MSIG ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

TRAVEL EASY OVERSEAS STUDENT

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • รับทำประกัน สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 – 50 ปี
 • ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
 • ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ
 • คุ้มครองระหว่างเรียน ต่อเนื่องนานสูงสุด 2 ปี
 • MSIG Assist บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วโลก

นักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นต้องมีประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว ประกันสำหรับนักเรียนยังคุ้มครองในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการเดินทางอีกด้วย

บริษัท ประกันภัย MSIG มีบริการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งสามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและค่าใช้จ่ายได้ โดยผู้ที่จะสามารถทำประกันภัยสำหรับนักเรียนได้ต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษาสายอาชีพ

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance) เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย, ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance) เช่น ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก เป็นต้น

ตารางความคุ้มครองตามแผนประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง Insuring Agreementจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Sum Insured (Baht)
Student 1Student 2Student 3
1ค่ารักษาพยาบาล / Medical Expenses5,500,0002,500,0002,000,000
2ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน / Study Interruption350,000300,000200,000
3การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด Hospital Visit Maximum limit350,000300,000200,000
4ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from Accident
3,000,0002,000,0001,500,000
5การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย / Emergency Medical Evacuation or Repatiation    5,500,000    4,000,000    3,000,000
6การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย / Repatriation of Mortal Remains   
7การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ
Damage or Loss of Baggage and/or Personal Belongings with Common Carrier
100,00060,00040,000
 จ่ายสูงสุดพต่อชิ้น / คู่ /ชุด / Maximum Limits per Article / Pair / Set10,0008,0005,000
8ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก / Personal Liability1,000,0001,000,0001,000,000
9การล่าช้าของเที่ยวบิน / Flight Delay10,00010,000 
 จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง / Benefits paid for every 8 consecutive hours delay2,0002,0000 
10การพลาดการต่อเที่ยวบิน / Missed Connecting flight10,00010,000 
 จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง / Benefits paid for every 8 consecutive hours delay2,0002,000 
11ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา
Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability of Parents from Accident
100,000100,000100,000

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย:

 1. รับประกันภัยผู้ที่มีอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กนิสถาน, อุซเบกิสถาน, อิหร่าน

หมายเหตุ: รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เบี้ยประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียน

ระยะเวลาประกันภัย / Period of Insuranceเบี้ยประกันภัย (บาท) / Premium (Baht)
Student 1Student 2Student 3
ไม่เกิน 3 เดือน / Up to 3 months12,2006,0004,700
ไม่เกิน 4 เดือน / Up to 4 months14,8007,3005,700
ไม่เกิน 5 เดือน / Up to 5 months18,0008,9006,900
ไม่เกิน 6 เดือน / Up to 6 months19,9509,9507,450
ไม่เกิน 7 เดือน / Up to 7 months23,35011,5508,750
ไม่เกิน 8 เดือน / Up to 8 months26,75013,0509,950
ไม่เกิน 9 เดือน / Up to 9 months30,15014,65011,250
ไม่เกิน 10 เดือน / Up to 10 months33,45016,25012,550
ไม่เกิน 11 เดือน / Up to 11 months36,85018,15013,750
ไม่เกิน 12 เดือน / Up to 12 months39,90019,90014,900
ไม่เกิน 13 เดือน / Up to 13 months43,30021,60016,100
ไม่เกิน 14 เดือน / Up to 14 months46,70023,30017,400
ไม่เกิน 15 เดือน / Up to 15 months50,10025,00018,600
ไม่เกิน 16 เดือน / Up to 16 months53,50026,70019,900
ไม่เกิน 17 เดือน / Up to 17 months56,70028,30021,100
ไม่เกิน 18 เดือน / Up to 18 months59,85029,85022,350
ไม่เกิน 19 เดือน / Up to 19 months63,30031,60023,600
ไม่เกิน 20 เดือน / Up to 20 months66,70033,30024,900
ไม่เกิน 21  เดือน / Up to 21 months70,10035,00026,100
ไม่เกิน 22 เดือน / Up to 22 months73,50036,70027,400
ไม่เกิน 23 เดือน / Up to 23 months76,70038,30028,600
ไม่เกิน 24 เดือน / Up to 24 months79,80039,80029,800

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สนใจซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ของ MSIG สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ทีมงานวีโกอะบรอด ได้ค่ะ

.

📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE