เรียนต่ออังกฤษ ต้องมีคะแนน IELTS เท่าไหร่

การเรียนต่ออังกฤษค่อนข้างเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นประเทศต้นแบบของภาษา อีกทั้งมีระบบที่เป็นมาตรฐานสากลยอมรับทั่วโลก โดยประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ต้องมีการทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง สำหรับน้องที่สนใจ เรียนต่ออังกฤษ โดยทั่วไปหากเรียนเฉพาะภาษาหรือระดับชั้นประถม-มัธยมส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ แต่หากสนใจเรียนเพิ่มเติมระดับที่สูงขึ้น ป.ตรี-ป.โท จำเป็นต้องยื่นผลสอบด้วย จะแบ่งเป็น 2 ประเภท หลักๆ คือ IELTS Academic และ IELTS General Training

1.IELTS Academic 

ใช้สำหรับน้องๆทีสนใจเรียนต่อภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขึ้นไป จำเป็นต้องมีการสอบวัดระดับผลสอบทั้งอาจมีความแตกต่างโดยส่วนของคะแนนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องใช้คือไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (Tier 4) เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชาอาณาจักรซึ่งเป็น Tier 4 Sponsor เข้าทำงานในองค์กรซึ่งตั้งอยู่ในภาษาอังกฤษเป็นหลัก

2.IELTS General Training 

สำหรับน้องที่เรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาไปทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ได้งานที่ดีกว่าในประเทศของตัวเอง

 2.1 IELTS for UKVI

น้องๆ ที่ เรียนต่ออังกฤษ โดยใช้วีซ่าประเภท Tier 4 Visa เช่น น้องๆ ที่จะเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไป น้อง ๆ ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หากไม่มีผลสอบวัดจากมหาลัยหรืหรือผลสอบ IELTS Academic ก็ต้องทำการการทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เรียนป.ตรีสอบเท่าไหร่ ?
  หากเป็นระดับ Top 10 ของประเทศ อย่างเช่น University of Oxford หรือ University of Cambridge
  ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 7.0
  ส่วนหากเป็นมหาวิทยาลัยรองลงมาหรือเรียนในสก๊อตแลนด์ อย่างน้อย 6.5
 • เรียนป.โทสอบเท่าไหร่ ?
  หากเป็นระดับ Top 10 ของประเทศ อย่างเช่น University of Oxford หรือ University of Cambridge
  ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 7.5
  ส่วนหากเป็นมหาวิทยาลัยรองลงมาหรือเรียนในสก๊อตแลนด์ อย่างน้อย 7.0

หากน้องๆต้องการคำแนะนำหรือเตรียมตัวการสอบIELTS ศึกษาเพิ่มเติมที่นี่

เพิ่มเติมวันจัดสอบในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ตามตาราง

วันสอบปี 2563 ประเภทของการสอบ
16 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการ
21 พฤษภาคม (พฤหัส) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
30 พฤษภาคม (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
06 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
13 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการ
18 มิถุนายน (พฤหัสบดี) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป
20 มิถุนายน (เสาร์) เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับ We Go Abroad ได้ทาง

Line Add: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
Call center: 02-0960871, 086-3064102
www.wegoabroad.com

 

SHARE