Home มัธยมอังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ Adcote School for Girls

Adcote School for Girls ก่อตั้งเมื่อปี 1907 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ มากว่า 100 ปี  เปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 5 – 18 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ที่ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 300 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกสบายต่อการเดินทาง โดยปัจจุบันมี 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมือง Shrewsbury ทั้ง 2 แห่ง โดย Shrewsbury เป็นเมืองในเขต Shropshire ซึ่งมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจึงมักมักเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียน มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองนี้ และยังได้รับรางวัลด้านเมืองที่มีดอกไม้สวยงาม ตึกอาคารที่คงไว้ซึ่งศิลปะดั้งเดิมโดยตัวอาคารมีสีขาวดำและถนนเล็กโดยรอบ ซึ่งเป็นบรรยากาศของเมืองดั้งเดิมที่มีความสวยงาม และมีแม่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลต่างๆมากมาย เช่น Shrewsbury Flower Show , Annual Darwin Festival , Shrewsbury Folk Festival

Description

Adcote School for Girls (Boarding)

Adcote School for Girls โรงเรียนมัธยมอังกฤษ โรงเรียนประจำ

Adcote School for Girls โรงเรียนมัธยมอังกฤษ

Adcote School for Girls ก่อตั้งเมื่อปี 1907 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ มากว่า 100 ปี  เปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 5 – 18 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ที่ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 300 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกสบายต่อการเดินทาง โดยปัจจุบันมี 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมือง Shrewsbury ทั้ง 2 แห่ง โดย Shrewsbury เป็นเมืองในเขต Shropshire ซึ่งมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจึงมักมักเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียน มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองนี้ และยังได้รับรางวัลด้านเมืองที่มีดอกไม้สวยงาม ตึกอาคารที่คงไว้ซึ่งศิลปะดั้งเดิมโดยตัวอาคารมีสีขาวดำและถนนเล็กโดยรอบ ซึ่งเป็นบรรยากาศของเมืองดั้งเดิมที่มีความสวยงาม และมีแม่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลต่างๆมากมาย เช่น Shrewsbury Flower Show , Annual Darwin Festival , Shrewsbury Folk Festival

ที่ตั้ง :โรงเรียน Adcote School for Girls ตั้งอยู่ที่เมือง Shrewsbury ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เดินทางจากสนามบิน Heathrow ในเมืองลอนดอน
เปิดสอนในระดับ : Year 4-13

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำ  / รับเฉพาะนักเรียนหญิง

จุดเด่น: โรงเรียนมัธยมดังในอังกฤษ โดดเด่นด้านวิชาการ Adcote School for Girls ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 12 ในระดับประเทศ สำหรับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ A-Level   นอกจากนั้นในปี 2011 – 2012 นักเรียนจากโรงเรียน Adcote School for Girls สามารถสอบผ่านในระดับ GCSE ได้ถึง 100% เต็ม และกว่า 60% ในระดับ A-Level สามารถสอบได้คะแนนเฉลี่ย A*-A

จำนวนนักเรียน : 190 คน
จำนวนนักเรียนประจำ : 60 คน

เหตุผลของการเลือกโรงเรียนหญิงล้วน

โรงเรียนหญิงล้วนได้รับการให้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ สำหรับการเรียนที่มีความเป็นเลิศ จากผลการวิจัยพบว่าการเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนเพิ่มความมั่นใจ และทำให้นักเรียนพัฒนาและมีความมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้น

บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาต่อ การเลือกอาชีพ การเลือกมหาวิทยาลัย การสมัคร UCAS การฝึกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนะนำหลักสูตรการเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเราทุกคนสามารถได้ตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

การบริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนของเรามีจุดเด่นของการให้บริการนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด มีบริการ รับ-ส่งที่สนามบิน ลอนดอนและเบอร์มิ่งแฮม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติของเรามีความเชียวชาญและมีประสบการณ์ ที่จะคอยพบปะพูดคุยได้ทุกๆเรื่อง อีกทั้งเรายังจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกด้วย

ทุนการศึกษา

ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาทางด้านวิชาการ กีฬา และดนตรีให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ โดยจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของโรงเรียน

หอพัก

เรามีหอพัก 3 แห่ง โดย 2 แห่งตั้งอยู่ในอาคารเรียนสำหรับนักเรียน Year 4-9 โดยแชร์ห้องละ 3-4 คน และหอพักหลังใหม่ (Aston Hall) สำหรับนักเรียน Year 10-13 เป็นห้องพักคู่ที่มีห้องน้ำในตัวพร้อมทั้งห้องพักผ่อนและห้องครัว รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า โดยหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัหอยู่และคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

หอพักมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ คือ เปิดให้นักเรียนอยู่ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน (Half-term break) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ มากมายหลังเลิกเรียน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา เช่น ขี่ม้า พายเรือ ว่ายน้ำ เทนนิส แบตมินตัน ดนตรี หรือการแสดง รวมถึงทริปการท่องเที่ยวในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

การบริการด้านการรักษาพยาบาล

พนักงานของโรงเรียนทุกคนได้รับการฝึกการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น รวมถึงครูทุกคนได้รับการฝึกการรักษาความปลอดภัยมาตราฐาน สำหรับเด็กนักเรียนแต่ละคนจะมีบันทึกประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ และทางเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหอพักจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยนี้ตลอดเวลาที่นักเรียนเรียนอยู่ หากนักเรียนจำเป็นต้องพบแพทย์ทางเจ้าหน้าที่จะนำแพทย์มาที่โรงเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อปี ( 3 เทอม) : 2020/2021

ค่าเทอม มีรายละเอียดดังนี้

Year 7-13  ค่าเทอม 35,100 ปอนด์ ต่อปี หรือ ประมาณ 1,474,200 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Admin Fee 200 ปอนด์ ต่อปี หรือ ประมาณ 8,400 บาท

Refundable deposit 1,500 ปอนด์ ต่อปี หรือ ประมาณ 63,000 บาท

Uniform 500 ปอนด์ ต่อปี หรือ ประมาณ 21,000 บาท

Transfers 300 ปอนด์ ต่อปี หรือ ประมาณ 12,600 บาท

Weekend Activities 900 ปอนด์ ต่อปี หรือ ประมาณ 37,800 บาท

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 42  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

  1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
  3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน 1,000 ปอนด์
  4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
  5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
  6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
  7. ขอวีซ่าอังกฤษ
  8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอังกฤษ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com