Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ John McGlashan College

John McGlashan College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ ประเภทชายล้วน เปิดสอน Year 7-13 ตั้งอยู่ในเมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนและได้วางรากฐานที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคนเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต พร้อมมอบโอกาสที่หลากหลายให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้ที่จบจาก John McGlashan College ได้กลายเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ด้านการเกษตร รวมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

Description

John McGlashan College

John McGlashan College ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1918 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ ประเภทชายล้วน ระดับชั้น Year 7-13 ตั้งอยู่ในเมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนและได้วางรากฐานที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคนเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต พร้อมมอบโอกาสที่หลากหลายให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้ที่จบจาก John McGlashan College ได้กลายเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ด้านการเกษตร รวมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ที่ John McGlashan College นั้นเห็นคุณค่าของความเป็นเลิศทางด้านความรู้ การรับรู้ถึงความสุนทรีย์และการมีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง มุ่งหวังให้นักเรียนของเราเติบโตเป็นชายหนุมที่มีคุณธรรม มีการศึกษาที่ดี มีอิสระเป็นตัวของตัวเองรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในหลักการและประเพณีของโรงเรียนที่สืบทอดกันมา ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเคารพและความห่วงใยผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐานของการกระทำทั้งหมดของโรงเรียน

โรงเรียนเปิดรับนักเรียนต่างชาติ 25 – 40 คนในแต่ละปีจากหลากหลายประเทศ เช่น ญีปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ไทย เวียดนาม อิตาลี และออสเตรีย มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนเหล่านี้ ประกอบด้วยวิชาที่หลากหลายซึ่งนักเรียนจะได้เรียนควบคู่ไปกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพซึ่งจะช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

โรงเรียนมีหลักสูตร NCEA และหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ (International
Baccalaureate Diploma Programme) นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับ Columba College ในศูนย์ความเป็นเลิศด้านธุรกิจ, วิทยาศาสตรและการเกษตรอีกด้วย

VDO Credit: Tandemstudios – John McGlashan College – Promotional Video

ที่ตั้ง:  2 Pilkington Street, Maori Hill, Dunedin 9010, New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 7 -13
ประเภทโรงเรียน: โรงเรียนชายล้วน
จำนวนนักเรียน: 980  คน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย
 • สนามกีฬา
 • ห้องสมุด
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จุดเด่น

 • คุณภาพทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศ
 • มีหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
 • อัตราการสอบผ่าน NCEA ระดับ 1, 2, 3 ที่ 99% 100% และ 93% ตามลำดับ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย
 • คณาจารย์ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • อยู่ในเมืองที่ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและแหล่งนันทนาการที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย
 • หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการ
 • นักเรียนได้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

บรรยากาศของโรงเรียน

ที่พัก

Ms. Colleen O’Connor เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานนักเรียนต่างชาติ ทำให้แน่ใจว่านักเรียนต่างชาติทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเสมือนอยู่บ้านของตนเอง นักเรียนสามารถเลือกพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในโฮมสเตย์ (Homestay) หรือในหอพักของโรงเรียน (Boarding) โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนทำการคัดเลือกครอบครัวโฮมสเตย์อย่างพิถีพิถัน และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคน จะอยู่ในบ้านที่ดี มีความสุข และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนหอพักนักเรียนประจำตั้งอยู่ในบริเวณของโรงเรียน มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกความต้องการของนักเรียน

ค่าเรียน

2020 Fees

Tuition Fees NZ$20,700
Administration Fee NZ$500
Disbursement Deposit NZ$2500
Security Deposit NZ$750
Insurance NZ$661
International Baccalaureate Fee NZ$260

Accommodation Fees
Placement Fee                              NZ$250
Homestay (46 weeks)                   NZ$12,650
Boarding (46 weeks)                     NZ$19,200

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2020) คือ

เทอม 1 : 27 January – 9 April
เทอม 2 : 28 April – 3 July
เทอม 3 : 20 July – 25 September
เทอม 4 : 12 October – 16 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com