Home มัธยมนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College

Columba College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 โดยโบสถ์เพรสไบทีเรียน  เพื่อเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจําและแบบไป-กลับ และโรงเรียนแบบสหศึกษาในระดับประถมศึกษาสําหรับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมามีนักเรียนหญิงกว่า 500 คน จากประเทศต่างๆเดินทางมาศึกษาที่  Columba College และเกือบทุกคนล้วนได้ศึกษาต่อและเป็นนักศึกษายอดเยี่ยมในระดับมหาวิทยาลัย Columba College มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านให้แก่เด็กนักเรียนจากทั่วโลก และสำหรับผู้ปกครองที่กําลังมองหาสถานศึกษาชั้นเลิศในบรรยากาศแบบครอบครัวในเมืองที่มีความปลอดภัยและชาวเมืองที่เป็นมิตรให้แก่บุตรสาวของท่านจะพบสิ่งเหล่านี้ได้จาก Columba College

Description

Columba College 

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 โดยโบสถ์เพรสไบทีเรียน  เพื่อเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจําและแบบไป-กลับ และโรงเรียนแบบสหศึกษาในระดับประถมศึกษาสําหรับทั้งนักเรียนหญิงและชาย ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมามีนักเรียนหญิงกว่า 500 คน จากประเทศต่างๆ เดินทางมาเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ที่ Columba College และเกือบทุกคนล้วนได้ศึกษาต่อ และเป็นนักศึกษายอดเยี่ยมในระดับมหาวิทยาลัย

Columba College มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานในการเป็นบ้านให้แก่เด็กนักเรียนจากทั่วโลก และสำหรับผู้ปกครองที่กําลังมองหาสถานศึกษาชั้นเลิศในบรรยากาศแบบครอบครัวในเมืองที่มีความปลอดภัยและชาวเมืองที่เป็นมิตรให้แก่บุตรสาวของท่านจะพบสิ่งเหล่านี้ได้จากโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College

คติประจําโรงเรียนคือ GRACE ซึ่งหมายถึง Good discipline (วินัยที่ดี), Respect (ความเคารพ),
Aroha (ความรักและความเมตตา), Citizenship (ความเป็นพลเมืองที่ดี) และ Excellence (ความเป็นเลิศ)
คตินิยมเหล่านี้คือสิ่งที่จะเห็นได้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนและคุณครูของที่นี่ และนี่ก็คือความแตกต่างของ Columba College  โรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการและมีประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนาน มาตารฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและความเป็นเลิศทางวิชากการ เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่โดยผ่านทางกิจกรรมและวิชาเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จหลังจากเรียนจบ

ที่ตั้ง: 399 Highgate Private Bag 1911 Dunedin 9010 New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 7 -13
ประเภทโรงเรียน:  โรงเรียนเอกชน / เฉพาะนักเรียนหญิง

Columba College เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่เชิงเขาใกล้กับใจกลางเมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีประชากร 125,000 คน เขตของเมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งปกคลุมไปด้วยภูมิทัศน์อันยอดเยี่ยมและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด

Dunedin มีสิ่งอำนวยความสะดวก และความสะดวกสบายครบถ้วนเท่าที่นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องการ อีกทั้งยังมีประวัติของการผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมมายาวนาน ประชากร Dunedin ประมาณหนึ่งในห้าเกิดในต่างประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย
 • สนามกีฬา
 • ห้องสมุด
 • ฟิตเนต
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • ห้องฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จุดเด่น

 • คุณภาพทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศบรรยากาศเหมือนครอบครัว
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย
 • คณาจารย์ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • อยู่ในเมืองที่ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดผูคนที่เป็นมิตร
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและแหล่งนันทนาการที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย
 • หลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการ

บรรยากาศของโรงเรียน columba classroom

หลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College มีหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานแบบบูรณาการสำหรับ นักเรียนหญิงจากต่างชาติ ตั้งแต่ระดับ Year 7 – 13 ผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในอันดับสูงสุดของภูมิภาค Otago (โอทาโก) และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในนิวซีแลนด์

นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการประเมินและได้รับคำปรึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรรายบุคคลตั้งแต่แรกเริ่มเข้าศึกษา โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนเรื่องภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติ (ESOL) เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับเพื่อนนักเรียนนิวซีแลนด์ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

นักเรียนต่างชาติสามารถสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมธยมศึกษาฯ (NCEA) เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ นักเรียนหลายคนเองก็มีคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกทั้งในประเทศบ้านเกิดของตน หรือในต่างประเทศ

กีฬาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College ได้กำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคน เล่นกีฬาแบบทีมอย่างน้อยหนึ่งประเภท ซึ่งกีฬาที่เป็นที่นิยมที่สุด ได้แก่ แบดมินตัน และบาสเก็ตบอล เช่นเดียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมสกี (Ski weekend) ของนักเรียนต่างชาติที่จัดขึ้นในสุดสัปดาห์หนึ่งที่เมือง Queenstown

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียน เช่น โยคะ ชกมวย หรือแอโรบิค นักเรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรี หรือเรียนดนตรี หรือร้องเพลงในวงประสานเสียง และสามารถเข้าร่วมในการแสดงละครเวที งานโรงเรียน และกิจกรรมสนุกๆ เช่น โบว์ลิ่ง ไอซ์สเก็ต  สเก็ตน้ำแข็งและปิกนิกได้ สุดท้ายนี้ยังมีงานเต้นรำ (formal) ของโรงเรียนที่จัดขึ้นในสถานที่หรูหราที่นักเรียนต่างเฝ้าคอย

ทางโรงเรียนจะบันทึกการเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา สโมสร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและงานอาสาสมัครบริการชุมชน และจะรวบรวมอยู่ในประวัติการเรียนซึ่งสามารถใช้แนบเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

ที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนสามารถเลือกที่พักเป็นแบบการอยู่ประจำในบริเวณโรงเรียน หรืออยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ หรือเลือกพักกับผู้ปกครองหรือญาติในเมือง Dunedin ได้

หอพักนักเรียน (Boarding)

การอยู่ประจำในบริเวณโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีเป็นอิสระในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อเฟื้อ และสามารถเข้าถึงโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนได้ง่าย ปีนี้โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Columba College เปิดให้บริการอาคารหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติแห่งใหม่ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเฉพาะ พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับห้องเรียน ESOL (ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ) ห้องบรรยาย ห้องสำหรับทำการบ้าน ห้องครัวสำหรับทำอาหารและอาหารว่าง รวมถึงสำนักงานของบุคลากร และพื้นที่รับรอง

พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay)

การพักแบบโฮฒสเตย์ คือ การพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งจะได้พักในห้องส่วนตัว มีโต๊ะหนังสือ ตู้เสื้อผ้า และเตียงนอน พร้อมอาหารเช้า-เย็นในวันธรรมดา และอาหารครบ 3 มื้อในวันหยุด โฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ ต้องผ่านการคัดเลือกและการตรวจสอบจากตำรวจ ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะมอบประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมนิวซีแลนด์ อีกทั้งจะยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในบรรยากาศแบบครอบครัวในทุกๆ วัน

พักกับผู้ปกครองหรือญาติ

ทางเลือกที่สามคือ ผู้ปกครองให้นักเรียนพักอาศัยอยู่กับญาติหรือเพื่อนสนิทที่อาศัยอยู่ใน Dunedin ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกส่วนตัว แต่ทางโรงเรียนก็จะยังคอยเฝ้าติดตามดูแลอยู่เสมอ

ค่าเรียนปี 2020

Tuition Fee per year NZ$19,545
Administration Fee NZ$750
Homestay Placement Fee NZ$300
Homestay Fee per year NZ$12,600
Boarding Fee per year NZ$16,920
Uniform NZ$1,500

การเปิดเรียน

แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2020) คือ

เทอม 1 : 27 January – 9 April
เทอม 2 : 28 April – 3 July
เทอม 3 : 20 July – 25 September
เทอม 4 : 12 October – 16 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com