ข้อมูลทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์

ชาวเมารีเรียกนิวซีแลนด์ว่า Aotearoa (เอาเตอารัว) หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tireni (นิวทิเรนี) ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เมื่อปี พ.ศ. 2383 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้ “complete chieftainship” (tino rangatiratanga) แก่ชนเผ่าเมารีของ นิวซีแลนด์ ในปัจจุบัน ความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2383 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของกษัตริย์แห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกับประเทศอื่นในเครือจักรภพ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอซึ่งปกครองตนเอง และปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น

ที่ตั้งและภูมิปะเทศ:

ต้ังอยู่ในทวีปโอเชียเนีย (Oceania) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ประกอบด้วยเกาะเหนือและเกาะใต้ มีขนาดใกล้เคียงกับอังกฤษหรือญี่ปุ่น ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงคือ ออสเตรเลีย ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียง 3 ชั่วโมง

พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพื้นที่ราบขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยมีช่องแคบคุก (Cook Strait) คั่นกลางระหว่างเกาะ นอกจากนี้ ยังมีเกาะเล็กๆ อีกหลายเกาะ

 • เกาะเหนือ ส่วนกลางเป็นที่ราบสูง ภูเขาไฟคุกรุ่นพบได้ทั่วไป
 • เกาะใต้ เทือกเขาสูงส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีธารน้ำแข็งปกคลุมเทือกเขาในตอนใต้ (Southern Alps) ซึ่งทอดยาวกว่า 500 กิโลเมตร ไปตลอดทั้งเกาะ

ลักษณะภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากที่อื่น ทำให้พบพืชหรือนกบางชนิดที่มีเฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ นกกีวี นั่นเอง

เมืองสำคัญ

 • Wellington เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล มีสถานทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เวลลิงตันเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง มีความสำคัญในด้านการปกครอง
 • Auckland อยู่ทางเกาะเหนือ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และมีแหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น สกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน
 • Rotoruaเมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจาก เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม
 • Christchurch เมืองที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง มีสวนดอกไม้สวยงาม มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก ไคร้สท์เชิร์ชถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา (Garden City)
 • Queenstown เป็นเมืองท่องเที่ยว ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกันควีนสทาวน์เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง
 • Dunedin หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ

ภูมิอากาศ:

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล คือ

 • Spring ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนกันยายน –  พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย11-17 องศาเซลเซียส
 • Summer ฤดูร้อน ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 13-25 องศาเซลเซียส
 • Autumn ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 7-19 องศาเซลเซียส
 • Winter ฤดูหนาว ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 2-13 องศาเซลเซียส

เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่น ชุ่มชื่นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมประจําที่พัดผ่านคอลมฝ่ายตะวันตก มีความแตกต่างของสภาพอากาศ คือ เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ ส่วนเกาะใต้อากาศเย็น ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก

 • ประชากร

นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลือง มีอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุ้มครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์ ปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 4.6 ล้านคน 87.9% ของประชากรอาศัยอยู่แถบชานเมือง และประชากรประมาณ 1.4 ล้านคนอาศัยอยู่ในโอ๊คแลนด์ และด้วย นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ จึงมีส่วนทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายชาติหลายภาษา

 • เศรษฐกิจ

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

 • ภาษา

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางราชการคือ ภาษาอังกฤษ

 • เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 5 ชั่วโมง แต่จะมีการปรับเวลาช้าลง 1 ชั่วโมงในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม หรือช่วงที่เรียกว่า Day Light Saving ซึ่งจะมีผลทำให้ประเทศนิวซีแลนด์มีเวลาที่เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงในช่วงนี้

 • เงินตรา

สกุลเงินของนิวซีแลนด์คือ นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ (NZD) ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้เท่ากับ 100 เซ็นต์ เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 10c, 20c, 50c, $1, และ $2 ตามลำดับ ส่วนธนบัตรมีตั้งแต่ $5, $10, $20, $50, และ $100 ตามลำดับ 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ประมาณ 24 บาท (พฤษภาคม 2560) ส่วนบัตรเดบิต (Debit) และบัตรเครดิตสามารถใช้ได้ตามร้านค้าทั่วไป ที่มีเครื่องหมายตามที่ธนาคารกำหนด

 • ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยในประเทศนิวซีแลนด์ 1,250 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30,000 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก Immigration New Zealand)

 • การคมนาคม

การเดินทางไปนิวซีแลนด์ มีบินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ – โอ๊คแลนด์ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง หากเดินทางไปเมืองอื่น ต้องมีการเปลี่ยนเครื่อง

การเดินทางในนิวซีแลนด์ สามารถใช้บริการรถบัสที่มีหลายสาย และประหยัดในการเดินทางทั่วตัวเมือง การใช้รถบัสสาธารณะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการขับรถ ค่าโดยสารรถบัส จะเริ่มตั้งแต่ 2 เหรียญ และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง อย่างไรก็ตาม สามารถซื้อบัตรโดยสารแบบรายสัปดาห์ หรือรายเดือน และค่าโดยสารจะลดลงสำหรับนักเรียนและผู้สูงอายุ ตามเมืองใหญ่ๆ จะมีรถบัสบริการฟรีตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในตัวเมือง

โอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน จะมีบริการรถไฟ ซึ่งคิดค่าโดยสารเหมือนรถบัส คือคิดตามระยะทาง หากไกลก็จะยิ่งแพง ราคาเริ่มตั้งแต่ 2 เหรียญขึ้นไป

แท็กซี่จะมีความสะดวกมากกว่ารถบัส จึงทำให้มีราคาที่สูงกว่า แต่ก็มีบริการ 24ชั่วโมง และสามารถรับส่งที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งรถบัสจะไปในเส้นทางที่กำหนดและเป็นตารางเวลา รายชื่อบริษัทแท็กซี่จอยู่ในสมุดโทรศัพท์ท้องถิ่น และสามารถเรียกแท็กซี่คันที่ว่างหรือไปที่จุดจอดของแท็กซี่ ค่าแท็กซี่จะขึ้นอยู่กับระยะทาง ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 2 เหรียญ และเพิ่มกิโลเมตรละ 2 เหรียญ

 • การทำงานพิเศษ

นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ หรือ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ สามาถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนต่างชาติที่ลงเรียนภาษา 14 สัปดาห์ขึ้นไปในสถาบันที่เป็น Category 1 หรือต้องมีผลสอบ IELTS 5.0