Allianz Travel ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

Overseas Student Care (Allianz Travel)

ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

 • เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • สำหรับผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 14 – 49 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพเข้าได้ทุกโรงพยาบาล
 • กลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน เราดูแล…เดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเราคุ้มครอง
 • เจ็บป่วยกะทันหัน เราชดเชยค่าเล่าเรียน…ญาติมาเยี่ยม เมื่อคุณป่วย เราจ่ายให้
 • ทีมงานช่วยเหลือพร้อมแพทย์และพยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลาง
 • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี
 • ดูแลคุณได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อุ่นใจ

นักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ บางคนอาจจะกังวลว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ นี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ Allianz Travel นำเสนอความคุ้มครองที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะ

ตารางความคุ้มครองตามแผนประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์วงเงิน (บาท)
Advance Plan Intermediate Plan Basic Plan
1

ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
Emergency Medical Expenses (Accident and Sickness) (Per event)

 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ Medical Expenses abroad
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ภายใน 12 ชม.) Follow-up in Thailand within 12 hours
 • ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรมธรรม์คุ้มครองมากกว่า 1 ปี)
  Medical expenses while in Thailand during an up to 90-day visit (for policy longer than 1 year only)

5,500,0000

550,000

200,000

2,500,000

250,000

200,000

2,000,000

200,0000

200,000

2 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย)
Lost of Tuition Fees (limited to one claim per policy)
300,000 250,000 200,000
3 ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย)
Compassionate Visit (limited to one claim per policy)
350,000 300,000 200,000
4 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
Accident Death  and Dismemberment indemnity
3,000,000 2,000,000 1,500,000
5 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยภูมิลำเนา และการส่งศพหรืออัฐิ
กลับประเทศภูมิลำเนา
Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Remains (Per event)
5,500,000 4,000,000 3,000,000
6 การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของ
บริษัทขนส่งสาธารณะ (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
Lost Luggage and Personal Effects (Registered with Common Carrier) (Per event)

จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด
Maximum Liability (limited to one claim per policy)

100,000

5,000

60,000

5,000

40,000

5,000

7 ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย)
Personal Liability (limited to one claim per policy)
100,000 100,000 100,000

หมายเหตุ: เนื่องด้วยในช่วงวิกฤติการณ์ระบาดของโรคโควิด–19 จำนวนประเทศที่รัฐบาลประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบว่ารัฐบาลของประเทศที่จะเดินทางไปนั้นได้ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางหรือไม่ การเดินทางไปประเทศที่ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และเราขอแนะนำให้ระงับการซื้อประกันภัยการเดินทางจากเราหากมีกรณีดังกล่าว

เบี้ยประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียน

 

ระยะเวลาประกันภัย /
Period of Insurance
เบี้ยประกันภัย (บาท)
Advance Plan Intermediate Plan Basic Plan
Up to 3 Month (3 เดือน) 12,319 6,129 4,789
Up to 4 Month (4 เดือน) 14,969 7,439 5,809
Up to 5 Month (5 เดือน) 18,119 9,009 7,029
Up to 6 Month (6 เดือน) 19,999 9,999 7,499
Up to 7 Month (7 เดือน) 23,399 11,599 8,799
Up to 8 Month (8 เดือน) 26,799 13,099 9,999
Up to 9 Month (9 เดือน) 30,199 14,699 11,299
Up to 10 Month (10 เดือน) 33,499 16,299 12,599
Up to 11 Month (11 เดือน) 36,899 18,199 13,799
Up to 12 Month (12 เดือน) 39,999 19,999 14,999
Up to 13 Month (13 เดือน) 43,399 21,699 16,199
Up to 14 Month (14 เดือน) 46,799 23,399 17,499
Up to 15 Month (15 เดือน) 50,199 25,099 18,699
Up to 16 Month (16 เดือน) 53,599 26,799 19,999
Up to 17 Month (17 เดือน) 56,799 28,399 21,199
Up to 18 Month (18 เดือน) 59,999 29,999 22,499
Up to 19 Month (19 เดือน) 63,399 31,699 23,699
Up to 20 Month (20 เดือน) 66,799 33,399 24,999
Up to 21 Month (21 เดือน) 70,199 35,099 26,199
Up to 22 Month (22 เดือน) 73,599 36,799 27,499
Up to 23 Month (23 เดือน) 76,799 38,399 28,699
Up to 24 Month (24 เดือน) 79,999 39,999 29,999

ประเทศที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง:
อัฟกานิสถาน, แอลจีเรีย, บุรุนดี, คองโก, คิวบา, เอริเทรีย, กินี, เกาหลีเหนือ, อิรัก, คอวอซอ, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มอริเตเนีย, ไนเจอร์,ไนจีเรีย, เซอร์เบีย, โซมาเนีย, ซูดาน, ซีเรีย, เยเมน

สนใจซื้อประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ ของ Allianz Travel สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ทีมงานวีโกอะบรอด ได้ค่ะ

.

📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE