Home มหาวิทยาลัยอังกฤษ เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ Aston University

Aston University เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยสาธารณะ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ นักศึกษาทุกคนจะได้รับการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ การศึกษาที่ดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับการเรียนการสอนในระดับ Gold ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด มหาวิทยาลัยติด TOP RANKED ของอังกฤษในหลายสาขาวิชา ได้แก่ Business, Marketing และ Engineering นักเรียนที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร Pathway เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดย Kaplan International College (KIC) London ได้ร่วมมือกับ Aston University เปิดสอนหลักสูตรที่มีชื่อเสียงใน 3 สาขา ได้แก่ Business and Finance, Engineering และ Marketing and Media โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Aston University ได้

Description

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Aston University

ที่ตั้ง: Aston St, Birmingham B4 7ET, UK

Aston University เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยสาธารณะ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ ในปี 1895 แอสตันเริ่มจากการเป็นโรงเรียนเทคนิคของเทศบาลเบอร์มิงแฮม และพัฒนามาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งแรกของสหราชอาณาจักรในปี 1956

เมื่อมาเรียนที่ Aston University นักศึกษาทุกคนจะได้รับการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ การศึกษาที่ดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับการเรียนการสอนในระดับ Gold ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ Aston มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและอุทิศตนเพื่อการสอนที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น นักศึกษาทุกคนจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม

Aston University Raked in UK

 • GOLD AWARD FOR TEACHING (Teaching Excellence Framework 2017)
 • TOP 15 IN THE UK FOR MARKETING (Complete University Guide 2019)
 • TOP 20 IN THE UK FOR BUSINESS STUDIES (Times and Sunday Times Good University Guide 2018)
 • TOP 25 IN THE UK FOR BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (Complete University Guide 2019)
 • TOP 30 IN THE UK FOR ELECTRONIC & ELECTRICAL ENGINEERING (Guardian University Guide 2019)
 • TOP 30 IN THE UK FOR MECHANICAL ENGINEERING (Complete University Guide 2019)
 • TOP 20 IN THE UK FOR STUDENT EXPERIENCE (Times and Sunday Times Good University Guide 2018)
 • TOP 25 IN THE UK FOR GRADUATE EMPLOYABILITY (QS Graduate Employability World Rankings 2018)

Kaplan International College (KIC) London ได้ร่วมมือกับ Aston University เปิดสอนหลักสูตรที่มีชื่อเสียงใน 3 สาขา ได้แก่ Business and Finance, Engineering และ Marketing and Media

หากสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่ Aston University หลักสูตร Pathway จะช่วยให้คุณเข้าศึกษาต่อใน Aston University ได้ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น มีความเข้าใจในวิชาที่สำคัญ ทักษะการเรียน และความรู้ภาษาอังกฤษ ถ้าสอบผ่านในระดับที่กำหนด ก็จะได้รับการตอบรับเข้ารเรียนจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีที่ 2 หรือปริญญาโทที่ Aston University

ระดับปริญญาตรี
International Year One: Business and Finance, Engineering, Marketing and Media

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย IYO นี้มีเนื้อหาคล้ายกับการเรียนระดับปริญญาตรีปีแรก ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาการเรียนไปสู่ปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย Aston University ได้

IYO in Business:
BSc (Hons) Accounting and Finance
BSc (Hons) Business and Management
BSc (Hons) Marketing

IYO in Engineering:
BEng (Hons) Design Engineering
BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
BEng (Hons) Mechanical Engineering

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • ต้องมีคะแนนสอบ UKVI IELTS 4.0 ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเรียน 7 – 15 เดือน ขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS
 • ค่าเรียนเริ่มต้นที่ £14,780

ระดับปริญญาโท
Pre-Master’s: Business and Finance, Marketing and Media

หากเรียนจบในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อยสามปีขึ้นไป หรือเทียบเท่า แต่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ Aston University นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตร Pre-Master’s ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ในระดับที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Aston University

 • MSc Accounting and Finance
 • MSc Business and Management
 • MSc Business Analytics
 • MSc Business Economics and Finance
 • MSc Business Psychology
 • MSc Entrepreneurship
 • MSc Finance
 • MSc Human Resource Management
 • MSc Information Systems and Business Analysis
 • MSc International Accounting and Finance
 • MSc International Business
 • MSc Investment Analysis
 • MSc Strategic Marketing Management
 • MSc Strategy and International Business
 • MSc Supply Chain Management
 • MSc Work Psychology and Business

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • ต้องมีคะแนนสอบ UKVI IELTS 4.5 ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเรียน 6 – 15 เดือน ขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS
 • ค่าเรียนเริ่มต้นที่ £17,490

เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center: 02-0960871-2 , 086-3064102, 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com