เรียนและทำงาน

เรียนและทำงาน

โครงการ Demi Pair Program

Demi Pair Program เป็นโครงการพิเศษที่รวมการเรียนภาษาอังกฤษในคอร์ส Intensive English กับการทำงานกับครอบครัวชาวออสเตรเลียโดยในระหว่างที่เรียน นักเรียนจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและช่วยงานบ้านเล็กน้อยนักเรียนจะได้ค่าตอบแทนเป็นที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120 AUD/สัปดาห์

Access เป็นศูนย์ภาษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ได้ออกแบบโปรแกรมที่มีคุณภาพ และหลากหลายเพื่อนักเรียนของเรา เนื้อหาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เข้ามาเรียนที่ Access มาจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย International College of Advanced Education

สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย International College of Advanced Education

International College of Advanced Education เปิดสอนสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Management) สำหรับนักเรียนต่างชาติ ICAE เปิดรับนักเรียนสำหรับสาขา Hospitality Management โดยเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการฝึกงานจริง เรียน 1 เทอม ทำงานเต็มเวลา 1 เทอม สลับกันไป

International College of Advanced Education ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เปิดสอนคอร์สต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพให้กับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเสมอมา ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุน AUSAID คอร์ส Cookery ให้กับประเทศติมอร์ โครงการสอนวิชาชีพให้กับผู้ที่เพิ่งมาเป็นพลเมืองออสเตรเลีย และโครงการของรัฐอีกมากมาย นอกจากนี้ ICAE ยังเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลมากมาย

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Queenstown Resort College

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Queenstown Resort College

Queenstown Resort College เปิดสอนหลักสูตร Diploma of Hospitality Management ร่วมกับ International College of Management Sydney (ICMS) และ Cesar Ritz College, Switzerland นักเรียนจะได้เรียนภาคทฤษฏี และฝึกงานแบบได้ค่าจ้างเต็ม เป็นเวลา 9 เดือน (เรียน 6 เดือน + ทำงานได้ค่าจ้างเต็ม 9 เดือน + เรียน 6 เดือน) ระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ควีนสทาวน์ รีสอร์ท คอลเลจ เป็นวิทยาลัยการท่องเที่ยวและโรงแรม ชั้นนำระดับโลก ตั้งอยู่ในเมืองควีนสทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม วันละ 8,000 คน วิทยาลัยเป็นรีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ ที่สวยงามตระการตา ห่างจากทะเลสาบ Wakatipu ที่มีชื่อเสียงเพียง 2 นาที
Demi Pair Program เป็นโครงการพิเศษที่รวมการเรียนภาษาอังกฤษในคอร์ส Intensive English กับการทำงานกับครอบครัวชาวออสเตรเลียโดยในระหว่างที่เรียน นักเรียนจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและช่วยงานบ้านเล็กน้อย นักเรียนจะได้ค่าตอบแทนเป็นที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120 AUD สัปดาห์

สถาบัน Diploma ออสเตรเลีย International College of Advanced Education

International College of Advanced Education เปิดสอนสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Management)หลักสูตรเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการฝึกงานจริง เป็นการเรียน 1 เทอม(6 เดือน) และทำงานเต็มเวลา 1 เทอม(6 เดือน) สลับกันไปโดยในเทอมแรกสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

สถาบัน Diploma นิวซีแลนด์ Queenstown Resort College

Queenstown Resort College เปิดสอนหลักสูตร Diploma of Hospitality Management ร่วมกับ International College of Management Sydney (ICMS) และ Cesar Ritz College, Switzerland นักเรียนจะได้เรียนภาคทฤษฏี และฝึกงานแบบได้ค่าจ้างเต็ม เป็นเวลา 9 เดือน (เรียน 6 เดือน + ทำงานได้ค่าจ้างเต็ม 9 เดือน + เรียน 6 เดือน) ระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์