Home เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ Cavendish School of English

Cavendish School of English เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำของเมือง Bournemouth มีความปลอดภัยเหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป โรงเรียนอยู่ในชาญเมือง นักเรียนสามารถเดินไปยังย่านใจกลางเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพียงไม่ กี่นาที อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากชายหาดด้วย ทางสถาบันมีอุปกรณ์การเรียนครบครัน Cavendish มีคอร์สภาษาอังกฤษมาตราฐานสูงช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่าง สนุกสนาน ได้เรียนรู้หลักไวยกรณ์ เพิ่มพูนคำศัพท์ พัฒนาการอ่านและการเขียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจได้เป็นอย่างดี

Description

Cavendish School of English, Bournemouth

Cavendish School Of English

ก่อตั้งในปี 1983 เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 25 ปี มีอาคารเรียนที่สวยงามอยู่ในย่านชาญเมืองบอร์ธมัธ เมืองที่มีความร่มรื่นแถบชายฝั่งทางใต้ของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เหมาะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการผ่อนคลายจากการเรียน

Cavendish School of English เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำของเมือง Bournemouth มีความปลอดภัยเหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป โรงเรียนอยู่ในชาญเมือง นักเรียนสามารถเดินไปยังย่านใจกลางเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพียงไม่ กี่นาที อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากชายหาดด้วย ทางสถาบันมีอุปกรณ์การเรียนครบครัน Cavendish มีคอร์สภาษาอังกฤษมาตราฐานสูงช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่าง สนุกสนาน ได้เรียนรู้หลักไวยกรณ์ เพิ่มพูนคำศัพท์ พัฒนาการอ่านและการเขียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นโรงเรียนภาษาชั้นนำของเมือง เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 25 ปี
 • โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สวยงาม บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สร้างความผ่อนคลายแก่นักเรียน
 • มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ครบครัน
 • ครูผุ้สอนมีคุณภาพ และมีประสบการณ์
 • มีหลักสูตรทีมีมาตราฐานสูง ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม
 • โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเมือง อยู่ไม่ไกลจากชายหาด ร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้ง
 • 30 ห้องเรียนที่ทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 12 คนต่อห้อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

Adult Courses

เป็นหลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ของตนเองให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน แต่ละหลักสูตรมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมของ ผู้เรียน เหมาะกับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป การเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 1-50 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม

 • General English Courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียน ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะการฟัง พุด อ่าน และเขียนรวมไปถึงทักษะทางด้านไวกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้แล้วหลักสูตรของ Cavendish ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 1-50 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น

– General English Courses เรียน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ // 15 Hr/Wk.
– Intensive English Courses เรียน 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ // 18.8 Hr/Wk.
– Super Intensive English Courses เรียน 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ // 22.5 Hr/wk.

 • Cambridge and Exam Preparation Courses เป็นหลักสูตรที่รวบรวมวิชาเรียนภาษาอังกฤษและมุ่งเน้นวิชาเสริมเกี่ยวกับ เทคนิคการทำข้อสอบ รวมไปถึงเป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อสอบ IELTS การเรียนจะเป็นลักษณะการจำลองห้องเรียนเป็นเหมือนสนามสอบ มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆในการสอบมาใช้ได้ในสถาณการณ์จริง เป็นการสร้างคาวมมั่นใจให้นักเรียนว่าจะสามารถทำข้อสอบได้และได้คะแนนตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 13 สัปดาห์ เรียน 25 บทเรียนต่อสัปดาห์(18.8Hr/Wk.) มีระดับภาษาตั้งแต่ Intermediate to Advance
 • Business and Professional Courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักบริหารหรือนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจและการ บริหารจัดการ หลักสูตรจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะทางการบริหารจัดการ เน้นเทคนิคการวิเคราะห์และการพัฒนาธุรกิจ ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 1-50 สัปดาห์ เรียน 25 บทเรียนต่อสัปดาห์(18.8 Hr/Wk.) มีระดับภาษาตั้งแต่ Intermediate to Advance
 • One to One English Language Tuition เป็นโปรแกรมการ เรียนแบบรายบุคคล เรียนติวเข้มแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนครูผู้สอนจะออกแบบการสอนให้เข้ากับนัก เรียนมากที่สุด จะทำให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนและมีความมั่นใจในการเรียนมากยิ่ง ขึ้น ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 1-48 สัปดาห์ เรียน 10-30 บทเรียนต่อสัปดาห์(บทเรียนละ 1 ชั่วโมง) รับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

Junior Courses

เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมนานาชาติ รับนักเรียนช่วงอายุ 10-18 ปี มีการผสมผสานการเรียนและการทำกิจกรรมเข้าด้วยกัน การเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 2-10 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม นักเรียนจะพักอยู่กับโฮมสเตย์และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี

 • Summer Camps เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไปพร้อม กับการทำกิจกรรม และท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ นักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า ได้พบเพื่อนใหม่จากนานาชาติ รับนักเรียนช่วงอายุ 10-18 ปี ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 1-10 สัปดาห์ ชั่วโมงเรียนเฉลี่ย 13.3 Hr/Wk. เปิดเรียน ทุกๆวันอาทิตย์ในช่วง 15 Jun – 30 Aug 2014
 • Intensive Courses เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กกับนักเรียนเพื่อสอบหรือเข้าเรียน โรงเรียนในอังกฤษหรือโรงเรียนานาชาติ หลักสูตรมีความเข้นข้น ต่อเนื่อง เน้นบทเรียนมากกว่าการทำกิจกรรม รับนักเรียนอายุ 15-18 ปี ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2 สัปดาห์ประกอบด้วย 55 บทเรียนหรือประมาณ 36.7Hr/Wk. เปิดเรียน13 Jul 2014 (หรือทุกๆ2 สัปดาห์จากนี้)
 • Football Camps เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาและการเล่นกีฬาฟุตบอลเข้าด้วยกัน รับนักเรียนอายุ 10-17 ปี ระยะเวลาเรียน 2 สัปดาห์ แบ่งเป็นการเรียนภาษา 36 บทเรียนและ 24 ชั่วโมงสำหรับฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลกับโค้ทที่มีคุณภาพจากสโมสรฟุตบอลดังของ เมือง และก่อนจบคอร์สจะมีการลงแข่งขันระหว่างนักเรียนและผู้ที่จบหลักสูตรนี้ไป แล้ว เปิดเรียน 03-16 Aug และ 17-30 Aug 2014
 • Adventure Camps เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียน ที่ต้องการเรียนภาษาและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน ลักษณะโปรแกรมเปรียบเสมือนการเข้าค่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม การพจญภัยต่างๆ นักเรียนจะได้ความรู้จากการเรียนภาษาและได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่าในการทำ กิจกรรมร่วมกันเป็นทีม รับนักเรียนอายุ 10-18 ปี ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2 สัปดาห์ เรียน 22 บทเรียนต่อสัปดาห์หรือประมาณ 13.3Hr/Wk. เปิดเรียนช่วง 03-16 Aug, 10-23 Aug, 17-30 Aug และ 24 Aug-06 Sep 2014

Group Courses

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนและการทำกิจกรรมไว้ร่วมกัน และเสริมด้วยการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นการเรียนแบบกรุ๊ป (ทางโรงเรียนสมารถออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับคณะของนักเรียนตามความต้องการและ ความเหมาะสม) ลักษณะการเรียน ในวันแรกจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาเพื่อจัดสรรคนักเรียนให้เรียนในชั้นเรียน ที่เหมาะสม ช่วงเข้าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ และช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมในชั้นเรียน รวมไปถึงการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่หลังเลิกเรียน เป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมมากในช่วงฤดูร้อน Group Courses แบ่งออกเป็น

 • Adult Group Courses รับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • Junior Group Courses รับนักเรียนอายุ 7-18 ปี

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน
 • มีห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wifi ไว้บริการนักเรียน
 • บริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียน
 • การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้รร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้ง
 • มีห้องสมุดสำหรับบริการนักเรียน
 • มีพื้นที่ทำหรับจัดกิจกรรม และห้องฉายภาพยนต์

ที่พัก

 • Homestay พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษและนักเรียนที่ มีอายุน้อย นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยในตัว
 • Student Residence ห้องพักสำหรับนักเรียนต่างชาติ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ รับนักเรียนอายุมากว่า 18 ปี

 

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com