เรื่องน่ารู้ การทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นประกันภัยสำหรับนักเรียน/ นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยบริษัทประกันจะมีแผนประกันภัยให้เลือกตามความต้องการ และงบประมาณของนักเรียน สิ่งสำคัญ แผนประกันภัยนั้นจะต้องครอบคลุมการเดินทาง สุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างศึกษาอยู่ต่างประเทศด้วย

ทำไมต้องทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระหว่างการเดินทางอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือระหว่างที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับค่าเบี้ยประกันที่จ่าย พร้อมความคุ้มครองต่างๆ  ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว

นอกจากนี้ บางประเทศมีข้อกำหนดว่า นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องแนบเอกสารกรมธรรม์เพื่อประกอบในการขอวีซ่านักเรียนด้วย เช่น ประเทศออสเตรเลีย กำหนดให้ทุกคนที่ต้องการขอวีซ่านักเรียน จะต้องทำประกันภัย Overseas Student Health Cover (OSHC) ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลียเท่านั้น หากไม่ทำประกันภัย OSHC จะไม่สามารถขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้

การเลือกทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

นักเรียนสามารถเลือกทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ กับบริษัทประกันภัยของไทย หรือต่างประเทศได้ตามความต้องการของนักเรียน สำหรับประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้ทำประกันภัยของรัฐ หรือรับรองโดยรัฐเท่านั้น การเลือกทำประกันภัยต้องดูว่าแผนประกันภัยนั้นครอบคลุมอะไรบ้าง อาทิเช่น

 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
 • ผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
 • การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย
 • การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
 • ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน

ซึ่งในแต่ละแผนประกันภัย รายละเอียดการคุ้มครองและวงเงินคุ้มครองจะไม่เท่ากัน นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ต้องศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัยให้ดีว่ามีข้อกำหนด หรือข้อยกเว้นหรือไม่ เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ เป็นต้น

สามารถทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศได้ที่ไหนบ้าง

บริษัทประกันภัยในประเทศไทยหลายแห่งมีแผนประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะ อาทิเช่น

 1. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (MSIG) มีแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นสามารถเลือกแผนประกันภัยตามจำนวนวันที่เดินทางได้ไม่เกิน 180 วัน เหมาะกับนักเรียนที่ไปเรียนซัมเมอร์ หรือหลักสูตรสั้นๆ ไม่เกิน 3 เดือน ส่วนระยะยาวเริ่มตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งราคาและแผนประกันภัยแบบระยะสั้นและระยะยาวอาจจะมีความแตกต่างกัน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับ 3 เดือน เริ่มต้นที่ 4,700 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับ 6 เดือน เริ่มต้นที่ 7,450 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับ 1 ปี เริ่มต้นที่ 14,900 บาท
 1. อลิอันซ์ ทราเวล (Allianz Travel) มีประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งแผนประกันภัยเริ่มตั้งแต่ 3 – 24 เดือน อลิอันซ์ ทราเวล ได้เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางในกรณีเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดระยะเวลาประกันภัย สำหรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศตามความจำเป็นทางการแพทย์
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับ 3 เดือน เริ่มต้นที่ 4,789 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับ 6 เดือน เริ่มต้นที่ 7,499 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับ 1 ปี เริ่มต้นที่ 14,999 บาท

นอกจากนี้ สามารถเลือกทำประกันภัยของต่างประเทศได้ เช่น ไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ เลือกทำประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่นิวซีแลนด์ได้ ซึ่งสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะจัดหาข้อเสนอและบริการทำประกันภัยให้แก่นักเรียนของตนเอง ข้อดีของการทำประกันภัยของประเทศที่ไปศึกษานั้น คือ นักเรียนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีเมื่อเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากเลือกทำบริษัทประกันภัยจากไทย ส่วนใหญ่ต้องออกเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และมาขอเบิกเงินคืนเมื่อกลับมาเมืองไทย แต่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่างประเทศจะสูงกว่า

น้องๆ คนไหนที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องการทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียดแผนประกันภัยและค่าใช้จ่ายจากพี่ๆ วีโกอะบรอดได้ค่ะ

ทำประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE