ฝึกงานออสเตรเลีย เรียนและทำงาน Hospitality Internship in Australia

ฝึกงานออสเตรเลีย: โครงการ Hospitality Internship in Australia เป็นโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาการโรงแรม หรือผู้ที่เรียนจบมาแล้วไม่เกิน 1.5 ปี ได้มีประสบการณ์ฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาฝึกงานจะได้ทำงานจริงในโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักศึกษาจะได้ฝึกภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมของการทำงานกับชาวออสเตรเลีย และทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มความสามารถและเพิ่มโอกาสที่ดีในอาชีพการโรงแรม ทั้งยังมีรายได้จากการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ

 • ระยะเวลาการฝึกงาน 26 สัปดาห์, 38 สัปดาห์ และ 52 สัปดาห์
 • รับนักศึกษาทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • ฝึกงานในในโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังระดับ4-5* อาทิเช่น Accor Hotel Group, Hilton Hotel, Hyatt Hotel, Intercontinental Hotel Group, Marriott Hotels and Resorts, Rydges Hotels and Resorts , Shangri-La Hotels and Resorts, Holiday Inn และอีกมากมายรวม ถึงแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย และเปิดโอกาสในการทำงานในระดับนานาชาติ
 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1.5 ปี ในระดับอุดมศึกษา ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการโรงแรมอย่างน้อย 6 เดือน
 • พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต
 • ได้รับการควบคุมดูแลโดย Australian Internships ซึ่งจะเป็นผู้รับรองเรื่องการจัดการฝึกงาน ความปลอดภัย และมี Host Organization ดูแลเรื่องการฝึกงาน และอื่นๆ
 • เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี (ควรสมัครล่วงหน้า 6 เดือน)
 • ได้รับรายได้จากการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จุดเด่นของโครงการ

 • ได้รับการรับรองจาก Australian Internships ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุม ดูแลผู้ฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย โดยความร่วมมือกับ Host Organization ทั่วประเทศออสเตรเลีย
 • ฝึกงานในในโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังระดับ 4-5* อาทิเช่น Accor Hotel Group, Hilton Hotel, Hyatt Hotel, Intercontinental Hotel Group, Marriott Hotels and Resorts, Rydges Hotels and Resorts , Shangri-La Hotels and Resorts, Holiday Inn และอีกมากมาย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย และเปิดโอกาสในการทำงานในระดับนานาชาติ
 • ถือวีซ่า Research and Training Visa ตามกฎหมายการฝึกงานในออสเตรเลีย
 • เปิดโอกาสให้ได้พบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเพื่อนมากมายจากหลายประเทศทั่วโลก
 • ระยะเวลาการฝึกงาน 26 สัปดาห์, 38 สัปดาห์ และ 52 สัปดาห์
 • ฝึกงานในโรงแรม, รีสอร์ท รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ16-20 เหรียญออสเตรเลียต่อชั่วโมง (432-540 บาท/ชั่วโมง) และทำงานโดยเฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญออสเตรเลีย เท่ากับประมาณ 27 บาทไทย)
 • เปิดโลกการเดินทางท่องเที่ยวออสเตรเลีย ดินแดนที่สวยงามและปลอดภัย
 • นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศที่หาค่าไม่ได้
 • ได้จดหมายรับรองการผ่านงานหลังจากจบโครงการ
 • รับสมัครตลอดทั้งปี (ควรสมัครล่วงหน้า 6 เดือน)

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ และเปิดโอกาสในการทำงานในระดับนานาชาติ
 • เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานตรงตามหลักสูตร และประสบความสำเร็จตามหลักสูตรการเรียน หรือการทำงาน
 • เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานหรือโรงแรมชั้นนำที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานหรือการทำงานจริงในอนาคต
 • เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 • เพิ่มศักยภาพ ความรับผิดชอบ รวมถึงการดูแลตัวเองและเพิ่มขีดความมั่นใจในตัวเอง
 • สร้างรายได้ระหว่างการฝึกงานแบบถูกต้องตามกฎหมาย

ตำแหน่งต่างๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

 • แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)
 • แผนกอาหาร (Culinary)

**Front Office และ Culinary ต้องมีประสบการณ์ตรง, และ Front Office ต้องมีระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 7.0**

