Home มัธยมออสเตรเลีย เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Eynesbury College

Eynesbury College สถาบันที่มีความชำนาญในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Diploma หลักสูตร High School หลักสูตร Foundation Program เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการติวเข้มสู่การเข้าเรียนต่อที่ University of Adelaide และ University of South Australia และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของออสเตรเลีย

Description

Eynesbury College

Eynesbury College – Adelaide

Eynesbury คือ สถาบันที่มีความชำนาญในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Diploma หลักสูตร High School หลักสูตร Foundation Program เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการติวเข้มสู่การเข้าเรียนต่อที่ University of Adelaide และ University of South Australia และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของออสเตรเลีย

เกี่ยวกับเมือง Adelaide

Adelaide เป็นเมืองหลวงของรัฐ South Australia มีสถาปัตยกรรมและอาคารบ้านเรือนที่ได้รับกลิ่นอายจากยุโรปเป็นจำนวนมาก มีชุมชนยุโรปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนี้จำนวนมาก อากาศเย็นสบาย เหมาะแกการทำไวน์ จนได้รับฉายานามว่า Capital of Wine  ระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถบัส รถราง และรถไฟ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ คือ Adelaide Metro ซึ่งอัตราค่าบริการไม่สูงมากทำให้นักเรียนเรียนต่อออสเตรเลียไม่จำเป็นต้อง ซื้อรถยนต์

ที่ตั้ง : 15-19 Franklin Street Adelaide SA 5000 Australia

ทำไมต้องเรียนที่ Eynesbury College

 • Eynesbury College มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาเพ่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยมานานกว่า 20 ปี
 • Eynesbury College มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม
 • Eynesbury College นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าร้อยละ 95 ที่ได้รับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

หลักสูตรมัธยม Year 10-12 ที่ Eynesbury College

Eynesbury College แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมแบบพิเศษ ที่เปิดสอนเฉพาะระดับ Year 10,11,12 เท่านั้น เน้นการเตรียมสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยมีความแตกต่างคือ

 • อาจารย์ของ Eynesbury College ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในรายวิชาสำคัญ
 • มีการติวเข้มแบบตัวต่อตัว หลังเลิกเรียน
 • ออกแบบตารางเรียน  เพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะมาที่โรงเรียนเมื่อมีวิชาเรียน เท่านั้น
 • ชั่วโมงเรียน จะมากกว่า โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียอื่น ๆ เวลาเลิกเรียนคือ 17.10 น
 • ไม่มีวิชาพละศึกษาและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
 • นักเรียนไม่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน และใช้กฎระเบียบเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย

นักเรียนของ Eynesbury College เป็นนักเรียนเรียนดี ที่ต้องการเน้นการสอบเข้าในคณะที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม Eynesbury College ไม่ได้คัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่คัดเลือกจาก ทัศคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียน การสัมภาษณ์จะเน้นความสำคัญของความตั้งใจของนักเรียนที่อยากจะประสบความ สำเร็จในการเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมัธยม

 • Year 10 เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • Year 11 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ Year 12 โดยการเรียนใน Year 11 เป็นปีที่เรียนแบบเต็มรูปแบบในทุกวิชาที่เรียน
 • Year 12 เป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย


หลักสูตร
Diploma

 • Diploma of Business หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านธุรกิจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนที่จะประสบความสำเร็จในด้านการ ทำธุรกิจและนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Adelaide และ University of South Australia ได้
 • Diploma of Computing and IT โปรแกรมพื้นฐานสำหรับการศึกษาพิเศษใน University of Adelaide และ University of South Australia ในหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชา Information Technology , Multimedia and Software Engineering
 • Diploma of Engineering หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโปรแกรมวิศวกรรม ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นที่จะช่วย ให้พวกเขาสามารถเรียนแบบเจาะลึกในปีที่ 2 ของหลักสูตรวิศวกรรม ของ University of Adelaide

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อปี

Diploma of Business ค่าเรียนต่อปี 21,800 A$

Diploma of Computer and Information Technology ค่าเรียนต่อปี 23,800 A$

Diploma of Engineering ค่าเรียนต่อปี 26,800 A$

Senior High School Years 10,11,12 ค่าเรียนต่อปี 19,600 A$

*หมายเหตุ 

ค่าเรียนข้างต้น ไม่รวมค่าที่พักโฮมสเตย์ ค่าเทอมไม่รวมค่าเดินทาง ค่าขอวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1 เหรียญออสเตรเลีย มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 31 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

คูณสมบัติ

Eynesbury Academic Entry Requirements (High School)

Country Y10 T11 Y12
Thailand Mat 3/4 Mat 5 Mat 6

Eynesbury Academic Requirements (minimum scores)

Country Diploma of Business /OT /Diplomaof Engineering Certificate IV TPP/Cert 4 TPP Engineering
Thailand Successful completion of Matayom 6 with GPA of 2.0

Successful completion of Matayom 5 with GPA of 2.5

Eynesbury English Language Requirements

ear 10/extended FSP/Mixed Cert IV/Mixed Diploma Year 11&12/standard and accelerated FSP/UTP/Unistart/Certificate IV/Diploma
IELTS 5.0 (minimum 5.0 in individual bands for Mixed Certificate IV and Mixed Diploma) IELTS Overall 5.5 (minimum of 5.5 in individual band scores)

ที่พัก

Homestay โรงเรียนมีการจัดหาที่พักแบบ Homestay คือพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่ใกล้กับสถานที่เรียน และเป็นครอบครัวที่มีมาตรฐานที่ดีในการรองรับนักเรียนต่างชาติ Homestay ทุกที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันว่ามีความสะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติในการศึกษาและหาประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ดี ข้อดีของการพักกับ Homestay คือนักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี

สอบถามเพิ่มเติม

Abroad Education Services (AES) ฟรี คำแนะนำเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับ บริการขอวีซ่า ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ออกตั๋วเอง

เรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com