนได้ดีกว่า อาจารย์ของเรามีนโยบายที่เปิดกว้าง นั่นหมายความว่าพวกเขาอยู่เสมอกับนักเรียนเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและการ เขียนเรียงความหรือชี้แจงหัวข้อการบรรยาย มหาวิทยาลัยจะทำให้คุณเป็นที่หนึ่ง

Lincoln University เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มีนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกกว่า 60 ชาติ เลือกที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ลินคอล์นในสาขาที่เกี่ยว ข้องกับการจัดการทรัพยากรที่ดินและธรรมชาติ มีชื่อเสียงด้านการค้าและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

Lincoln University เรียนต่อมหาวิทยาลัยประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อที่นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Lincoln University

*** ทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ***มีภาษาอังกฤษ Direct Entry

ที่ตั้ง Lincoln University มหาวิทยาลัยลินคอร์น นิวซีแลนด์

Lincoln  University ตั้งอยู่ในเขตเมืองไครเชิร์ท เมืองใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ห่างจากใจกลางเมืองไครเชิร์ท เพียง 30  นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติไครเชิร์ทประมาณ 25 นาที มหาวิทยาลัยลินคอร์นมีที่ตั้งโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ การเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยและเมืองไครเชิร์ท ทำได้โดยรถประจำทางที่วิ่งไป มาระหว่างเมืองไครเชิร์ทและ Lincoln  University

สาขาวิชาที่เปิดสอน  : มหาวิทยาลัย  Lincoln University New Zealand

Master of Agricultural Science
Master of Applied Science
Master of Applied Science (by Examination Only)
Master of Business in Accounting and Finance
Master of Business in Global Management and Marketing
Master of Commerce (Agricultural)
Master of Commerce and Management
Master of Design
Master of Environmental Policy
Master of Horticultural Science
Master of International Nature Conservation
Master of International Rural Development
Master of Landscape Architecture
Master of Management in Agribusiness
Master of Management in Agricultural Systems
Master of Natural Resources Management and Ecological Engineering
Master of Parks, Recreation and Sport Management
Master of Resource Studies
Master of Science
Master of Science in Food Innovation
Master of Social Science
Master of Software and Information Technology
Master of Tourism Management
Master of Water Resource Management

จุดเด่น เรียนต่อนิวซีแลนด์Lincoln University

  •  Lincoln Universityเน้น การเรียนแบบฝึกปฎิบัติ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยลินคอร์นเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบ การ เพราะความรู้ลึก รู้จริงและประสบการณ์ทำจริงของนักศึกษา
  •  ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาจำนวนไม่มาก ทำให้มีโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้เอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด
  • มหาวิทยาลัยลินคอร์นมีนโยบาย ‘open door policy’ ซึ่งนักศึกษาสามารารถปรึกษาเรื่องบทเรียนได้ตลอดเวลา
  • ด้วยขนาดของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่จนเกินไป นักศึกษาสามารถหาเพื่อนใหม่ได้ง่าย
  • การเรียนที่เน้นการปฎิบัติจริง และเน้นการศึกษาดูงาน Filed Trip

ค่าใช้จ่าย Lincoln University และ คุณสมบัตินักศึกษา

Diploma in University Studies (FOUNDATION YEAR) ( 1-1.5  ปี )  :   24,000-33,000 เหรียญ หรือ ประมาณ 60,000 – 825,000  บาท ตลอดทั้งคอร์ส

**   เรียนจบ มัธยมปีที่ 6 หรือ Year 12
** มีผลสอบ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose
**  เปิดเรียน  เดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนกรกฎาคม

ปริญญาตรี ( 3 ปี ) : 24,000-26,000  เหรียญ หรือ ประมาณ 60,000 – 650,000  บาท ต่อปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

**  เรียนจบ Foundation Year , A Level , IB
** มีผลสอบ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose
**  เปิดเรียน   เดือนกุมภาพันธ์และ เดือนกรกฎาคม

ปริญญาโท  (1.5-2  ปี ) : 28,000-45 ,000  เหรียญ หรือ ประมาณ 700,000 – 1,125,000  ต่อปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

** เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
** มีผลสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose
**  เปิดเรียน   เดือนกุมภาพันธ์และ เดือนกรกฎาคม

ปริญญาเอก   : ค่าใช้จ่ายเท่ากับพลเมืองนิวซีแลนด์

** มี Proposal วิทยานิพนธ์
** มีผลสอบ IELTS 6.5-7   ขึ้นไป หรือ เรียน English for Academic Purpose
**  เปิดเรียน   สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี

เรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยลินคอร์น ไม่ต้องสอบไอเอล

เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยลินคอร์น  แล้วเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยลินคอร์นได้ โดยไม่ต้องสอบไอเอล ค่าเรียน 5,040 เหรียญ หรือ ประมาณ 126,000 บาท ต่อค่าเรียน 3 เดือน หรือ เรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยลินคอร์นได้ ค่าใช้จ่าย 420 เหรียญต่อสัปดาห์

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญนิวซีแลนด์  เท่ากับ 25  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( มีหอพักของมหาวิทยาลัย Lincoln  )

( Living Expense เรียนต่อมหาวิทยาลัยลินคอร์น   สำหรับ 1 ปี เป็นจำนวน 150,000   ปอนด์ หรือ ประมาณ 375,000 บาท )

เอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อ มหาวิทยาลัยลินคอร์น

1. ใบสมัคร (กรอกด้วยลายมือทุกข้อ)
2. สำเนา Passport
3. Transcript
4. ใบรับรองจบ หรือ ปริญญาบัตร
5. จดหมายรับรองจาก Reference
6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7.  CV
8. ผลสอบไอเอล

การเดินทาง เรียนต่อนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยลินคอร์น

การเดินทางทำได้โดยบินไปยังเมืองไครเชิร์ท เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เพื่อเดินทางด้วยรถต่อไปยังมหาวิทยาลัยลินคอร์น ทางมหาวิทยาลัยมีบริการรับนักเรียนที่สนามบิน

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย Lincoln

มหาวิทยาลัยมีหอพักบริการให้แก่นักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายต่อการเรียนและการเดินทางไปเรียนของนักศึกษา รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด หอพักมีทั้งแบบรวมอาหาร รวมอาหารบางมื้อ และไม่รวมอาหารดังนี้

  • Catered halls (Colombo, Lowrie, Hudson, Stevens and Southland) ค่าใช้จ่าย NZD $11,470.00 สำหรับ 37 สัปดาห์  (ไม่รวมค่า  NZD$400 contingency fee และ $75 ค่าสมัคร).
  • Semi catered halls (Centennial only)ค่าใช้จ่าย NZD $8,880.00 สำหรับ 37 สัปดาห์  (ไม่รวม  NZD$400 contingency fee และ  $75 ค่าสมัคร
  • Self-catered flats (Crescent and Farm Road flats)ค่าใช้จ่าย  NZD $6,475.00 (ไม่รวม  NZD$400 contingency fee และ $75 ค่าสมัคร )

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com