ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

น้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่ออเมริกา แต่ยังกังวลเรื่องการ ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา โดยเฉพาะเอกสารการเงินที่ต้องแสดงต่อสถานทูต บางคนก็บอกว่าต้องมีเงินหลักล้านถึงจะ ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา ได้ บางคนก็บอกว่าโชว์เงินแค่ไม่กี่แสนก็ได้วีซ่าแล้ว มาดูกันค่ะว่า ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

สถานทูตอเมริกาจะพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียน โดยพิจารณาจากนักเรียนมีเงินทุนที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นค่าเรียนและค่ากินอยู่ในอเมริกา โดยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าครองชีพและค่าเดินทาง การแสดงเงินในบัญชีเพื่อยื่น ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา นั้น จำนวนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลา หลักสูตร และสถาบันที่น้องๆ สมัครเรียน โดยเอกสารทางการเงินนี้ต้องแสดงแก่สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตั้งแต่ตอนสมัครเรียนแล้วค่ะ และต้องเตรียมไว้สำหรับยื่น ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา และต้องแสดงอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่อเมริกาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่มีการร้องขอ

นักเรียนที่ต้องการเรียนต่ออเมริกาจะต้องมีหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่า นักเรียนหรือสปอนเซอร์มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงระยะเวลาของการศึกษาที่ตั้งใจไว้ โดยแต่ละสถาบันจะระบุจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องแสดงไว้ หรือถ้าไม่มีให้คำนวณจากค่าเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดปีแทน

หลักฐานเอกสารทางการเงิน ได้แก่

  • รายการแสดงบัญชี (Bank Statement) ของนักเรียนหรือสปอนเซอร์
  • เอกสารของสปอนเซอร์
  • จดหมายยืนยันความช่วยเหลือด้านการเงิน (ถ้ามี)
  • จดหมายทุน (ถ้ามี)
  • จดหมายจากนายจ้างแสดงรายได้ต่อปี

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องแสดงต่อสถานทูต

1) ค่าใช้จ่ายต่อปีของหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย University of North Texas

ค่าเรียน $21,125

ค่ากินอยู่ $13,189

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ $3,775

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี $38,089

ดังนั้น ถ้าน้องๆ เรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย University of North Texas ตอนยื่น ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา จะต้องแสดงเงินบัญชีอย่างน้อย 38089 x 35 = 1,333,115 บาท

2) ค่าใช้จ่ายต่อปีของหลักสูตรปริญญาโท ของมหาวิทยาลัย University of New Hampshire

ค่าเรียน $30,515

ค่าที่พัก $17,235

ค่าประกันสุขภาพ $2,280

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ $6,000

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี $56,030

ดังนั้น ถ้าน้องๆ เรียนหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย University of New Hampshire ตอนยื่น ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา จะต้องแสดงเงินบัญชีอย่างน้อย 56030 x 35 = 1,961,050 บาท

สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรมีเงินที่ต้องแสดงอย่างน้อย 500,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้าต้องการเรียนแค่หลักสูตรสั้นๆ และไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้ามีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาอยู่แล้ว สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศเพื่อไปเรียนได้เลยค่ะ

การเตรียมเงินในบัญชีเพื่อยื่น ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาวีซ่าเท่านั้น นอกจากเอกสารทางการเงินที่ต้องแสดงแล้ว ยังมีเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา ถ้าน้องๆ คนไหนอยากไปเรียนต่ออเมริกา หรือต้องการขอวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา สอบถามทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจเรียนต่ออเมริกา ปรึกษาทีมงานวีโกอะบรอด ได้ที่
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7

📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE