เตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรี ที่นิวซีแลนด์ NZ Foundation Program

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
New Zealand Foundation Program

การที่เราจะเรียนต่อปริญญาตรี ในต่างประเทศนั้น ที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหลักๆ ที่คนไทยมักจะไปเรียนต่อกันค่ะ ซึ่งหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อปริญญาตรีของเค้าก็จะมีให้เลือกหลายแบบ เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและคุณวุฒิที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางวิชาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อจบม.6 จากประเทศไทย น้องๆ ต้องเข้าเรียน Foundation Program ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาก่อน ถึงจะสามารถเข้าเรียนปริญญาตรีได้ ระยะเวลาเรียน 6, 9, 12 หรือ 18 เดือน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและคะแนนสอบ IELTS

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ NZ Foundation Program

1. The University of Auckland Certificate in Foundation Studies

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 82 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในด้วยมาตรฐานสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย 5+ดาว จากการทำวิจัย การได้รับจ้างงานของนักศึกษา การสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ความเป็นสากล และ การมีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์สอนหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 30 หลักสูตรและมีวิชาให้เลือกกว่า 25 วิชา ส่วนในระดับปริญญาโทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 130 สาขา และมากกว่า 170 วิชาด้วยกัน

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

 • เตรียมความพร้อมให้นักเรียนนานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
 • นักเรียนที่จบหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ด้วยคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับรองการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
 • หลักสูตรนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
 • ใช้เวลาเรียน 8 ถึง 18 เดือน (3 ถึง 6 เทอม) ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลภาษาอักฤษของนักเรียน
 • หลักสูตรประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • นักเรียนเลือกเรียน 4 ถึง 5 วิชา และวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes -EAP)
 • วิชาที่มีให้เลือกได้แก่ การบัญชี ประวัติศาสตร์ศิลป์ เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ เคมี ฟิสิกซ์ ชีววิทยา ดีไซน์ ภูมิศาสตร์* การถ่ายภาพ* วาดเขียน* ดนตรี*
 • หลักสูตรพิเศษในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • สอนโดย Up Education

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผลการเรียนดี พร้อมคุณวุฒิในระดับ Year 12 (นิวซีแลนด์) หรือ เกรด 12/11 (เอเชีย), มัธยมปลายปี 3/ปี2 หรือเทียบเท่า รวมทั้งคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุด้านล่าง

ค่าเล่าเรียนปี 2022

ระยะเวลา IELTS ราคา
Accelerated: 6 เดือน (2 เทอม) IELTS 6.0 NZD23,062 ประมาณ 530,438 บาท
Fast-track: 8/9 เดือน (3 เทอม) IELTS 5.5 NZD30,750 ประมาณ 707,250 บาท
Standard: 1 ปี (4 เทอม)  IELTS 5.0 NZD30,750 ประมาณ 707,250 บาท

 

วันเปิดเทอมปี 2563

อังคาร 28 มกราคม (Accelerated, Standard & Extended)

อังคาร 28 เมษายน (Fast-Track)

พุธ 15 กรกฎาคม (Accelerated, Standard & Extended)

ศุกร์ 2 ตุลาคม (Fast-track)


 

2. AUT University Certificate in Foundation Studies

มหาวิทยาลัย AUT เป็นมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ร่วมสมัยที่เน้นการให้โอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานแก่นักเรียนที่มีความโดดเด่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย AUT

 • มีวิชาหลากหลายสาขาให้เลือก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การออกแบบ, วาดเขียน, ประวัติศาสตร์, อัลจีบรา, แคลคูลัส, สถิติ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกซ์, สังคมและวัฒนธรรมนิวซีแลนด์, ทักษะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Foundation รับรองการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย AUT และเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทุกแห่งในออสเตรเลีย
 • นับตั้งแต่ปี 2546 นักเรียน 95% ที่จบหลักสูตรนี้ ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย AUT
 • ระยะ เวลาของหลักสูตรมีให้เลือกตั้งแต่ 6 ถึง 18 เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษของผู้สมัคร
 • หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย AUT สอนโดย Up Education

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผลการเรียนดี พร้อมคุณวุฒิในระดับ Year 12 (นิวซีแลนด์) หรือ เกรด 12/11 (เอเชีย), มัธยมปลายปี 3/ปี2 หรือเทียบเท่า รวมทั้งคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุด้านล่าง

ค่าเล่าเรียนปี 2021

ระยะเวลา IELTS ราคา
Fast-track: 6 เดือน (2 เทอม) IELTS 6.0 NZD18,000 ประมาณ 414,000 บาท
Standard: 8/9 เดือน (3 เทอม) IELTS 5.5 NZD21,000 ประมาณ 483,000 บาท
Standard Plus: 1 ปี (4 เทอม) IELTS 5.0 NZD28,000 ประมาณ 644,000 บาท
Extended: 18 เดือน (6 เทอม) IELTS 4.5 NZD42,750 ประมาณ 983,250 บาท

 

วันเปิดเทอมปี 2563

 • อังคาร 28 มกราคม
 • อังคาร 28 เมษายน
 • พุธ 15 กรกฎาคม
 • ศุกร์ 2 ตุลาคม

3. The Victoria University of Wellington Foundation Studies Programme

การศึกษาระดับสากลในฐานะนักเรียนนานาชาติที่วิกตอเรีย อันเป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองซึ่งติดอันดับโลกของนิวซีแลนด์ การเรียนที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จ หรือยกระดับอาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้จากครูและนักวิจัยระดับสากลของวิกตอเรีย อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ รัฐบาล และชุมชนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเวลลิงตัน

โปรแกรมปรับความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน

 • โปรแกรมปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของวิกตอเรียรับรองการเข้าเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตันเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • โปรแกรมปรับความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียนั้นเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวิชาเรียนตลอดจนการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจ ภาวะผู้นำ และทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย
 • ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 เทอม ในแต่ละปีจึงมีวันเปิดเรียน 4 วัน และมีคอร์ส 6 เดือน, 8 เดือน, 12 เดือน 18 เดือนให้เลือก (2, 3, 4 และ 6 เทอม) ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางการศึกษา และระดับภาษาอังกฤษ
 • ตัวเลือกของวิชาเรียนประกอบด้วย:*การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การท่องเที่ยว, การสื่อสาร, วัฒนธรรม, สถิติ, แคลคูลัส, ชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์
 • คอร์สพิเศษที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ซึ่งเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • โปรแกรมปรับความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อของมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตันนั้นได้รับการลงทะเบียนเป็นโปรแกรมปรับความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อของเอซีจี และจัดสอนโดย Up Education

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผลการเรียนดี พร้อมคุณวุฒิในระดับ Year 12 (นิวซีแลนด์) หรือ เกรด 12/11 (เอเชีย), มัธยมปลายปี3 /ปี2 หรือเทียบเท่า รวมทั้งคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุด้านล่าง

ค่าเล่าเรียนปี 2021

ระยะเวลา IELTS ราคา
Fast-track: 6 เดือน (2 เทอม) IELTS 6.0 NZD18,000 ประมาณ 414,000 บาท
Standard: 8/9 เดือน (3 เทอม) IELTS 5.5 NZD21,000 ประมาณ 483,000 บาท
Standard Plus: 1 ปี (4 เทอม) IELTS 5.0 NZD28,000 ประมาณ 644,000 บาท
Extended: 18 เดือน (6 เทอม) IELTS 4.5 NZD42,750 ประมาณ 983,250 บาท

 

วันเปิดเทอมปี 2563

 • จันทร์ 27 มกราคม
 • จันทร์ 20 เมษายน
 • จันทร์ 13 กรกฎาคม
 • จันทร์ 5 ตุลาคม

4. The University of Otago Foundation Year

มหาวิทยาลัยโอทาโก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงด้านการวิจัย (PBRF Quality Evaluation ค.ศ.2006) มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านการวิจัยซึ่งดึงดูดความสนใจ จากนักศึกษาที่มีศักยภาพระดับสูงจากทั่วทุกภูมิภาคของนิวซีแลนด์และจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอทาโกมีงานการวิจัยที่กว้างขวางและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์ ท่ามกลางทิวทัศน์ของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังมีวิทยาเขตกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ มีคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวิทยาเขตไครสต์เชิร์ชและเวลลิงตัน

หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอทาโก

 • ช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(โดยเน้นวิชาเอก เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พาณิชย์/ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 • นักเรียนจะได้รับการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่และในห้องปฏิบัติการในวิทยาเขต เพื่อให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะได้พัฒนาการสื่อสารและทักษะในการแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับปริญญาตรี
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 18 คน เรียน 20 – 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียนเพิ่มเติมได้ 20 ชั่วโมง
 • บริการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งครูจะช่วยนักเรียนเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ และช่วยเรื่องทักษะการเรียน
 • รับประกันที่เรียนสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีแรกหากนักเรียนต่างชาติเรียนได้ตามข้อกำหนด
 • มีนักเรียนจาก 25 ประเทศ รวมถึงจากประเทศนิวซีแลนด์
 • บัตรประจำตัวนักเรียน ใช้เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโอทาโก
 • จัดสอนโดยศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago Language Centre) ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย ในมหาวิทยาลัยโอทาโก
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผลการเรียนดี พร้อมคุณวุฒิในระดับ Year 12 (นิวซีแลนด์) หรือ จบม.6 และมี GPA2.5 ขึ้นไป
 • มีคะแนน IELTS5.5 ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.0

ค่าเล่าเรียนปี 2563

ภาควิชา ราคา
Commerce/ Arts NZD24,294 ประมาณ 510,174 บาท
Applied Science/ Health Sciences/ Life Science NZD26,338 ประมาณ 553,098 บาท

 

วันเปิดเทอมปี 2563

 • Term 1: 24 กุมภาพันธ์
 • Term 2: 22 มิถุนายน
 • Term 3: 19 ตุลาคม (ยกเว้น Health Science)

5. University of Canterbury International College Foundation Studies Certificate

มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ ตั้งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ บนชายฝั่งของที่ราบแคนเทอร์เบอรี่ บริเวณอันกว้างขวางของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ตั้งอยู่ 10 นาที จากสนามบินนานาชาติและศูนย์กลางทางธุรกิจของไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ มีชื่อเสียงทางด้าน คุณภาพของปริญญา อาจารย์ที่มีชื่อเสียงและความสามารถระดับโลก การให้ความช่วยเหลือ แนะนำนักศึกษา และกิจกรรมนอกเวลาเรียน

หลักสูตร UCIC Foundation Studies Certificate

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับการแนะนำในสาขาวิชาเลือกใน

หลักสูตรสำหรับปีแรกของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะเรียนทั้งหมด 8 วิชาใน 2 ภาคการศึกษา โดยจะได้รับคำแนะนำในการเลือกวิชาอย่างรอบคอบ และขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วิชาหลักที่ต้องเรียนคือ Communication Skills II, Communication Skills III และ Introduction to Computing อีก 5 วิชา สามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.0

หลักสูตร University Transfer Program

UTP เทียบเท่ากับปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จหลักสูตรนักเรียนจะมีสิทธิ์เรียนต่อในปีที่สองของมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ในหลักสูตรที่เลือกเรียน ได้แก่ Commerce, Engineering หรือ Science และสามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางได้

UTP: Commerce หลักสูตร Bachelor of Commerce ที่ UC เป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ปี 1906 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรด้านธุรกิจแรกในเครือจักรภพอังกฤษ ‘College of Business and Law’ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 150 อันดับของโลก ด้าน Accounting and Finance และ 1 ใน 200 อันดับของโลก ด้าน Business and Management, and Economics and Econometrics

UTP: Engineering มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชา Civil and Structural Engineering อยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก และสาขาวิชา Electrical Engineering อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก

UTP: Science มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก สำหรับผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานีภาคสนามทั่วเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์และในแอนตาร์กติกา มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์แลป ที่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง และห้องสมุดผู้เฉพาะทาง

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรีมีส่วนร่วมในการวิจัยระดับโลกในระดับนานาชาติ พวกเขาได้ออกแบบชิ้นส่วนสำหรับกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และกำลังค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรีย(Superbugs) การพัฒนาตัวยาเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว และมีเลเซอร์วงแหวนเพื่อวัดการหมุนของโลก

UTP: Science (General) สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนเฉพาะทางในด้าน – Biology, Biochemistry, Biosecurity, Biotechnology, Ecology, Environmental Science, Geography or Geology.

UTP: Science (Physical) สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนเฉพาะทางในด้าน – Astronomy, Chemistry, Computer Science, Mathematics, Physics or Statistics

UTP: Product Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการเรียนผสมผสานกันระหว่างหลักสูตร creative design, science, engineering และ business studies หลักสูตรเทียบเท่ากับปีแรกของปริญญาตรีสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว สามารถเรียนปีที่สองของปริญญาตรีสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

– Applied Immersive Game Design จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเกมตั้งแต่การสร้างอินเทอร์เฟซที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจไปจนถึงการผสมผสานเทคโนโลยี 3 มิติ และเพิ่มความเป็นจริงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ เตรียมทักษะที่จำเป็นในการรู้วิธีสร้างเกมเพื่อการพักผ่อน และเพื่อการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมพัฒนาเกมที่กำลังเติบโตในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เกมออกแบบเสมือนจริง

– Chemical, Natural and Healthcare Product Formulati หลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความเชี่ยวชาญในด้านเคมีสูตรธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพ จะได้เรียนรู้ทักษะในการสร้างสินค้าที่ใช้งานได้จริงสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ยา

– Industrial Product Design เรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น เตาอบไมโครเวฟ จักรยาน โทรศัพท์มือถือและเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหรือความต้องการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ซึ่งรวมองค์ประกอบพื้นฐานที่พบในการออกแบบสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จ หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมและความงามที่น่าดึงดูด เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้วยความหลงใหลในนวัตกรรมและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เพื่อช่วยในชีวิตของผู้คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • หลักสูตร Commerce และ Science in Biology, Chemistry และ Geology ต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.0
 • หลักสูตร Product Design และ Science in Astronomy, Computer Science, Mathematics, Physics, and Statistics ต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และต้องได้เกรด 3.0 ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือตามวิชาเอกที่เลือกเรียน และต้องมีคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.0
 • หลักสูตร Engineering ต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 ไม่มีแบนด์ไหนต่ำกว่า 5.0

ค่าเล่าเรียนปี 2563

ภาควิชา ราคา
Foundation Studies (8 เเดือน) NZD23,720 ประมาณ 498,120 บาท
UTP Commerce (1 ปี) NZD27,900 ประมาณ 585,900 บาท
UTP Science (1 ปี) NZD29,700 ประมาณ 623,700 บาท
UTP Engineering (1 ปี) NZD39,800 ประมาณ 835,800 บาท
UTP: Product Design (1 ปี) NZD32,720 ประมาณ 687,120 บาท

 

วันเปิดเทอมปี 2563

 • Term 1: 24 กุมภาพันธ์
 • Term 2: 22 มิถุนายน
 • Term 3: 19 ตุลาคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE