เรียนระดับมัธยมศึกษา

in New Zealand

เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เติบโตและเปิดมุมมองชีวิตให้กว้างขึ้น เพื่อกำหนดเส้นทางอาชีพในอนาคตด้วยตนเอง

เรียนมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ดีอย่างไร?

√ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

เด็กช่วงวัยมัธยมศึกษาเป็นช่วงอายุที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ไว การได้อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายจะทำให้มีมุมมองการใช้ชีวิตกว้างขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาด้านการฟังและจดจำได้ดีจึงเหมาะสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการวางรากฐานไปสู่การเลือกอาชีพในอนาคต

√ โรงเรียนมัธยมทุกแห่งในนิวซีแลนด์มีมาตรฐานการศึกษาที่เทียบเท่ากันทั้งประเทศ

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปี 9 – 13 (อายุเฉลี่ย 13 – 18 ปี) โรงเรียนทั้งหมดเปิดรับนักเรียนต่างชาติ และโรงเรียนหลายแห่งมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่าง ESOL (English for Speakers of Other Languages) คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นผู้สอน นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งในนิวซีแลนด์ยังมีมาตรฐานการศึกษาที่เทียบเท่ากันทั้งประเทศด้วย ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนที่สถาบันใดก็วางใจได้เรื่องมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

√ มีวิชาที่น่าสนใจให้เลือกเรียนมากมาย

นักเรียนจะได้เรียน 8 วิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การช่าง, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างชาติ และในช่วงชั้นปีที่ 11 จะได้เรียนทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมด้วย วิชาที่นักเรียนสนใจเพื่อเป็นแนวทางสู่อาชีพในอนาคตโดยวิชาจะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับวิชาในมหาวิทยาลัยเช่น ด้านนิติศาสตร์ เศรฐศาสตร์ จิตวิทยา การท่องเที่ยว นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังได้ชื่อว่ามีวิชาเรียนที่น่าสนใจให้นักเรียนได้เลือกอีกมากมาย อาทิ วิชา Outdoor Education ที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปีนเขา พายเรือคายัค ซึ่งเป็นวิชาที่เหมาะกับประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบรูณ์และสวยงามอย่างนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ค่าเทอม :
  ประมาณ 293,000 – 718,000 บาท/ปี
  (โรงเรียนเอกชนเริ่มต้นที่ประมาณ 373,400 บาท/ปี
 • ชุดนักเรียน :
  ประมาณ 7,300 – 12,200 บาท
  (โรงเรียนเอกชนประมาณ 24,400 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พัก : 
  ประมาณ 800,000 – 1,000,000 บาท/ปี

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2023) คือ

เทอม 1 : 7 February – 6 April
เทอม 2 : 24 April – 30 June
เทอม 3 : 17 July – 22 September
เทอม 4 : 9 October – 13 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก : หนังสือ Study in New Zealand

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com