Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School

Lincoln High School มีหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักเรียนกว่า 1,400 คนได้เลือกเรียน วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เกษตรกรรม การทำสวน ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชีววิทยา เคมี ดีไซน์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ กราฟฟิค ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมาวรี คณิตศาสตร์ (แคลคูลัสและสถิติ) ดนตรี พลศึกษา ฟิสิกส์ และศิลปะ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นได้รับการจดทะเบียนรับรอง

Description

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1903 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย และในบางหลักสูตร ก็เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาด้วย Lincoln High School ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช และอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย Lincoln University ใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 25 นาทีจากเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School มีค่านิยมที่แข็งแกร่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเคารพ และความภาคภูมิใจ และทำดีต่อผู้อื่น สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในห้องเรียน และภายในโรงเรียน นักเรียนมีความเป็นกันเองและเคารพผู้อื่น เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีคอยให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School มีนักเรียนมากกว่า 1,400 คน จากหลากหลายวัฒนธรรมและภูมิหลังที่แตกต่างกัน นักเรียนแต่ละคนมีคุณค่าอย่างมากสำหรับสิ่งที่นำมาสู่ชุมชน โรงเรียนได้ส่งเสริมความเป็นเอกเทศ และความเป็นเลิศในด้านวิชาการ วัฒนธรรม และความสนใจด้านกีฬา มีสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบบ้าน (House System) ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งส่งเสริมจิตวิญญาณของบ้าน และโรงเรียน สำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ความเป็นผู้นำของนักเรียนเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนในทุกระดับชั้น

ที่ตั้ง: 25 Boundary Road, Lincoln, Canterbury, New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 9-13
ประเภทโรงเรียน:  สหศึกษาของรัฐ
จำนวนนักเรียน :  1,400  คน

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Lincoln High School

 • เป็นโรงเรียนมัธยมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความท้าทาย และได้รับการสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเริ่มต้นการเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์
 • มีความสมดุลทางวิชาการ การกีฬา โอกาสทางวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ คุณครูมีความเข้าใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน และกระตุ้นให้รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายด้วยใจที่เปิดกว้าง
 • มีการสื่อสารกับผู้ปกครองตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียน และทำให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน และคำแนะนำ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโรงเรียน
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และกว้างขวาง
 • Top  Academic School การสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียนช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม เพื่อไปสู่เส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้น
 • โรงเรียนมีทรัพยากรที่ดี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่กว้างขวาง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีหลักสูตรที่หลากหลายมาก ซึ่งหลายหลักสูตรเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรการเรียน

การศึกษาหลักสูตรที่หลากหลาย จะช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสาขาวิชา และช่วยให้นักเรียนกำหนดสิ่งที่ต้องการจะทำในอนาคต

ในชั้นปีที่ 9 นักเรียนทุกคนจะได้เรียน English, Mathematics, Science, Social Sciences, Health & Physical Education และ 6 วิชาเลือก โดยสามารถเลือกเรียน 3 วิชาเลือกในครึ่งปีแรก และอีก 3 วิชาเลือกในครึ่งปีหลัง

ในชั้นปีที่ 10 นักเรียนทุกคนจะได้เรียน English, Mathematics, Science, Social Sciences, Health & Physical Education และ 6 วิชาเลือก ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาหลัก และเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนวิชาอื่นๆ ที่สนใจอย่างกว้างขวาง

นักเรียนชั้นปีที่ 11 จะต้องเรียน 12 วิชา โดยต้องเรียนภาษาอังกฤษ 2 วิชา และคณิตศาสตร์ 2 วิชา ส่วนในชั้นปีที่ 12 นักเรียนจะได้เรียน 6 วิชา และชั้นปีที่ 13 จะได้เรียน 5 วิชา พร้อมกับชั่วโมงเรียนอิสระ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมตัวที่ดีในวิชาที่กำลังศึกษาเพื่อคุณสมบัติที่ครบถ้วน, เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนสู่โลกกว้างหลังเรียนจบ ในการจ้างงานหรือการศึกษาต่อ และเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตรงกับจุดแข็งและความสามารถของแต่ละคน

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นได้รับการจดทะเบียนรับรอง

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (ESOL)

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School มีแผนกการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติที่ยอดเยี่ยม นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนภาษาอังกฤษ (ESOL) เป็นกลุ่มเล็ก 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับชั่วโมงเรียนที่เหลือสามารถเลือกเรียนวิชาหลักได้

กิจกรรมร่วมหลักสูตร

โรงเรียนให้โอกาสที่หลากหลาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตัวเอง

eLearning

โรงเรียนมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วเป็นพิเศษและ Wi-Fi ทั่วทั้งโรงเรียน ซึ่งการเชื่อมต่อของโรงเรียนได้สร้างการบล็อกและตัวกรอง เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้ใช้อุปกรณ์ของตัวเองในเครือข่ายของโรงเรียน โดยการนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนได้รวมการใช้เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนรู้

Cultural

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School เข้าใจถึงความสำคัญของการแสดงออกทางศิลปะ และสนับสนุนสิ่งนี้โดยจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนยอมรับความคิดสร้างสรรค์โดยธรรมชาติของตัวเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น หมากรุก, โต้วาที, โรงละคร, เต้นรำ, ละคร, Kapa Haka หรือการแสดงดนตรี แผนกดนตรีของโรงเรียนเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ ห้องเรียน และอุปกรณ์บันทึกเสียงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

Sport

มอบจิตวิญญาณแห่งการแข่งขัน พัฒนาการทำงานเป็นทีม และผลประโยชน์ด้านสุขภาพจิตให้แก่นักเรียน ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย ที่ Lincoln High School มีกีฬาหลากหลาย เช่น Hockey, Netball, Volleyball, Triathlons, Water Polo, Tennis, Rock Climbing, Archery, Snow Boarding, Football, Gymnastics, Kayaking, Golf เป็นต้น แนะนำการออกกำลังกายผสมผสานกับการแข่งขัน ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาทุกวันพุธและวันเสาร์

Outdoor Education

โรงเรียนได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือ Outdoor Education สำหรับนักเรียนในชั้นปีที่ 12 และ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเลือกตามหลักสูตรของโรงเรียน การเรียนวิชานี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น Camping, Snowing, Rock Climbing, Sea or River Kayaking เป็นต้น โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติทุกคนที่มาเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศที่โรงเรียนเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงรับที่สนามบิน เข้าร่วม Orientation Camp ในเทอมแรกของการเรียน ได้รับโปรแกรมการเรียน กิจกรรมต่างๆที่มีในโรงเรียน กฎระเบียบและบริการต่างๆ สำหรับนักเรียน ความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียน คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ทำความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับภาษา เพื่อให้ทราบว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือในด้านภาษาหรือไม่ และโรงเรียนมีชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ และข้อมูลทั่วไปของการดูแลนักเรียนต่างชาติ

ที่พัก

นักเรียนต่างชาติทุกคนจะพักอาศัยกับโฮมสเตย์ที่โรงเรียนจัดให้ ไม่อนุญาตให้มีการพักที่หอพัก โดยโฮมสเตย์ได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของโรงเรียน

 • นักเรียนต่างชาติจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี และสามารถช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
 • ผู้ประสานงานโฮมสเตย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกครอบครัวที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด
 • ทุกครอบครัวได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และมีการเข้าตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ประสานงานโฮมสเตย์
 • ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกบ้าน อยู่ในบริเวณเส้นทางรถโรงเรียน
 • โรงเรียนจะเข้าเยี่ยมชมและประเมินบ้านของผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้ประสานงานโฮมสเตย์จะเข้าไปเยี่ยมปีละ 2 ครั้ง และสัมภาษณ์นักเรียนปีละ 4 ครั้ง
 • ถ้านักเรียนไม่พอใจบ้านที่คัดเลือกให้ สามารถขอย้ายไปยังครอบครัวอื่นได้

การรับเข้าเรียนที่ Lincoln High School

นักเรียนต่องกรอกข้อมูลในใบสมัครเรียนให้ครบถ้วน และอาจถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โรงเรียนจะออกจดหมายตอบรับเข้าเรียนโดยการระบุชั้นปีที่ต้องเรียน โรงเรียนมีสิทธิที่จะจัดนักเรียนเข้าระดับชั้นปีและวิชาเรียนตามที่เหมาะสม การคัดเลือกและการรับเข้าศึกษาเป็นเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้มากที่สุด นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ที่จำเป็น และความสามารถทางสติปัญญาและอารมณ์ ในการรับมือกับการเรียนในนิวซีแลนด์เป็นภาษาอังกฤษ ตามระดับที่ลงทะเบียนไว้

โรงเรียนอาจขอให้นักเรียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดในสถาบันอื่นๆ ในระยะเวลาหนึ่ง หากพบว่านักเรียนไม่มีระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ โดยทั่วไปแล้วจะจัดนักเรียนให้เข้าชั้นเรียนตามกลุ่มอายุ

ค่าใช้จ่ายที่ Lincoln High School ปี 2023

 • ค่าเทอมปีละ 15,300  เหรียญ หรือประมาณ 351,900  บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน 400 เหรียญ หรือประมาณ 9,200 บาท
 • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 13,800 เหรียญ (สำหรับ 46 สัปดาห์) หรือประมาณ 317,400  บาท
 • ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์ 300 เหรียญ หรือ ประมาณ 6,900 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพ 620 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 14,260  บาท
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน 600 – 800 เหรียญ หรือ ประมาณ 13,800 – 18,400 บาท
 • Outdoor Education 200 เหรียญ หรือ ประมาณ 4,600 บาท
 • ค่าสอบ NCEA 383.30 เหรียญ หรือ ประมาณ 882 บาท

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2023) คือ

เทอม 1 : 7 February – 6 April
เทอม 2 : 24 April – 30 June
เทอม 3 : 17 July – 22 September
เทอม 4 : 9 October – 13 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

สนใจเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad สอบถามได้ที่
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center: 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com