เรียนภาษาที่อเมริกา

โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกา

**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD1 = 32 THB**

1. Kaplan International Languages – Chicago/Seattle (downtown)

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $445 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $485 ต่อสัปดาห์

 • รับส่วนลดค่าเรียน 20%
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ แถมฟรี 2 สัปดาห์
 • ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Semi-Intensive $5,700
$4,560
[145,920 THB]
$7,360
$5,888
[188,416 THB]
$9,200
$7,360
[235,520 THB]
$10,680
$7,832
[250,624 THB]
Intensive $6,780
$5,424
[173,568 THB]
$8,560
$6,848
[219,136 THB]
$10,700
$8,560
[273,920 THB]
$11,640
$8,536
[273,152 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


2. Kaplan International Languages – Boston (Harvard square)/ Los Angeles (Westwood)/ New York 

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 30 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $455 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $500 ต่อสัปดาห์

 • รับส่วนลดค่าเรียน 20%
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ แถมฟรี 2 สัปดาห์
 • ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Semi-Intensive $5,820
$4,656
[148,992 THB]
$7,520
$6,016
[192,512 THB]
$9,400
$7,520
[240,640 THB]
$10,920
$8,008
[256,256 THB]
Intensive $6,960
$5,568
[178,176 THB]
$8,800
$7,040
[225,280 THB]
$11,000
$8,800
[281,600 THB]
$12,000
$8,800
[281,600 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


3. Kaplan International LanguagesBerkeley/Santa Barbara

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2021 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2021
หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $430 ต่อสัปดาห์
หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $470 ต่อสัปดาห์

 • รับส่วนลดค่าเรียน 20%
 • ลงเรียน 20 สัปดาห์ แถมฟรี 2 สัปดาห์
 • ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน
Semi-Intensive $5,520
$4,416
[141,312 THB]
$7,120
$5,696
[182,272 THB]
$8,900
$7,120
[227,840 THB]
$10,320
$7,568
[242,176 THB]
Intensive $6,240
$4,992
[159,744 THB]
$7,840
$6,272
[200,704 THB]
$9,800
$7,840
[250,880 THB]
$11,280
$8,272
[264,704 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


4. LSI  –  New  York

Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 June 2020  
Intensive English25 (20hrs/week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $290 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $230 ต่อสัปดาห์

Intensive English 30 (25hrs/week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $310 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $250 ต่อสัปดาห์
ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Intensive 25 Intensive 30 Standard 25 Intensive 30 Standard 25 Intensive 30
3 เดือน $290 $310 $3,480 $3,720 111,360 119,040
4 เดือน $290 $310 $4,640 $4,960 148,480 158,720
5 เดือน $290 $310 $5,800 $6,200 185,600 198,400
6 เดือน $230 $250 $5,520 $6,000 176,640 192,000

5. LSI  –  Boston / San  Diego /San Francisco /Berkeley

Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 June 2020  
Intensive English25 (20hrs/week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $280 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $220 ต่อสัปดาห์

Intensive English 30 (25hrs/week)

 • ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $300 ต่อสัปดาห์
 • ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $240 ต่อสัปดาห์
ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Intensive 25 Intensive 30 Standard 25 Intensive 30 Standard 25 Intensive 30
3 เดือน $280 $300 $3,360 $3,600 107,520 115,200
4 เดือน $280 $300 $4,480 $4,800 143,360 153,600
5 เดือน $280 $300 $5,600 $6,000 179,200 192,000
6 เดือน $220 $240 $5,280 $5,760 168,960 184,320

 6. FLS –  Los Angeles@ Citrus College, Orange Country@ Saddleback College

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $311.25
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $348.75
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $285 $303.75 $3,420 $3,645 109,440 116,640
4 เดือน $285 $303.75 $4,560 $4,860 131,072 155,520
5 เดือน $285 $303.75 $5,700 $6,075 182,400 194,400
6 เดือน $270 $285 $6,480 $6,840 207,360 218,880

7. FLS –  Philadelphia@ Chestnut Hill College

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $303.75
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $345
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $281.25 $300 $3,375 $3,600 108,000 115,200
4 เดือน $281.25 $300 $4,500 $4,800 144,000 153,600
5 เดือน $281.25 $300 $5,625 $6,000 180,000 192,000
6 เดือน $270 $281.25 $6,480 $6,750 207,360 216,000

8. FLS –  New York@ Saint Peter’s University

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $322.50
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $348.75
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $288.75 $307.50 $3,465 $3,690 110,880 118,080
4 เดือน $288.75 $307.50 $4,620 $4,920 147,480 157,440
5 เดือน $288.75 $307.50 $5,775 $6,150 184,800 196,800
6 เดือน $270 $288.75 $6,480 $6,930 207,360 221,760

9. FLS –  Boston@ Boston Commons

Promotion  ลดค่าเรียน  25%ต่อสัปดาห์

 • หลักสูตร  General  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $303.75
 • หลักสูตร  Intensive  ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $348.75
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
General Intensive General Intensive General Intensive
3 เดือน $281.25 $303.75 $3,375 $3,645 108,000 116,640
4 เดือน $281.25 $303.75 $4,500 $4,860 144,000 155,520
5 เดือน $281.25 $303.75 $5,625 $6,075 180,000 194,400
6 เดือน $270 $285 $6,480 $6,840 207,360 218,880

 


10. ALCC  –  New York

Program A (18 hours per week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
2 สัปดาห์ $536 17,152
2 เดือน $1,505 48,160
3 เดือน $1,917 61,344
6 เดือน $3,766 120,512

Program B (21 hours per week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
2 สัปดาห์ $632 20,224
2 เดือน $1,793 57,376
3 เดือน $2,277 72,864
6 เดือน $4,486 143,552

Program C (23 hours per week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
2 สัปดาห์ $658 21,056
2 เดือน $1,801 57,632
3 เดือน $2,387 76,384
6 เดือน $4,670 149,440

11. Sprachcaffe  –  New York / Los Angeles

Promotion *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018

 • เรียน  5  สัปดาห์  ฟรี  1  สัปดาห์
 • เรียน  10  สัปดาห์ ฟรี  2  สัปดาห์
 • เรียน  20 สัปดาห์  ฟรี  4  สัปดาห์
 • เรียน  30 สัปดาห์  ฟรี  6  สัปดาห์
 • เรียน  40 สัปดาห์  ฟรี  8  สัปดาห์
 • หลักสูตร  Standard Plus ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ  $365
 • หลักสูตร  Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $400
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Standard Intensive Standard Intensive Standard Intensive
3 เดือน $254.17 $291.67 $3,050 $3,500 97,600 112,000
6 เดือน $237.50 $275 $5,700 $6,600 182,400 211,200
9 เดือน $237.50 $275 $8,550 $9,900 273,600 316,800
1 ปี $237.50 $275 $11,400 $13,200 364,800 422,400

12. Eurocentres  –  San Diego

Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018
Intensive English Course (20Hrs/Wk.)
Super-Intensive English Course (25Hrs/Wk.)

 • รับส่วนลดค่าเรียน 35%
 • ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี 1 สัปดาห์
 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Intensive Super-Intensive Intensive Super-Intensive Intensive Super-Intensive
3 เดือน $241.80 $280.80 $2,176.20 $2,527.20 69,638.40 80,870.40
4 เดือน $234.65 $278.20 $2,815.80 $3,338.40 90,105.60 106,828.80
5 เดือน $234.65 $278.20 $3,519.75 $4,173.00 112,632.00 133,536.00
6 เดือน $234.65 $278.20 $4,223.70 $5,007.60 135,158.40 160,243.20

13. Columbia West College  –  Los Angeles

ค่าเรียน 2019
Essential English (18Hrs/Wk.)
Essential English Plus (24Hrs/Wk.)

 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
Essential English Essential English Plus Essential English Essential English Plus Essential English Essential English Plus
3 เดือน $225 $275 $2,700 $3,300 86,400 105,600
4 เดือน $225 $275 $3,600 $4,400 115,200 140,800
5 เดือน $225 $275 $4,500 $5,500 144,000 176,000
6 เดือน $200 $250 $4,800 $6,000 153,600 192,000

14. Academia Language School –  Hawaii

Promotion 2019
General English (20+Hrs/Wk)

 ระยะเวลาเรียน ราคา / wk ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน $166 $1990 63,680
4 เดือน $146 $2,330 74,560
5 เดือน $150 $2,990 95,680
6 เดือน $130 $3,110 99,520

15.The New England School of English Boston (Harvard Square)

Promotion 2020

 • Intensive Program
ระยะเวลา ราคารวม (US$) ราคารวม (THB) บาท
1 เดือน $1,895 60,640
2 เดือน $3,790 121,280
3 เดือน $5,685 181,920
4 เดือน $7,580 242,560
5 เดือน $9,475 303,200
6 เดือน $11,370 363,840
 • Semi-Intensive Program
ระยะเวลา ราคารวม (US$) ราคารวม (THB) บาท
1 เดือน $1,385 44,320
2 เดือน $2,770 88,640
3 เดือน $4,155 132,960
4 เดือน $5,540 177,280
5 เดือน $6,925 221,600
6 เดือน $8,310 265,920