Home มัธยมอังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ Chase Grammar School

Chase Grammar School โรงเรียนรักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการที่ดีในหลักสูตรการสอนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์และครูผู้สอนทุกท่านจึงมีโอกาสได้รู้จักสนิทสนมกับนักเรียนแต่ละคน เป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด นักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีความรักใคร่สนิทสนมกัน เพราะรุ่นพี่จะคอยดูแลรุ่นน้อง ทำให้เกิดมิตรภาพอันอบอุ่นในหมู่นักเรียน
โรงเรียนเราให้การศึกษากับนักเรียนนานาชาติ ทั้งที่ศูนย์การเรียนนานาชาติและศูนย์ mainstream  โดยนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ จะสามารถเข้าเรียนที่ร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษได้เลย ส่วนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษาอังกฤษจะต้องเข้าเรียน ที่ศูนย์เรียนนานาชาติก่อน ซึ่งครูของเราจะสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นให้ เมื่อนักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากแล้ว จึงสามารถเข้าเรียนที่ศูนย์ mainstream ได้

Description

Chase Grammar School (Boarding)

Chase Grammar School โรงเรียนมัธยมอังกฤษ ศึกษาต่ออังกฤษ

Chase Grammar School โรงเรียนมัธยมอังกฤษ

Chase Grammar School (ชื่อเดิม Chase Academy) โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Cannock ตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใกล้กับเมือง Manchester , Birmingham โรงเรียนก่อตั้งในปี 1879 โรงเรียนมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษอยู่เสมอ Chase Grammar School เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 320 คน และจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเพียง 15 คน
แม้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนปัจจุบันดูทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ โรงเรียน เชส แกรมม่า สคูล ยังอนุรักษ์วิธีการเรียนการสอนตามแบบฉบับอังกฤษที่ดีที่สุดเอาไว้ จุดมุ่งหมายของโรงเรียน คือ การมุ่งอบรมนักเรียนให้เห็นคุณค่าของการทำงานหนัก ความซื่อสัตย์ และการยึดมั่นในคุณความดี Chase Grammar School เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง A Level เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และลดความกดดันในเรื่องการย้ายโรงเรียน

โรงเรียนรักษามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการที่ดีในหลักสูตรการสอนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์และครูผู้สอนทุกท่านจึงมีโอกาสได้รู้จักสนิทสนมกับนักเรียนแต่ละคน เป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด นักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีความรักใคร่สนิทสนมกัน เพราะรุ่นพี่จะคอยดูแลรุ่นน้อง ทำให้เกิดมิตรภาพอันอบอุ่นในหมู่นักเรียน
โรงเรียนเราให้การศึกษากับนักเรียนนานาชาติ ทั้งที่ศูนย์การเรียนนานาชาติและศูนย์ mainstream  โดยนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ จะสามารถเข้าเรียนที่ร่วมกับเพื่อนชาวอังกฤษได้เลย ส่วนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษาอังกฤษจะต้องเข้าเรียน ที่ศูนย์เรียนนานาชาติก่อน ซึ่งครูของเราจะสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นให้ เมื่อนักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากแล้ว จึงสามารถเข้าเรียนที่ศูนย์ mainstream ได้

จุดเด่นของโรงเรียน Chase Grammar School

 • ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากถ้าเทียบกับโรงเรียนมัธยมในอังกฤษอื่นๆ
 • ตั้งอยู่ในเมือง Cannock เมืองเล็กๆที่มีความปลอดภัยสูง ประชากรส่วนใหญ่ 99% เป็นคนอังกฤษ
 • ผลวัดระดับการสอบ GCSE , A LEVEL ของนักเรียน ซึ่งเป็นการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการของเด็กอยู่ในระดับสูง
 • ติดอันดับที่ 16 ใน Top 100 Independent School at A – level

ที่ตั้ง :Cannock ตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใกล้กับเมือง Manchester , Birmingham

เปิดสอนในระดับ : A Level , GCSE , EFL  โดยเน้นวิชา Mathematics, Further Mathematics, Physics, Chemistry, Biology,Accounting, Business Studies, Art, Music, Humanities, PE, DT, Cambridge KET, PET และ  IELTS examinations.

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำ Boarding School UK   / รับทั้งนักเรียนชายหญิง

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (1 ปี มี 3 เทอม) 

Years 5 และ 6 £6400 ต่อเทอม หรือ ประมาณ 320,000 บาท

Year 7, 8 และ 9 £7400 ต่อเทอมหรือ ประมาณ 370,000 บาท

Year 10 ขึ้นไป  £8400 ต่อเทอม หรือ ประมาณ 420,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าเรียนและค่าหอพัก อาหาร ซักรีด หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ทัศนศึกษา

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน 200 ปอนด์ ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว หากเดินทางไปเรียนหลังจากเปิดเทอม หรือ กลับก่อนปิดเทอม มีค่า administration 50 ปอนด์

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Chase Grammar School

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
 3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน
 4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
 5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
 6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
 7. ขอวีซ่าอังกฤษ
 8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม

 Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Chase Grammar School

ที่โรงเรียนมีศูนย์การเรียนนานาชาติ จะรับนักเรียนที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือนักเรียนที่รู้ภาษาอังกฤษเพียง เล็กน้อย โดยนักเรียนจะเรียนเป็นคลาสเล็กเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษา อังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนมีการสอนหลักสูตร EFL ด้วย ในเทอมแรกของการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่จะผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นแรก นั่นคือ The Cambridge University Key English Test ต่อมาจะพัฒนาไปเป็น PET ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรใบแรกและจะสามารถเข้าสู่การสอบ IELTS ได้

กิจกรรมพิเศษ Chase Grammar School

หลักสูตรของโรงเรียนได้รวมกิจกรรมพิเศษไว้ด้วย ได้แก่ การจัดทริปทัวร์ต่างๆ สำหรับนักเรียน กิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา การเต้น การแสดงละคร และการแสดงดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักเรียนต่างชาติมาเยี่ยมชมโรงเรียนทุกปี เราจึงจัดทริปภาษา ทริปประวัติศาสตร์ และทริปสกี เป็นต้น

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com