Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Birkenhead College

Birkenhead College  โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด  Top Ten โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประวัติผลการเรียนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College มีชื่อเสียงในด้านการกีฬา วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College มีชื่อเสียงในด้านการเป็นโรงเรียนที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี (Caring School)

การประสบความสำเร็จในการเรียนจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าขาดระเบียบวินัย ซึ่งทางโรงเรียนมีความเชื่อในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม แต่ก็อยู่ในกฎระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

Description

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Birkenhead College

Birkenhead College  โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด  Top Ten โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประวัติผลการเรียนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ที่ตั้ง

เมือง Birkenhead , North Shore เดินทางจากศูนย์กลางโอ๊คแลนด์ไป 15 นาที

ที่โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College เราสร้างแรงบรรดาลใจอย่างมากมายที่จะนำพานักเรียนของ โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของแต่ละคน

ทางโรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College ให้ความสำคัญอย่างที่สุด ทางด้านวิชาการ ความเข้าใจและความมั่นใจในตัวเอง การมีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College มีชื่อเสียงในด้านการกีฬา วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College มีชื่อเสียงในด้านการเป็นโรงเรียนที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี (Caring School)

การประสบความสำเร็จในการเรียนจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าขาดระเบียบวินัย ซึ่งทางโรงเรียนมีความเชื่อในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม แต่ก็อยู่ในกฎระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

ประเภทโรงเรียน  สหศึกษา

โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 9 – Year  13  นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนมีศูนย์ภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College

โรงเรียนมัธยมเบอเคนเฮด Birkenhead College มีโปรแกรม Language Support (ESOL) ที่จะสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในห้องที่เหมาะสม มีนักเรียนจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาอย่างรวดเร็ว

การปฐมนิเทศ Orientation Program

ในวันแรกของการเรียน นักเรียนจะได้สอบภาษาอังกฤษ เพื่อจัดความเหมาะสมของห้องเรียนให้ และจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาพาเดินชมโรงเรียน พร้อมกับพบหัวหน้าคณะ ที่จะเป็นที่ปรึกษาและดูแลนักเรียนต่อไป นอกจากนั้นก็จะเป็นการแนะนำเรื่องการเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน การลงทะเบียนเรียน การขึ้นรถ หรือ เดินทางไปกลับโรงเรียน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนิวซีแลนด์ ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก ทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปเที่ยวชมรอบๆ เมืองโอ๊คแลนด์ อีกด้วย

บ้านพัก

นักเรียนจะพักกับบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เป็นบ้านที่ได้รับการตรวจสอบ และติดตามอยู่เสมอ ว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สะอาด และเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนจะมีห้องเป็นของตนเอง พร้อมเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเรียนหนังสือ นักเรียนจะทำเฉพาะช่วยเหลืองานบ้านเบา ๆ หรือ ดูแลห้องของตนเองให้สะอาด เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมกับบ้านโฮมสเตย์  หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีความไม่พอใจบ้านโฮมสเตย์ แจ้งให้โรงเรียนเปลี่ยนให้ได้

นักเรียนจะมีอาหาร 3 มื้อ ตลอดการพักกับบ้านโฮมสเตย์

การเดินทางไปโรงเรียน ทำได้โดยการเดิน หรือจักรยาน หรือโดยนั่งรถประจำทางระยะสั้นๆ

การเดินทางจากประเทศไทย

บินตรงโดยสายการบินไทย

ค่าเรียน

ปีละ 13,300 เหรียญ บ้านพักโฮมสเตย์ 250 เหรียญ ต่อสัปดาห์ ( ถ้าอายุน้อยกว่า 14 ปี ) และ 240 เหรียญต่อสัปดาห์ถ้ามากกว่า 14 ปี

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com