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • รับนักศึกษาทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1.5 ปี ในระดับอุดมศึกษา สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการโรงแรมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
 • มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า IELTS 6.0 หรือระดับ Advanced English
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าสมัครและค่าดำเนินการ 20,000 บาท
 • ฝึกงานระยะเวลา 26 สัปดาห์ 150,000 บาท
 • ฝึกงานระยะเวลา 38 สัปดาห์ 170,000 บาท
 • ฝึกงานระยะเวลา 52 สัปดาห์ 190,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าจัดหา Host Organization และค่าวีซ่า (Research and Training Visa)
 • การดูแล และสนับสนุนนักศึกษา ระหว่างที่ฝึกงานในออสเตรเลีย
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • บริการเปิดบัญชีธนาคาร และการยื่นภาษี
 • บัตร ISIC (International Student Identity Card)
 • บัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว I Venture Card (5 Free Attractions)
 • ซิมการ์ด พร้อมเงินในระบบมูลค่า A$10

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 • ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 35,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบินและเมืองที่จะไปฝึกงาน
 • ค่าอบรมคอร์ส RSA (Responsible Service of Alcohol) 110 เหรียญออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่ฝึกงานด้าน F&B Department
 • ค่ารถรับที่สนามบิน
 • ค่าที่พักและบริการจัดหาที่พัก
 • ค่าอาหาร ช้อปปิ้ง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. สำเนาพาสปอร์ต
2. Resume
3. จดหมายรับรองและ Transcript จากมหาวิทยาลัย และจดหมายรับรองที่เคยผ่านการฝึกงาน/ทำงาน
4. ผลคะแนน IELTS

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ส่ง Resume, Letter of Adjective, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, จดหมายรับรองและ Transcript จากมหาวิทยาลัย และจดหมายรับรองที่เคยผ่านการฝึกงาน/ทำงาน เพื่อให้ Australian Internships ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมแสดงผลสอบIELTS
 • เมื่อผ่านการพิจารณา ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท และทำการสัมภาษณ์โดย Host Organization
 • รอการตอบรับจาก Host Organization
 • ระหว่างรอการตอบรับให้เตรียมเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า และตรวจร่างกาย เพื่อประกอบการขอวีซ่า
 • ทำสัญญา Formal Training Agreement
 • ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เตรียมตัวเดินทาง
 • เริ่มการทำงาน

หมายเหตุ: โครงการฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่จำเป็นต้องฝึกงานในสาขาการจัดการโรงแรม ได้มีโอกาสฝึกงานแบบมีรายได้ในโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆทั้งหมด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมทำงานกับ Host Organization ที่ตั้งอยู่ทั่วออสเตรเลีย การคัดเลือกดูจากความต้องการของ Host Organization และความสามารถและทักษะของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยอมรับผลการพิจารณาในการจัดหา Host Organization ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานการโรงแรมที่ออสเตรเลีย ไม่สามารถเลือกหรือเจาะจงสถานที่ฝึกงานได้ เนื่องจากตำแหน่งงานอาจจะอยู่ในเมืองหรือรัฐไหนของออสเตรเลียก็ได้ และอาจอยู่ในเมืองใหญ่หรือในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลียก็ได้

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้กับนักศึกษาฝึกงานจะเป็นกฎระเบียบมาตรฐานเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป มีการพิจารณา Performance เป็นช่วงๆ และมีช่วงทดลองงาน ถ้าไม่ผ่านการทดลองงานต้องกลับ โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมตามระเบียบโรงแรม โดยทั่วไปจะมีการตักเตือน ซึ่งผู้สมัครจำเป็นต้องดูรายละเอียดในสัญญาการฝึกงานโดยละเอียด แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ทางานเต็มความสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมก็จะไม่มีปัญหาในการทางานอย่างแน่นอน

**ในกรณีที่ผู้สมัครมีระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐานที่ Australian Internships กำหนด สามารถลงเรียนภาษาอังกฤษก่อนการเริ่มงานได้ โดยสามารถเลือกเรียนภาษาในราคาพิเศษกับสถาบันที่เป็น Partner กับทาง Australian Internships ดังนี้

error: Content is protected !!