วีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ Post-Study Work Visa

รู้หรือไม่ หากเรียนที่นิวซีแลนด์ แล้วจบการศึกษาจากนิวซีแลนด์และได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับรองตามคุณสมบัติของ NZQA จะสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ได้ ในช่วงระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี ซึ่งสามาถทำงานได้เกือบทุกอย่างในนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนและหลักสูตรที่เรียน มาดูกันค่ะว่าถ้าอยากได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เงื่อนไขในการสมัครขอ Post-Study Work Visa

 • ต้องเรียนที่นิวซีแลนด์
 • ต้องเรียนในหลักสูตรระดับ 4 หรือสูงกว่า ที่ได้รับรองตามคุณสมบัติของ NZQA
 • ถ้าเรียนในระดับ 7 หรือสูงกว่านั้น ต้องเป็นหลักสูตรที่ระยะเวลาเรียน 30 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ถ้าเรียนในระดับ 4, 5, 6 ต้องเป็นหลักสูตรที่ระยะเวลาเรียน 60 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ เรียน 2 ระดับ แต่ละระดับต้องเป็นหลักสูตรที่ระยะเวลาเรียน 30 สัปดาห์ขึ้นไป และระดับของวุฒิการศึกษาสุดท้ายต้องสูงกว่าครั้งแรก
 • หากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESOL) จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่านี้ได้

ถ้าอยากทำงานนานขึ้นต้องทำอย่างไร?

สามารถสมัครขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบอื่นได้ เฉพาะในกรณีที่มีคุณสมบัติอื่นในนิวซีแลนด์ ดังนี้

 • เรียนเป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
 • อยู่ในระดับที่สูงกว่าวุฒิการศึกษาที่เคยได้รับวีซ่าครั้งก่อน

ระยะเวลาวีซ่าที่จะได้รับของ Post-Study Work Visa

ระยะเวลาวีซ่าทำงานหลังเรียนที่จะได้รับเป็นระยะเวลา 1, 2 หรือ 3 ปีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหลักสูตรที่ศึกษาและเมืองที่เลือกเรียน

เรียนที่เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland)

หากเรียนหลักสูตรในระดับ 4, 5, 6 และได้รับวุฒิการศึกษาใน ระดับ 4 – 6 จำนวน 1 วุฒิการศึกษา ในระหว่างเวลา 2 ปี จะสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ได้ 1 ปี

หากเรียนปริญญาตรี ระดับ 7 หรือสูงกว่า จะสามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ได้เป็นเวลา 3 ปี

หากมีประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ระดับ 7 จะสามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 1 ปี และสามารถสมัครงานได้อีก 1 ปี ถ้าอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับองค์กรวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ครู ต้องการประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับใบรับรองการฝึกเต็มรูปแบบ

เรียนนอกเมืองโอ๊คแลนด์

หากมีวุฒิการศึกษาที่ยอมรับได้ซึ่งเรียนจบจากเมืองอื่นในนิวซีแลนด์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะสามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ ได้เป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี และถ้าสำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาของวีซ่าจะเท่ากับผู้ที่เรียนในเมืองโอ๊คแลนด์

หากเรียนหลักสูตรในระดับ 4, 5, 6 และได้รับวุฒิการศึกษาใน ระดับ 4 – 6 จำนวน 1 วุฒิการศึกษา ในระหว่างเวลา 2 ปี ถ้าเรียนจบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ได้ 2 ปี แต่ถ้าเรียนจบหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ได้ 1 ปี

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์จะสามารถรองรับวีซ่าของคู่ครองและบุตรได้ โดยวีซ่าที่สามารถรับรองให้ได้ ได้แก่

 • วีซ่าทำงานแบบเปิดสำหรับคู่ครอง
 • วีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับคู่ครองและบุตร
 • วีซ่านักเรียนสำหรับบุตร

ซึ่งวีซ่าที่คู่ครองและบุตรจะได้รับจะมีระยะเวลาวีซ่าเท่ากับระยะเวลาวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ที่ได้รับ

เรื่องน่ารู้

 • สามารถสมัครวีซ่านี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะสำเร็จการศึกษาในระดับที่สอง ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่สามารถให้บริการทางเพศในเชิงพาณิชย์ หรือดำเนินการ หรือลงทุนในธุรกิจในนิวซีแลนด์ได้
 • หากสำเร็จการศึกษานอกโอ๊คแลนด์ก่อนสิ้นปี 2564 จะได้รับวีซ่าทำงาน 2 หรือ 3 ปี
 • คู่ครองสามารถสมัครวีซ่าทำงาน และบุตรก็สามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในฐานะนักเรียนในประเทศ

หากน้องๆ คนไหนที่กำลังเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ หรือวางแผนจะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ศึกษาข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบนิวซีแลนด์ให้เรียบร้อย จะได้ทราบวางแผนการขอวีซ่าและการทำงานในอนาคตได้ หากยังไม่ทราบว่าเรียนหลักสูตรไหน เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้บ้าง ดูข้อมูลสถาบันต่างๆ ได้ ที่นี่ เลย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

สนใจสอบถามข้อมูลเรียนต่อนิวซีแลนด์ได้ที่ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE