จำนวนนักเรียนต่างชาติ Overseas students in USA up in 2016 Q4

จำนวนนักเรียนต่างชาติ ในอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

ข้อมูลจาก Immigrations and Customs Enforcement (ICE) แสดงให้เห็นว่า จำนวนนักเรียนต่างชาติ ในอเมริกาที่ได้รับอนุมัติวีซ่าประเภท F-1 และ M-1 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.9% คิดเป็น 1.23 ล้านคนในเดือนพฤศจิกายน 2559 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2558

จำนวนนักเรียนจากเอเชียที่เรียนต่ออเมริกา มีจำนวนสูงถึง 947,967 คน คิดเป็น 77% จากจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยนักเรียนจากประเทศจีนที่เรียนต่ออเมริกา มีจำนวนเพิ่มขึ้น 5.2% หรือ 378,986 คน นักเรียนจากละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 5.9% แอฟริกา 4.1% อเมริกาเหนือ 1.1% และมีเพียงนักเรียนจากยุโรปที่มีจำนวนลดลง

รัฐที่มีจำนวนนักเรียนต่างชาติมากที่สุด ได้แก่ แคลิฟอเนียร์ (California), นิวยอร์ค (New York) และ เท็กซัส (Texas) โดยข้อมูลจาก SEVP (Student and Exchange Visitor Program) แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่ออเมริกาเพิ่มขึ้นถึง 49%, 30.3% และ 34.5% ตามลำดับ โดยผลการสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐที่มีจำนวนนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อปีมากที่สุดได้แก่ อาร์คันซอ (Arkansas) 14% และอลาบาม่า (Alabama) 13%

Overseas students in USA up in 2016 Q4

New York University ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยในอเมริกา ที่มีจำนวนนักเรียนต่างชาติมากที่สุด ซึ่งสูงถึง 15,819 คน รองลงมาเป็น the University of Southern California จำนวน 13,750 คน และ Northeastern University จำนวน 12,393 คน

ถ้าแบ่งตามระดับการศึกษา จะพบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่ออเมริกา ในระดับปริญญาตรี 33.2% ระดับปริญญาโท 30.9% และปริญญาเอก 11.8% โดยเกือบ 42% ของวีซ่านักเรียนอเมริกาประเภท F-1 และ M-1 สมัครเรียนในหลักสูตร STEM (The Science, Technology, Engineering, and Mathematics) โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 10% หรือประมาณ 513,902 คน เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยนักเรียนในหลักสูตร STEM 87% เป็นนักเรียนจากเอเชีย และประเทศอินเดียมีจำนวนนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้มากที่สุดถึง 83% อิหร่าน 78% และเนปาล 58%

ข้อมูลโดย Matthew Knott – Study Travel Magazine

ดูข้อมูลต้นฉบับได้ที่ goo.gl/wH0Ht4

จำนวนนักเรียนต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่างชาติ Overseas students in USA up in 2016 Q4

สนใจศึกษาต่อประเทศอเมริกา เรียนต่ออเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา สอบถามข้อมูลได้ที่

Abroad Education Services

โทร. 02-7929292 Ext. 297, 085-4845177
Line: wegoabroad
Instragram: wegoabroad
Facebook: www.facebook.com/wegoabroad

SHARE