Home มัธยมออสเตรเลีย เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Canterbury College

Canterbury College เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเดินตามความฝันในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีอาชีพที่ต้องการได้ กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนที่มีหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นเลิศทางกีฬา วัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ นักเรียนจะได้รับการศึกษาระดับสูงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่ส่งเสริมทัศนคติทางบวกในเรื่องเรียน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน

Canterbury College ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ การสนับสนุน และความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถในแต่ละทักษะ ไปสู่ระดับสูงที่สุด 

Description

Canterbury College

Canterbury College เริ่มก่อตั้งปี 1987 บนพื้นที่สวยงามซึ่งภายในบริเวณโรงเรียนสามารถเห็นแม่น้ำ Logan เป็นหนึ่งในโงเรียนชั้นนำของรัฐควีนแลนด์ ที่เริ่มเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับชั้นมัธยม

Canterbury College

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

การสร้างแรงบันดาลใจให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของพวกเขา โดยการให้การศึกษาที่ดีทีสุดที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมัธยมที่ ออสเตรเลีย 

ที่ตั้ง Old Logan Village Road , Waterford , Queenland 4133 , Australia 

เปิดสอนในระดับ อนุบาล- Year 12 

ประเภทโรงเรียน Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง 

จำนวนนักเรียน 1,200  คน 

จุดเด่น

Canterbury College เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเดินตามความฝันในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีอาชีพที่ต้องการได้ กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนที่มีหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นเลิศทางกีฬา วัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ นักเรียนจะได้รับการศึกษาระดับสูงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่ส่งเสริมทัศนคติทางบวกในเรื่องเรียน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน

Canterbury College ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ การสนับสนุน และความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถในแต่ละทักษะ ไปสู่ระดับสูงที่สุด 

ที่ตั้งของโรงเรียน

Canterbury College ตั้งอยู่ในเมืองวอเตอร์ฟอร์ด ในรัฐควีนสแลนด์ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองบริสเบนและเมืองโกลโคส การเดินทางไปยังเมืองบริสเบน และโกลโคส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใกล้ๆ โรงเรียนมีห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักเรียนสามารถขึ้นรถประจำทางทางหน้าโรงเรียนไปยังชายหาดของเมืองบริสเบน หรือ เมืองโกลโคสได้

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

 • ค่าเทอมปีละ 19,100   เหรียญ หรือประมาณ 573,000 บาท (Year 7-9 )
 • ค่าเทอมปีละ 19,250   เหรียญ หรือประมาณ 577,500 บาท (Year 10-12)
 • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 11, 739 เหรียญ (สำหรับ 43  สัปดาห์)หรือประมาณ  352,170 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพประมาณ 492 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 24,600 บาท
 • ค่า Enrollment Bond 750 เหรียญ หรือประมาณ 22,500 บาท
 • ค่า Computer Levy 400 เหรียญ หรือประมาณ 12,000 บาท
 • ค่า Book Hire 405  เหรียญ หรือประมาณ 12,150  บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 เหรียญ  เท่ากับ 30  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวม ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าเรียนพิเศษ ค่าสอบ ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( ประมาณปีละ 13,000-16,000 เหรียญ) ชุดนักเรียน ค่ากิจกรรมพิเศษ

การเปิด-ปิด เทอมCanterbury College

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนธันวาคม โดยจะมีวันหยุดช่วงสั้นๆ ระหว่างช่วงต่อภาคการศึกษาและวันหยุดประจำภาคฤดูร้อนในเดือนธันวาคมและเดือน มกราคม

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม คือ

 • เทอม 1 ปลายมกราคม – เมษายน
 • เทอม 2 พฤษภาคม- กรกฎาคม
 • เทอม 3 สิงหาคม- ตุลาคม
 • เทอม 4 ตุลาคม- ธันวาคม

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

บ้านพัก Canterbury College โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย คานเทอเบอรี่ คอลเลจ

Canterbury College โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย คานเทอเบอรี่ คอลเลจ   จะพักกับบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เป็นบ้านที่ได้รับการตรวจสอบ และติดตามอยู่เสมอ ว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สะอาด และเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนจะมีห้องเป็นของตนเอง พร้อมเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเรียนหนังสือ นักเรียนจะทำเฉพาะช่วยเหลืองานบ้านเบา ๆ หรือ ดูแลห้องของตนเองให้สะอาด เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมกับบ้านโฮมสเตย์

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 14 ปี จะต้องพักอยู่กับญาติสนิท เท่านั้น

การเดินทางไปโรงเรียน ทำได้โดยการเดิน หรือจักรยาน หรือโดยนั่งรถประจำทางระยะสั้นๆ บ้านโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่มีลูกๆ ที่เข้าเรียนที่ Canterbury College และบ้านพักโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการตรวจสอบ Working with Children Check และได้รับ Blue Card จาก  the Commission for Children, Young People and Child Guardian (CCYPCG).

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องเรียนปรับอากาศ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีและศิลปะ
 • เลานจ์สำหรับนักเรียนไว้พักผ่อนนอกเวลาเรียน
 • อินเตอร์เน็ตและ Wi – Fi Free
 • ห้องสมุดสำหรับนักเรียนไว้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ 2 ห้อง
 • ศูนย์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
 • ศูนย์จัดนิทรรศการ
 • โรงยิมเนเซียม
 • แลปท๊อปและแทบเลต
 • โรงอาหาร 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ พร้อมอาจารย์ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการบ้านและการทำรายงาน หากนอกเวลาเรียน นักเรียนสามารถสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้โดยการส่งอีเมล ตลอดเวลา 

กิจกรรมพิเศษ

COMPETITION PARTICIPATION 

Junior Associated Schools Sport (JTAS) The Associated Schools Sport (TAS) 
Public Speaking  Leadership Training 
UNSW Academic Competitions  Debating 
Gifted and Talented program  Mooting 

SPECIAL ACTIVITIES      

Strings Ensemble  Instrumental and choral programme 
Drama and Musical productions  Leadership Training 
Vocational Education and Training Courses  Drama and Public Speaking 
Gifted and Talented program  School Musical 
Chess  Youth Theatre  

SPORT 

Australian Rules Football  Athletics 
Volleyball  Basketball 
Cross Country  Netball 
Equestrian  Rowing
Hockey  Rugby 
Soccer  Softball 
Swimming  Tennis 

เกณฑ์การรับเข้าเรียน ระดับภาษาอังกฤษ

Year Level IELTS TOEFL

4 – 6

 

1

7 – 9 

 

450

10 – 12 

5.5 

500 

การเดินทางจากประเทศไทย

บินตรงโดยสายการบินไทย ไปยังเมืองบริสเบน  แล้วเดินทางโดยรถยนต์ ไปยังเมืองวอเตอร์ฟอร์ด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากสนามบินนานาชาติบริสเบน ทาง Canterbury College    โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย คานเทอเบอรี่ คอลเลจ มีบริการรับนักเรียนที่สนามบิน

เรียนสถาบัน Diploma ที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com