Home มัธยมอังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ D’overbroeck’s College ( Boarding )

D’Overbroeck’s College เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ Top 8  แบบประจำและไปกลับ ตั้งอยู่ที่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ Independent Schools Council (สภาโรงเรียนเอกชน) และเป็นสมาชิกของ ISA (สมาคมโรงเรียนเอกชน) และ SHMIS (สมาคมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเอกชน) International Study Centre ของ d’Overbroeck’s College ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือจาก British Council

Description

D’overbroeck’s College

D'overbroeck's College เรียนต่ออังกฤษ ประจำ ไปกลับ
D’ Overbroeck’s College โรงเรียนมัธยมดังอังกฤษ

D’Overbroeck’s College เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ Top 8  แบบประจำและไปกลับ ตั้งอยู่ที่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ Independent Schools Council (สภาโรงเรียนเอกชน) และเป็นสมาชิกของ ISA (สมาคมโรงเรียนเอกชน) และ SHMIS (สมาคมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเอกชน) International Study Centre ของ d’Overbroeck’s College ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือจาก British Council

จุดเด่นของโรงเรียน D’Overbroeck’s College

  • Ranking Top 8 ของโรงเรียนมัธยมในอังกฤษทั้งหมด โดย ‘Centres of Excellence’
  • รับรอง an outstanding 8 points of excellence โดย British Council

ที่ตั้ง :เมือง Oxford ของประเทศอังกฤษ

เปิดสอนในระดับ : A Level , GCSE Program รับนักเรียนอายุ 14-18 ปี

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำ Boarding School UK   / รับทั้งนักเรียนชายหญิง

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (1 ปี มี 3 เทอม)

GCSE Program

ค่าเทอม  £ 8980 ต่อเทอม หรือ ประมาณ 449,000 บาท

ค่า Boarding   £ 2950  ต่อเทอม หรือ ประมาณ 147,500 บาท

A Level / Sixth Form

ค่าเทอม  £ 6860  ต่อเทอม หรือ ประมาณ 343,000 บาท

ค่าคอร์สภาษาอังกฤษ   £ 1500  ต่อเทอม หรือ ประมาณ 75,000 บาท

ค่า Boarding   £ 3700  ต่อเทอม หรือ ประมาณ 185,000 บาท

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน 500 ปอนด์ ค่า deposit 1000 ปอนด์ ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าสอบ ค่าเรียนพิเศษ ค่าเรียนดนตรี การทัศนศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน d’ Overbroeck’s College

  1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
  3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
  4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
  5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
  6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
  7. ขอวีซ่าอังกฤษ
  8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

โรงเรียน d’Overbroeck’s College เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติรวม 3 หลักสูตรด้วยกัน คือ

1. หลักสูตร GCSE (สำหรับนักเรียนอายุ 14 – 18 ปี) เป็นหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งดำเนินการสอนที่ International Study Centre (ศูนย์การศึกษานานาชาติ) ของโรงเรียน มีนักเรียนต่างชาติจำนวน 40 คน เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นรวมทั้งวิชาอื่นๆ (เช่น ศิลปะ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา เคมี หน้าที่พลเมือง ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์) นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตร GCSE ได้ถึง 9 วิชา โดยขึ้นอยู่กับระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับ A Level หรือ International Baccalaureate ในสหราชอาณาจักร เป็นหลักสูตรที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มั่นคงและช่วยเหลือสนับสนุนการ เรียน โดยจัดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก มีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ซึ่งมีความเข้าใจถึงความท้าทายในการเรียนด้วยภาษาต่างชาติของนักเรียนเป็น อย่างดี

2. หลักสูตร A Level (สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป) เป็นหลักสูตรเตรียม

อุดมศึกษาระยะเวลา 2 ปี หลักสูตรนี้เปิดสอนในแผนก Sixth Form ของโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 240 คน (60% เป็นนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) แผนก Sixth Form ของทางโรงเรียนได้รับการกล่าวถึงในคู่มือแนะนำโรงเรียนดี (Good Schools Guide) ว่า”เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับ Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร” นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ จากจำนวนี่เปิดสอนมากมายเกือบ 40 วิชา ซึ่งสามารถผสมผสานกันได้เกือบทั้งหมด โรงเรียนมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียน โดยจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จที่ดีเยี่ยมในการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร แต่โรงเรียนก็ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่นๆ เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนเหล่านี้ในระดับ A Level และได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีจะมีนักเรียนใหม่เกือบ 100 คน จากโรงเรียนอื่นๆ มาเข้าร่วมแผนก Sixth Form ดังนั้นนักเรียนต่างชาติจึงสามารถหาเพื่อนใหม่ได้อ่างง่ายดาย จุกเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของทางโรงเรียนก็คือ ความเอาใจใส่ในตัวนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีความสุข และมีความก้าวหน้าในด้านการเรียนเป็นอย่างดี และมรการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

3. หลักสูตร Summer English Courses (สำหรับนักเรียนอายุ 14 – 18 ปี)

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนระยะเวลา 2 ถึง 6 สัปดาห์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ประมาณ 60 คนต่อสัปดาห์ หลักสูตรภาคฤดูร้อนของเรานำเสนอการผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ ระหว่างการสอนบทเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสนทนา และการอภิปรายร่วมกับบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ (เช่น นักข่าว นักแสดง และนักวิทยาศาสตร์) รวมถึงการเดินทางไปทัศนศึกษาที่น่าประทับใจซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียน ได้เรียน เช่น โรงละครเชคสเปียร์โกล๊บในกรุงลอนดอน ศูนย์อวกาศแห่งชาติในเมืองเลสเตอร์ และสถานีโทรทัศน์บีบีซีที่เมืองคาร์ดิฟ หัวข้อเรื่องเรียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ สื่อ วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะการแสดง หรือประวัติศาสตร์ นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการกีฬาและนันทนาการอย่างเต็มรูปแบบ

ที่พัก D’Overbroeck’s College

นักเรียนสามารถเลือกที่พักอยู่ในหอพักประจำของทางโรงเรียนหรือพักอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ก็ได้ ที่พักจะอยู่ในบริเวณที่สวยงามทางตอนเหนือของเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (ห่างจากใจกลางเมืองออกไปเพียงไม่กี่นาที) โรงเรียน d’Overbroeck’s มีหอพักประจำอยู่สองอาคารด้วยกัน แห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน และอีกแห่งหนึ่งใช้เวลาเดินจากโรงเรียนเพียงแค่สิบนาที

นักเรียนจะพักอยู่ในห้องนอนแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ ที่มีห้องน้ำในตัวหรือห้องน้ำรวม โดยมีอาจารย์ผู้ปกครองร่วมพักประจำอยู่ด้วยตลอดเวลาในแต่ละหอพัก อาจารย์ผู้ปกครองประจำหอพักจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเช้าและอาหารเย็นให้แก่ นักเรียน ส่วนอาหารกลางวันสามารถซื้อได้ที่โรงเรียน อาคารหอพักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แยกจากกันสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในแต่ละหอพักจะมีห้องศูนย์กลางที่กว้างขวางซึ่งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง สามารถใช้ร่วมกันได้ มีสวนที่สวยงามสำหรับการจัดเลี้ยงบาร์บีคิว และมีปิงปอง ฯลฯ นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

สวัสดิการ D’Overbroeck’s College

โรงเรียนจะให้การดูแลเอาใจใส่แก่นักเรียนอย่าดีเยี่ยม นักเรียนทุกคนจะได้เข้าพบกับผู้อำนวยการการศึกษาหรือ Director of Studies (DoS) อย่างสม่ำเสมอ DoS แต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลนักเรียนกลุ่มเล็กๆทั้งในเรื่อง ความเป็นอยู่และการเรียน DoS จะตรวจสอบดูแลความคืบหน้าในด้านการเรียน ช่วยนักเรียนในการพัฒนาอุปนิสัยในการเรียนให้มีประสิทธิผล การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการความท้าทายในการเรียนแต่ละวิชาได้อย่างสมดุล DoS จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อกับผู้ปกครอง เรายินดีที่จะรับการติดต่อจากผู้ปกครองและจะแจ้งข่าวสารต่างๆให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยการเขียนรายงานอย่างละเอียด การจัดประชุมผู้ปกครอง (parents’evenings) และการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอข้อมูล (information evenings)

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com