Home เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ EIT

EIT เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี1975 มี 3 วิทยาเขต คือ Nepier, Auckland และ Gisborneb ทุกวิทยาเขตขึ้นชื่อว่าเป็นวิทยาเขตระดับอุดมศึกษาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และเป็นสถาบันที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ มีสถานภาพเป็น ITP (สถาบันเทคโนโลยี และโปลีเทคนิค ในนิวซีแลนด์) คุณภาพด้านการศึกษาจัดอยู่ใน Category one Institute จากการประเมินมาตรฐานของ NZQA เปิดสอนหลักสูตร Diploma, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Description

EIT – The Eastern Institute of Technology

EIT เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี1975 มี 3 วิทยาเขต คือ Nepier, Auckland และ Gisborneb ทุกวิทยาเขตขึ้นชื่อว่าเป็นวิทยาเขตระดับอุดมศึกษาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และเป็นสถาบันที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ มีสถานภาพเป็น ITP (สถาบันเทคโนโลยี และโปลีเทคนิค ในนิวซีแลนด์) คุณภาพด้านการศึกษาจัดอยู่ใน Category one Institute จากการประเมินมาตรฐานของ NZQA เปิดสอนหลักสูตร Diploma, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

EIT มีศูนย์ภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษมานานกว่า 30 ปี สอนโดยครูผู้สอนที่มีทักษะและประสบการณ์สูง อีกทั้งนักเรียนยังสามรถใช้ Facility ต่างๆภายในวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง:

Napier Campus: 501 Gloucester Street, Taradale Napier 4112, New Zealand
Auckland Campus: Level 9, 238 Queen Street, CBD Auckland 1010
Gisborne Campus: 290 Palmerston Road, Gisborne 4010, New Zealand
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ EIT

จุดเด่นของ EIT

  • เป็นสถาบันของรัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เป็น Category one Institute จาก NZQA
  • เป็นสมาชิกของ English New Zealand
  • สถาบันตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงาม ค่าครองชีพไม่สูง มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์
  • สถาบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยี และโปลีเทคนิคที่เป็นที่นิยมในด้านงารวิจัย
  • อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์ในการสอนสูง มีประกาศนียบัตรรับรอง
  • มีหลักสูตรที่หลากหลาย รวมถึงเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเฉพาะ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การผลิตไวน์ การปลูกองุ่น
  • ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากอาจารย์ผู้สอน
  • มีนักเรียนนานาชาติกว่า 180 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เลือกเรียนภาษาที่ EIT

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนของ EIT

  • English Language

– English Language Training Schemes (General English)
– IELTS Preparation Programme
– New Zealand Certificate in English Language

ค่าเรียน ราคา/สัปดาห์ (NZD) ราคารวม (NZD) ราคารวม (THB)
3 เดือน $380 $4,560 109,440
6 เดือน $380 $9,120 209,760
9 เดือน $380 $13,680 314,640

*คำนวณค่าเรียนจากคอร์ส New Zealand Certificate in English Language (37hrs/wk)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Auckland เพิ่มเติม
(NZD) (THB)
ค่าลงทะเบียน $220 5,060
ค่าตำราเรียน $100 2,300
ค่าจัดหาที่พัก $205 4,715
ค่าที่พักเดือนละ $940 21,620 Single Room – HB
ค่ารถรับจากสนามบิน 100 2,300 One way from Airport
ค่าวีซ่า 8,700 Student Visa

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1NZD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของ EIT

Homestay: พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 2 มื้อในวันธรรมดา และ3 มื้อ ในวันหยุด เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งทุกครอบครัวที่เข้าร่วมผ่านการคัดสรรอย่างดี และผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้ว

EIT Student Village, Napier: เป็นหมู่บ้านนักเรียนจะตั้งอยู่ในแคมปัส มีบ้านทั้งหมด 12 หลัง นักเรียนจะพักร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติ หลังละ 6 คน ตั้งใกล้กับศูนย์กีฬาและสถานีรถประจำทาง เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และพักตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป

Apartment, Auckland: เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นอิสระ มีการเดินทางที่สะดวกสบาย

ค่าที่พัก Auckland ราคา/สัปดาห์ Napier ราคา/สัปดาห์
Homestay – Single Room HB $235 $220
Student Village ราคาเริ่มที่ $180
Apartment ราคาเริ่มที่ $230

 

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com