หลักสูตรภาษาอังกฤษที่อเมริกา สำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว B1/B2

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ประเภท B1/B2 สำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราว เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียน ไม่สามารถลงเรียนได้ ยกเว้น กรณีที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ ที่ไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หลักสูตร part-time) และระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือน หากต้องการลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลา หรือเรียนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต้องขอเป็น วีซ่านักเรียนอเมริกา (F1/M1) เท่านั้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น

1. Kaplan International Languages

เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก นอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาภาษาแล้ว นักเรียนยังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ KAPLAN มีแคมปัสที่อเมริกาทั้งหมด 7 แห่ง ครอบคลุมมากถึง 7 รัฐในอเมริกา อีกทั้งมีคอร์สเรียนที่หลากหลายให้เลือกเรียนตามความต้องการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรกึ่งเข้มข้นและเปิดสอนในทุกระดับ โดยมีชั้นเรียนที่ประกอบด้วยระดับต่างๆ เน้นทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน: การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด และแคมปัสทุกแห่งมีโปรแกรมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนจะได้เรียน 20 บทเรียนภาษาอังกฤษ (15 ชั่วโมง) ในชั้นเรียน ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดของภาษาอังกฤษ และจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญโครงสร้างไวยากรณ์ที่ยาก ปรับแต่งการออกเสียง สามารถอ่านข้อความที่ซับซ้อน และสร้างคำศัพท์ในการทำงานจำนวนมาก

Promotion 2021

  • ฟรี ค่าลงทะเบียนเรียน
  • ส่วนลดค่าเรียน 20% จากราคาปกติ

KAPLAN – San Francisco – Berkeley / Santa Barbara

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
General English $1,760
$1,408
[45,056 THB]
$3,400
$2,720
[87,040 THB]
$5,100
$4,080
[130,560 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

KAPLAN – Chicago, Seattle

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
General English $1,800
$1,440
[46,080 THB]
$3,480
$2,784
[89,088 THB]
$5,220
$4,176
[133,632 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

KAPLAN – Boston – Harvard Square / Los Angeles / New York

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
General English $1,880
$1,504
[48,128 THB]
$3,640
$2,912
[93,184 THB]
$5,460
$4,368
[139,776 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

2. LSI Education

LSI มีทั้งหมด 4 แคมปัสในอเมริกา และตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่น่าตื่นเต้นที่สุดของอเมริกา ศูนย์ภาษาทุกแห่งมีเทคโนโลยีการเรียนรู้ภาษาที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ยอดเยี่ยม รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์สูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

หลักสูตร 20 บทเรียน (16.40 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ เรียน 4 วันต่อสัปดาห์ ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ใน 2 บทเรียนในแต่ละวัน โดยจะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้: ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง โดยใน 2 บทเรียนเพิ่มเติม จะมุ่งเน้น: การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ผู้สอนจะใช้หนังสือเรียนร่วมกับสื่อการสอน และแบบฝึกหัดต่างๆ รวมถึงการแสดงบทบาทสมมติ สื่อจริง หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

Promotion 2021

  • ส่วนลดค่าเรียนราคาพิเศษ

LSI – San Diego, Berkeley/San Francisco, Boston

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
General English $1,520
$820
[26,240 THB]
$3,040
$1,640
[52,480 THB]
$4,560
$2,460
[78,720 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

LSI – New York

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 20%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
General English $1,620
$840
[26,880 THB]
$3,240
$1,680
[53,760 THB]
$4,860
$2,520
[80,640 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

3. FLS International

สถาบันมีประสบการณ์การสอนกว่า 30 ปี ผู้เรียนจะได้เรียนในแคมปัสของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา สถาบันมีหลักสูตรพิเศษ English Everywhere เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาที่อเมริกาให้ได้ผลในเวลาสั้นๆ ครูผู้สอนทุกคนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับเจ้าของภาษา ครูทุกคนมีใบรับรอง TEFL หรือระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์การสอนที่กว้างขวาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษในวันพักผ่อน Vacation English

หลักสูตรนี้เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสอนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะทางภาษาหลัก 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนในบริบทที่ผ่อนคลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ FLS International ให้ความสำคัญกับการพูดเป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการพูดบ่อยครั้งในชั้นเรียน โดยได้รับคำแนะนำและการแก้ไขจากผู้สอนเป็นประจำเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

Promotion 2021

  • ส่วนลดค่าเรียน 25% จากราคาปกติ

FLS International
– Chestnut Hill College, Philadelphia
– Citrus College – Los Angeles
– Saddleback College, Orange Country

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 25%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
Vacation English $1,540
$1,155
[36,960 THB]
$3,000
$2,250
[72,000 THB]
$4,500
$3,375
[108,000 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

FLS International – Boston

หลักสูตร ราคา (พิเศษ! ส่วนลดค่าเรียน 25%)
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
Vacation English $1,560
$1,170
[37,440 THB]
$3,080
$2,310
[73,920 THB]
$4,620
$3,465
[110,880 THB]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว

4. Academia Language School

โรงเรียนเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2512 และเป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกในรัฐฮาวายและยังคงได้รับความนิยมสูงสุด ความสำเร็จของโรงเรียนเป็นผลมาจากการสอนที่มีคุณภาพสูง และความมุ่งมั่นในการช่วยนักเรียนแต่ละคนออกแบบโปรแกรมการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง อาจารย์วิชาการทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้สนุกและสนุกสนาน ชั้นเรียนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมสูงสุด และการสอนเน้นวิธีการที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Basic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ที่เรียบง่ายแต่มีความหมาย มุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเห็นหน้ากันในหัวข้อที่คุ้นเคย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนบนพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มักไม่มีในสถาบันอื่น เช่น หลักสูตรที่เปิดสอนโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนมักประสบปัญหากับการออกเสียงภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องสามารถการสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การงาน ครอบครัว และเรื่องทั่วไปได้

ราคาปี 2021

Academia Language School – Hawaii

หลักสูตร ราคา
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
Basic English $660
[21,120 THB]
$1,180
[37,760 THB]
$1,720
[55,040 THB]

 

น้องๆ คนไหนที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B1/B2) อยู่แล้ว หรือยังไม่มีมีวีซ่าอเมริกา ต้องการเดินทางไปเที่ยวอเมริกาและต้องการเรียนภาษาระยะสั้นๆ ไปด้วย สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน กับทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

เรียนภาษาที่อเมริกา กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE