Home เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา ALCC American Language

ALCC American Language เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 40 ปี สถาบันได้พัฒนาวิธีการสอนและคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและง่ายที่จะเรียนรู้ ในทุกๆ กิจกรรมจะออกแบบให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในชั้นเรียนจะมีนักเรียนนานาชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลกจึงทำให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จึงทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและที่ ALCC ยังมีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เรียนภาษาจนถึงเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในแบบอเมริกันคู่ไปกับการฝึกภาษา เพื่อที่จะประสบผลสำเร็จในอนาคตได้ตามที่หวัง

Description

เรียนภาษาที่อเมริกา ALCC American Language

เป็นเวลามากกว่า 40 ปีที่โรงเรียน ALCC American Language พัฒนาวิธีการสอนและคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและง่ายที่จะเรียนรู้ ในทุกๆกิจกรรมจะออกแบบให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในชั้นเรียนจะมีนักเรียนนานาชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลกจึงทำให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จึงทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและที่ ALCC ยังมีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เรียนภาษาจนถึงเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในแบบอเมริกันควบคู่ไปกับการฝึกภาษา เพื่อที่จะประสบผลสำเร็จในอนาคตได้ตามที่หวัง

ที่ตั้ง: 229 W 36th St, New York, NY 10018, USA

จุดเด่นของ ALCC

 • บรรยากาศการเรียนที่สถาบัน นักเรียนจะได้พบกับเพื่อนๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • โรงเรียนภาษาอังกฤษ ALCC ตั้งอยู่ในเมืองที่น่าอยู่ นักเรียนสามารถเข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายได้
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีการให้คำปรึกษาส่วนตัวแก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • ออกแบบการเรียนให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างรวดเร็ว
 • จัดหาที่พักที่มีคุณภาพสูงสุด และแน่ใจว่าจะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
 • ทางสถาบันคัดสรรอาจารย์ผู้สอน ที่มีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือ และพร้อมที่จะรับฟังนักเรียนอยู่เสมอ
 • นักเรียนมีส่วนร่วม พูดคุยและร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นวิธีที่จะให้นักเรียนใด้พัฒนาภาษาอังกฤษได้รวดเร็วที่สุด
 • นักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อจัดหาห้องเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้
 • ใช้สื่อการสอนทาง Multimedia และ Internet
 • นักเรียนใช้ อินเตอร์เน็ต ได้ฟรี

ที่พัก

 • Westside YMCA
  ห้องเดี่ยว ค่าที่พัก $450 ต่อสัปดาห์
  ห้องคู่ ค่าที่พัก $650 ต่อสัปดาห์ (ราคาต่อห้อง)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Practical English as a Second Language (ESL) มีทั้งหมด 8 ระดับ เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้รับการปรับปรุงทักษะการติดต่อสื่อสารภาษา อังกฤษอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสถานกาณ์ประจำวัน สามารถเลือกเรียนได้ 18 / 21 / 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสามารถเลือกวิชาเลือกได้ดังนี้
  – Communication Skills
  – Writing
  – Business English
  – Accent Reduction
  – Current Events
  – American Literature

 • TOEFL iBT Preparation  หลักสูตร Test of English as a Foreign Language (TOEFL) นั้นสามารถวัดระดับความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อที่จะใช้คะแนนสอบไปสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดา ในหลักสูตรจะพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และจะมีการสอบในทุกสุดสัปดาห์หลังจากที่เรียนผ่านระบบดิจิตอลของโรงเรียน

 • English for Business เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ แบ่งออกเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการเรียนรู้ภาคการฝึกปฏิบัติเหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

เรียนภาษาที่ประเทศอเมริกา กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com