โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกา

**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD1 = 32 THB**

1. Kaplan International Languages – Chicago/Seattle (downtown)

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $445 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $485 ต่อสัปดาห์

 • รับส่วนลดค่าเรียน 20%
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ แถมฟรี 2 สัปดาห์
 • ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Semi-Intensive $5,700
$4,560
[145,920 THB]
$7,360
$5,888
[188,416 THB]
$9,200
$7,360
[235,520 THB]
$10,680
$7,832
[250,624 THB]
Intensive $6,780
$5,424
[173,568 THB]
$8,560
$6,848
[219,136 THB]
$10,700
$8,560
[273,920 THB]
$11,640
$8,536
[273,152 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


2. Kaplan International Languages – Boston (Harvard square)/ Los Angeles (Westwood)/ New York 

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 30 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $455 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $500 ต่อสัปดาห์

 • รับส่วนลดค่าเรียน 20%
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ แถมฟรี 2 สัปดาห์
 • ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Semi-Intensive $5,820
$4,656
[148,992 THB]
$7,520
$6,016
[192,512 THB]
$9,400
$7,520
[240,640 THB]
$10,920
$8,008
[256,256 THB]
Intensive $6,960
$5,568
[178,176 THB]
$8,800
$7,040
[225,280 THB]
$11,000
$8,800
[281,600 THB]
$12,000
$8,800
[281,600 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


3. Kaplan International LanguagesBerkeley/Santa Barbara

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $430 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $470 ต่อสัปดาห์

 • รับส่วนลดค่าเรียน 20%
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ แถมฟรี 2 สัปดาห์
 • ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Semi-Intensive $5,520
$4,416
[141,312 THB]
$7,120
$5,696
[182,272 THB]
$8,900
$7,120
[227,840 THB]
$10,320
$7,568
[242,176 THB]
Intensive $6,240
$4,992
[159,744 THB]
$7,840
$6,272
[200,704 THB]
$9,800
$7,840
[250,880 THB]
$11,280
$8,272
[264,704 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


4. LSI  –  New  York

LSI International Education เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศระดับ World Class ที่มีประสบการณ์ในการเปิดสอนภาษามากว่า 55 ปี และมีแคมปัสกว่า 16 แห่งใน 7 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของเราได้จากหลาย ประเทศทั่วโลก

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 June 2021
อัตราค่าเรียนข้างต้นไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน ท่านละ $155.- (ประมาณ 4,960.- บาท)

Intensive English25 (20hrs./week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $465 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $350 ต่อสัปดาห์

Intensive English 30 (25hrs./week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $510 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $380 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Intensive English25 $5,580
$2,820
[90,240 THB]
$7,440
$3,760
[120,320 THB]
$9,300
$4,700
[150,400 THB]
$8,400
$5,400
[172,800 THB]
Intensive English30 $6,120
$3,120
[99,840 THB]
$8,160
$4,160
[133,120 THB]
$10,200
$5,200
[166,400 THB]
$9,120
$6,000
[192,000 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


5. LSI  –  Boston / San  Diego /San Francisco /Berkeley

LSI International Education เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศระดับ World Class ที่มีประสบการณ์ในการเปิดสอนภาษามากว่า 55 ปี และมีแคมปัสกว่า 16 แห่งใน 7 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของเราได้จากหลาย ประเทศทั่วโลก

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 June 2021
อัตราค่าเรียนข้างต้นไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน ท่านละ $155.- (ประมาณ 4,960.- บาท)
Intensive English25 (20hrs./week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $435 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $340 ต่อสัปดาห์

Intensive English 30 (25hrs./week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $490 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $370 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Intensive English25 $5,220
$2,760
[88,320 THB]
$6,960
$3,680
[117,760 THB]
$8,700
$4,600
[147,200 THB]
$8,160
$5,280
[168,960 THB]
Intensive English30 $5,880
$3,060
[97,920 THB]
$7,840
$4,080
[130,560 THB]
$9,800
$5,100
[163,200 THB]
$8,880
$5,880
[188,160 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


6. FLS International –  Los Angeles @Citrus College, Orange Country @Saddleback College, Philadelphia @Chestnut Hill College

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร General English (20 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $355 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (25Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $400 ต่อสัปดาห์

  • รับส่วนลดค่าเรียน 25% จากราคาปกติ
  • สมัครเรียนต่อใน College หรือ University ให้ฟรี 1 แห่ง เมื่อลงเรียน 16 สัปดาห์ขึ้นไป
หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
General English $4,800
$3,600
[115,200 THB]
$6,400
$4,800
[153,600 THB]
$8,000
$6,000
[192,000 THB]
$9,120
$6,840
[218,880 THB]
Intensive English $5,280
$3,960
[126,720 THB]
$7,040
$5,280
[168,960 THB]
$8,800
$6,600
[211,200 THB]
$9,960
$7,470
[239,040 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


7. FLS International –  Boston

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร General English (20 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $355 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (25Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $400 ต่อสัปดาห์

  • รับส่วนลดค่าเรียน 25% จากราคาปกติ
  • สมัครเรียนต่อใน College หรือ University ให้ฟรี 1 แห่ง เมื่อลงเรียน 16 สัปดาห์ขึ้นไป
หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
General English $4,680
$3,510
[112,320 THB]
$6,240
$4,680
[149,760 THB]
$7,800
$5,850
[187,200 THB]
$9,000
$6,750
[216,000 THB]
Intensive English $5,340
$4,005
[128,160 THB]
$7,120
$5,340
[170,880 THB]
$8,900
$6,675
[213,600 THB]
$10,080
$7,560
[241,920 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


8. Academia Language School –  Hawaii

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2021
หลักสูตร General English (20 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $125 ต่อสัปดาห์

  • รับส่วนลดค่าเรียน 30% จากราคาปกติ
หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Intensive English $1,990
$1,393
[44,576 THB]
$2,330
$1,631
[52,192 THB]
$2,990
$2,093
[66,976 THB]
$3,110
$2,177
[69,664 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


9.The New England School of English Boston (Harvard Square)

Promotion 2020

 • Intensive Program
ระยะเวลา ราคารวม (US$) ราคารวม (THB) บาท
1 เดือน $1,895 60,640
2 เดือน $3,790 121,280
3 เดือน $5,685 181,920
4 เดือน $7,580 242,560
5 เดือน $9,475 303,200
6 เดือน $11,370 363,840
 • Semi-Intensive Program
ระยะเวลา ราคารวม (US$) ราคารวม (THB) บาท
1 เดือน $1,385 44,320
2 เดือน $2,770 88,640
3 เดือน $4,155 132,960
4 เดือน $5,540 177,280
5 เดือน $6,925 221,600
6 เดือน $8,310 265,920